A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

1 Самуел 121
Samuilo reče svem Izrailju: „Evo, poslušao sam vas u svemu što ste tražili od mene, i postavio sam cara nad vama.
2
A sad, evo vam cara koji će vas predvoditi. Ja sam ostareo i osedeo. Moji sinovi su tu među vama. Vodio sam vas od svoje mladosti sve do danas.
3
Evo me! Odgovorite mi ovde pred Gospodom i pred njegovim pomazanikom: kome sam oteo vola, ili magarca? Jesam li koga prevario? Jesam li koga tlačio? Od koga sam primio mito, da bih radi njega skrenuo pogled na drugu stranu? Ja ću vam sve to vratiti.“
4
Oni odgovoriše: „Nikoga nisi prevario, nikoga nisi tlačio, i nisi ni od koga uzeo ništa!“
5
On im odgovori: „Gospod je svedok, a svedok je i njegov pomazanik ovoga dana, da ništa niste našli u mom posedu.“ Oni odgovoriše: „On je svedok!“
6
Samuilo onda reče narodu: „Da, Gospod je svedok, on koji je postavio Mojsija i Arona, i koji je izveo naše oce iz Egipta.
7
Sada pristupite da vam pred Gospodom posvedočim o svim pravednim delima, koje je Gospod učinio za vas i za vaše oce.
8
Kad je Jakov došao u Egipat, vaši su preci zavapili Gospodu. Gospod im je poslao Mojsija i Arona, koji su izveli vaše pretke iz Egipta, i nastanili ih na ovom mestu.
9
Ali oni su zaboravili Gospoda, svoga Boga, i on ih je predao u ruke Sisere, zapovednika asorske vojske, u ruke Filistejaca i ruke moavskog cara, koji su ratovali protiv njih.
10
Tada su zavapili Gospodu, rekavši: ’Zgrešili smo, jer smo napustili Gospoda, i služili Valima i Aštartama. Izbavi nas sada iz ruku naših neprijatelja, pa ćemo služiti tebi.’
11
Tada je Gospod poslao Jerovala, Varaka, Jeftaja, i Samuila, i izbavio vas iz ruku vaših neprijatelja oko vas, tako da ste spokojno živeli.
12
Ali kad ste videli Nasa, cara amonskog, kako ide na vas, rekli ste mi: ’Ne, nego neka car vlada nad nama’, premda je vaš car, Gospod, Bog vaš.
13
A sad, eto cara koga ste izabrali, koga ste tražili. Evo, Gospod je postavio cara nad vama.
14
Ako se budete bojali Gospoda i budete mu služili, ako budete slušali njegov glas i ne budete se bunili protiv Gospodnje reči, onda ćete i vi i car što nad vama vlada slediti Gospoda, Boga vašega.
15
Ali ako ne budete slušali Gospodnjeg glasa, nego se budete bunili protiv Gospodnjih zapovesti, ruka će se Gospodnja dići na vas, kao što se digla na vaše oce.
16
A sada pristupite i pogledajte ovu veliku stvar, koju će Gospod učiniti na vaše oči!
17
Nije li danas žetva pšenice? Ja ću zazvati Gospoda da pošalje grmljavinu i kišu. Tada ćete znati i uvideti koliko je veliko zlo koje ste učinili pred Gospodom tražeći sebi cara.“
18
Samuilo zazva Gospoda i Gospod posla onoga dana grmljavinu i kišu. Sav se narod veoma uplašio Gospoda i Samuila.
19
Na to je sav narod rekao Samuilu: „Pomoli se Gospodu, svome Bogu, za svoje sluge da ne pomremo, jer smo na sve naše grehe dodali i ovo zlo tražeći sebi cara.“
20
Samuilo odgovori narodu: „Ne bojte se! Da, vi ste učinili sve ovo zlo, ali sad se ne odvraćajte od Gospoda, nego služite Gospodu svim svojim srcem.
21
Ne okrećite se za ništavnim idolima, od kojih nema koristi i koji ne mogu izbaviti, jer su ništavni.
22
A Gospod neće ostaviti svoj narod, radi svoga velikog imena, jer je Gospodu bilo po volji da vas učini svojim narodom.
23
A od mene daleko bilo da zgrešim Gospodu, te prestanem da se molim za vas, i upućujem vas na dobar i ispravan put.
24
Samo se bojte Gospoda i verno mu služite svim svojim srcem; jer pogledajte kako se pokazao velikim radi vas.
25
Ali ako nastavite da činite zlo, propašćete i vi i vaš car.“1 Самуел 12:1

1 Самуел 12:2

1 Самуел 12:3

1 Самуел 12:4

1 Самуел 12:5

1 Самуел 12:6

1 Самуел 12:7

1 Самуел 12:8

1 Самуел 12:9

1 Самуел 12:10

1 Самуел 12:11

1 Самуел 12:12

1 Самуел 12:13

1 Самуел 12:14

1 Самуел 12:15

1 Самуел 12:16

1 Самуел 12:17

1 Самуел 12:18

1 Самуел 12:19

1 Самуел 12:20

1 Самуел 12:21

1 Самуел 12:22

1 Самуел 12:23

1 Самуел 12:24

1 Самуел 12:251 Самуел 1 / 1Сам 1

1 Самуел 2 / 1Сам 2

1 Самуел 3 / 1Сам 3

1 Самуел 4 / 1Сам 4

1 Самуел 5 / 1Сам 5

1 Самуел 6 / 1Сам 6

1 Самуел 7 / 1Сам 7

1 Самуел 8 / 1Сам 8

1 Самуел 9 / 1Сам 9

1 Самуел 10 / 1Сам 10

1 Самуел 11 / 1Сам 11

1 Самуел 12 / 1Сам 12

1 Самуел 13 / 1Сам 13

1 Самуел 14 / 1Сам 14

1 Самуел 15 / 1Сам 15

1 Самуел 16 / 1Сам 16

1 Самуел 17 / 1Сам 17

1 Самуел 18 / 1Сам 18

1 Самуел 19 / 1Сам 19

1 Самуел 20 / 1Сам 20

1 Самуел 21 / 1Сам 21

1 Самуел 22 / 1Сам 22

1 Самуел 23 / 1Сам 23

1 Самуел 24 / 1Сам 24

1 Самуел 25 / 1Сам 25

1 Самуел 26 / 1Сам 26

1 Самуел 27 / 1Сам 27

1 Самуел 28 / 1Сам 28

1 Самуел 29 / 1Сам 29

1 Самуел 30 / 1Сам 30

1 Самуел 31 / 1Сам 31