A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Судије 121
A Jefremovci se sakupe i dođu na sever. Rekli su Jeftaju: „Zašto si išao da ratuješ protiv Amonaca a da nisi pozvao i nas da idemo s tobom? Zapalićemo ti kuću nad tobom!“
2
Jeftaj im odgovori: „Ja i moj narod smo imali veliki spor sa Amoncima. I vas sam pozvao, ali vi niste došli da me izbavite iz njihovih ruku.
3
Kad sam video da izbavljenje ne stiže, stavio sam glavu u torbu i pošao na Amonce, a Gospod ih je predao u moje ruke. Zašto ste, dakle, došli danas da ratujete protiv mene?“
4
Tada je Jeftaj sabrao sve Galađane i stupio u boj protiv Jefrema. Galađani su potukli Jefrema, jer su Jefremovci govorili: „Vi ste, Galađani, Jefremovi begunci, koji žive usred Jefrema i Manasije.“
5
Galađani su presekli Jefremu gazove na Jordanu. Kad bi neko od Jefremovih begunaca rekao: „Pustite me da prođem“  —  Galađani bi ga pitali: „Jesi li Jefremovac?“ Kad bi ovaj odgovorio: „Nisam“  —
6
oni bi mu rekli: „Reci Šibolet.“ Ako bi on rekao: „Sibolet“  —  jer nije umeo da izgovori, oni bi ga zgrabili i ubili na jordanskim gazovima. Tom prilikom poginulo je četrdeset dve hiljade Jefremovaca.
7
Jeftaj je bio sudija u Izrailju šest godina. Kad je Jeftaj Galađanin umro, sahranili su ga u jednom od galadskih gradova.
8
Posle njega je sudija u Izrailju bio Avesan iz Vitlejema.
9
On je imao trideset sinova i trideset ćerki, koje je poudavao na razne strane. I sinovima je doveo žene sa strane. On je bio sudija u Izrailju sedam godina.
10
Kad je Avesan umro, bio je sahranjen u Vitlejemu.
11
Posle njega je sudija u Izrailju bio Elon Zavulonac. On je sudio u Izrailju deset godina.
12
Kad je Elon Zavulonac umro, sahranili su ga u Ajalonu, u zemlji Zavulonovoj.
13
Posle njega je sudija u Izrailju bio Avdon, sin Elila Piratonjanina.
14
On je imao četrdeset sinova i trideset unuka koji su jahali sedamdeset magaraca. On je bio sudija u Izrailju osam godina.
15
Kad je Avdon, sin Elila Piratonjanina umro, bio je sahranjen u Faratonu u Jefremovoj zemlji, u amaličkom gorju.Судије 12:1

Судије 12:2

Судије 12:3

Судије 12:4

Судије 12:5

Судије 12:6

Судије 12:7

Судије 12:8

Судије 12:9

Судије 12:10

Судије 12:11

Судије 12:12

Судије 12:13

Судије 12:14

Судије 12:15Судије 1 / Суд 1

Судије 2 / Суд 2

Судије 3 / Суд 3

Судије 4 / Суд 4

Судије 5 / Суд 5

Судије 6 / Суд 6

Судије 7 / Суд 7

Судије 8 / Суд 8

Судије 9 / Суд 9

Судије 10 / Суд 10

Судије 11 / Суд 11

Судије 12 / Суд 12

Судије 13 / Суд 13

Судије 14 / Суд 14

Судије 15 / Суд 15

Судије 16 / Суд 16

Судије 17 / Суд 17

Судије 18 / Суд 18

Судије 19 / Суд 19

Судије 20 / Суд 20

Судије 21 / Суд 21