A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Судије 16

1
Jednom je Samson otišao u Gazu. Tamo je video neku bludnicu i ušao k njoj.
2
Ljudima u Gazi je bilo javljeno: „Samson je došao ovamo!“ Tada su ga opkolili i cele noći čekali u zasedi na njega kod gradskih vrata. Pritajili su se cele noći, misleći: „Ubićemo ga kad svane zora.“
3
Samson je ležao do ponoći, a onda je ustao, dohvatio gradska vrata s oba dovratka i iščupao ih zajedno s prevornicom. Zatim je vrata stavio na ramena i izneo ih na vrh jednog brda koje se nalazi kod Hevrona.
4
Posle toga, Samson je zavoleo jednu devojku iz doline Sorika, koja se zvala Dalila.
5
Filistejski knezovi odu gore k njoj i reknu joj: „Gledaj da izmamiš od njega gde se krije njegova velika snaga, kako bismo mogli da ga svladamo, svežemo i pokorimo. Svaki od nas će ti, zauzvrat, dati po hiljadu i stotinu srebrnih šekela.“
6
Dalila reče Samsonu: „Reci mi gde se krije tvoja velika snaga? Čime bi mogao da budeš vezan i svladan?“
7
Samson joj odgovori: „Da me vežu sa sedam svežih volujskih žila, koje se još nisu osušile, izgubio bih snagu i postao kao svaki drugi čovek.“
8
Filistejski knezovi su joj doneli sedam svežih volujskih žila, još neosušenih, i ona ga je vezala njima.
9
A kod nje u sobi čekala je zaseda. Ona povika: „Samsone, Filistejci idu na tebe!“ On pokida žile kao što se kudelja prekine kad je dohvati vatra. Tako se nije saznalo gde se krije njegova snaga.
10
Dalila reče Samsonu: „Eto, ti si terao šegu sa mnom i ispričao mi laži. A sad mi reci čime bi mogli da te svežu.“
11
On joj reče: „Da me vežu novim, još neupotrebljenim konopcima, izgubio bih snagu i postao kao svaki drugi čovek.“
12
Tada Dalila uze sedam novih konopaca i sveza ga njima. Onda mu viknu: „Samsone, Filistejci idu na tebe!“ Zaseda je, naime, čekala u sobi. Ali on pokida konopce na svojim ramenima kao konce.
13
Dalila reče Samsonu: „Eto, ti sve vreme teraš šegu sa mnom i pričaš mi laži. Reci mi čime mogu da te vežu.“ On joj odgovori: „Da mi upletu sedam pramenova kose na razboj i zaglave ih klinom, postao bih kao svaki drugi čovek.“
14
Dok je on spavao, ona uplete sedam pramenova njegove kose na razboj i zaglavi ih klinom. Onda mu viknu: „Samsone, Filistejci idu na tebe!“ On se probudi iz sna, i istrgne i klin, i razboj i osnovu.
15
Ona mu reče: „Kako možeš reći da me voliš, kad srcem nisi sa mnom? Triput si već terao šegu sa mnom i nisi mi rekao gde se krije tvoja velika snaga.“
16
Ali kako mu je ona svakoga dana dodijavala svojim rečima i saletala ga, smučilo mu se do smrti,
17
pa joj je otvorio celo svoje srce. Rekao joj je: „Britva nikada nije prešla preko moje glave, jer sam nazirej Božiji od majčine utrobe. Da se ošišam, snaga bi me napustila; izgubio bih snagu i postao kao svaki drugi čovek.“
18
Kad je Dalila videla da joj je otvorio celo svoje srce, poručila je filistejskim knezovima: „Dođite sada, jer mi je otvorio celo svoje srce.“ Filistejski knezovi dođu k njoj, noseći srebro u rukama.
19
Ona ga je uspavala na svome krilu i pozvala jednog čoveka, pa mu je odsekla sedam pramenova kose s glave. Prvo ga je ona savladala. Tako ga je napustila snaga.
20
Onda je viknula: „Samsone, Filistejci idu na tebe!“ On se probudio iz sna misleći: „Izvući ću se kao i ranije i oslobodiću se“, jer nije znao da je Gospod odstupio od njega.
21
Tada su ga Filistejci uhvatili i iskopali mu oči. Zatim su ga odveli u Gazu i okovali ga bronzanim okovima. U tamnici je okretao mlin.
22
Međutim, odsečena kosa je počela da raste.
23
A Filistejski knezovi bili su se okupili da prinesu veliku žrtvu svome bogu Dagonu i da se provesele. Rekli su: „Naš bog nam je predao u ruke našeg neprijatelja Samsona.“
24
Kad je narod video Samsona, slavio je svoga boga i klicao: „Naš bog nam je predao u ruke našeg neprijatelja Samsona, koji je opustošio našu zemlju i pobio mnoge od nas.“
25
Kad im se srce ispunilo radošću, povikali su: „Pozovite Samsona da nas zabavlja!“ Doveli su Samsona iz tamnice, te je ovaj igrao pred njima. Onda su ga postavili između stubova.
26
Samson reče momku koji ga je vodio za ruku: „Ostavi me tamo gde mogu da opipam stubove na kojima građevina počiva, da se naslonim na njih.“
27
A zgrada je bila puna muškaraca i žena. Tamo su bili i svi filistejski knezovi. Samo je na krovu bilo oko tri hiljade muškaraca i žena koji su gledali kako Samson igra.
28
Samson zazva Gospoda i reče: „Gospode Bože, seti me se i daj mi snagu još samo ovaj put, o, Bože, da se odjednom osvetim Filistejcima za svoje oči!“
29
Samson napipa dva srednja stuba na kojima je zgrada počivala, opre se o njih, desnicom o jedan, a levicom o drugi,
30
i reče: „Neka umrem s Filistejcima!“ Zatim ih je svom snagom gurnuo, te se zgrada srušila na knezove i na narod koji je bio u njoj. Onih koje je pobio umirući, bilo je više nego onih koje je pobio za života.
31
Tada su došla njegova braća i sav dom oca njegovog, uzela ga i odnela gore. Sahranili su ga između Saraje i Estaola u grobu njegovog oca, Manoja. On je sudio Izrailju dvadeset godina.
Судије 16:1
Судије 16:2
Судије 16:3
Судије 16:4
Судије 16:5
Судије 16:6
Судије 16:7
Судије 16:8
Судије 16:9
Судије 16:10
Судије 16:11
Судије 16:12
Судије 16:13
Судије 16:14
Судије 16:15
Судије 16:16
Судије 16:17
Судије 16:18
Судије 16:19
Судије 16:20
Судије 16:21
Судије 16:22
Судије 16:23
Судије 16:24
Судије 16:25
Судије 16:26
Судије 16:27
Судије 16:28
Судије 16:29
Судије 16:30
Судије 16:31
Судије 1 / Суд 1
Судије 2 / Суд 2
Судије 3 / Суд 3
Судије 4 / Суд 4
Судије 5 / Суд 5
Судије 6 / Суд 6
Судије 7 / Суд 7
Судије 8 / Суд 8
Судије 9 / Суд 9
Судије 10 / Суд 10
Судије 11 / Суд 11
Судије 12 / Суд 12
Судије 13 / Суд 13
Судије 14 / Суд 14
Судије 15 / Суд 15
Судије 16 / Суд 16
Судије 17 / Суд 17
Судије 18 / Суд 18
Судије 19 / Суд 19
Судије 20 / Суд 20
Судије 21 / Суд 21