A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Исус Навин 7

1
Međutim, Izrailjci su se teško ogrešili o kletvu, jer je Ahan, sin Harmije, sin Zavdijev, sin Zare, iz plemena Judina, uzeo od onog što je bilo posvećeno. Zato je planuo gnev Gospodnji protiv Izrailjaca.
2
Isus je poslao ljude iz Jerihona u Gaj, koji se nalazi kod Vet-Avena, a istočno od Vetilja. Rekao im je: „Idite i izvidite zemlju.“ Oni su otišli i izvideli Gaj.
3
Kada su se vratili k Isusu, rekli su mu: „Neka ne ide sav narod; neka samo dve ili tri hiljade ljudi ode i napadne Gaj. Ne poteži tamo sav narod, jer ih nema mnogo.“
4
Tako je od naroda otišlo tamo oko tri hiljade ljudi, ali su se razbežali pred ljudima iz Gaja.
5
Ljudi iz Gaja su pobili nekih trideset šest ljudi; gonili su ih ispred gradskih kapija sve do Ševarima, i pobili ih na strmeni. Tada je narodu klonulo srce; postalo je kao voda.
6
A Isus razdra svoju odeću i pade ničice na zemlju pred Kovčegom Gospodnjim, on i starešine izrailjske, a glave posuše prašinom.
7
Isus zavapi: „Jao, Gospode, Bože! Zašto si preveo ovaj narod preko Jordana? Da nas predaš u ruke Amorejaca da nas unište? Kamo sreće da smo ostali s druge strane Jordana!
8
Šta drugo da kažem, o, Gospode, kad je Izrailj podvio rep pred svojim neprijateljima?
9
Kad to čuju Hananci i svi stanovnici zemlje, okrenuće se protiv nas i istrebiti nam ime sa lica zemlje. Šta ćeš učiniti za ime svoje veliko?“
10
Gospod reče Isusu: „Ustani! Zašto ležiš ničice?
11
Izrailj je zgrešio; prekršili su moj savez koji sam im zapovedio da drže. Uzeli su od onog što je posvećeno; ukrali su, lagali i sakrili među svoje stvari.
12
Izrailjci nisu mogli da opstanu pred svojim neprijateljima; podvili su rep pred njima, zato što su sami pali pod kletvu uništenja. Ako ne uklone iz svoje sredine ono što je ukleto, neću više biti sa njima.
13
A ti ustani i posveti narod. Reci im: ’Posvetite se za sutra, jer govori Gospod, Bog Izrailjev: „Ukleti predmet je u tvojoj sredini, Izrailju. Ako, dakle, ne odstraniš iz svoje sredine što je ukleto, nećeš moći da opstaneš pred svojim neprijateljima.“
14
Zato ćete ujutro pristupiti po svojim plemenima, a pleme koje Gospod označi pristupiće po svojim rodovima. Rod koji Gospod označi pristupiće po svojim porodicama, a onda iz one porodice koju Gospod označi, pristupiće čovek po čovek.
15
Onaj u koga se nađe ukleti predmet, neka se spali on i sve što mu pripada, jer je prekršio savez Gospodnji, i učinio sramotno delo u Izrailju.’“
16
Isus porani ujutro i dovede sve Izrailjce po njihovim plemenima. Bilo je označeno Judino pleme.
17
Kad je naredio da pristupe Judini rodovi, Zarin rod je bio označen. Zatim je naredio da pristupi Zarin rod, glavari porodični. Bila je označena porodica Zavdijeva.
18
Na kraju je naredio da pristupi Zavdijeva porodica. Označen je bio Ahan, sin Harmijev, sin Zavdijev, sin Zarin, iz plemena Judina.
19
Tada Isus reče Ahanu: „Sine moj, podaj slavu Gospodu, Bogu Izrailjevu, i priznaj. Kaži mi šta si učinio; ne skrivaj ništa od mene.“
20
Ahan odgovori: „Istina je, zgrešio sam Gospodu, Bogu Izrailjevu. Evo šta sam učinio:
21
Video sam među plenom divan senarski ogrtač, dve stotine srebrnih šekela i šipku od zlata tešku pedeset šekela. Polakomio sam se i uzeo ih. Eno su zakopani u zemlji usred moga šatora. Srebro je odozdo.“
22
Isus je poslao ljude koji su otrčali do šatora, i gle, to je bilo skriveno u njegovom šatoru. Srebro je bilo odozdo.
23
Uzeli su ih iz šatora i doneli ih Isusu i svim Izrailjcima, i položili ih pred Gospoda.
24
Tada su Isus i sav Izrailj s njim, uzeli Ahana, sina Zarinog, i srebro, ogrtač i zlatnu šipku, njegove sinove i ćerke, njegove volove i magarce, njegove ovce, njegov šator i sve što mu je pripadalo, i odveli ih u dolinu Ahor.
25
Isus reče: „Kako si ti navukao propast na nas, tako neka danas Gospod svali propast na tebe!“ Tada ga je sav Izrailj kamenovao, a njih su spalili nakon što su ih kamenovali.
26
Zatim su navalili na njega veliku gomilu kamenja, koja stoji do danas. Tako je Gospod prestao da se gnevi. Zato se to mesto prozvalo dolina Ahor, i tako se zove sve do danas.
Исус Навин 7:1
Исус Навин 7:2
Исус Навин 7:3
Исус Навин 7:4
Исус Навин 7:5
Исус Навин 7:6
Исус Навин 7:7
Исус Навин 7:8
Исус Навин 7:9
Исус Навин 7:10
Исус Навин 7:11
Исус Навин 7:12
Исус Навин 7:13
Исус Навин 7:14
Исус Навин 7:15
Исус Навин 7:16
Исус Навин 7:17
Исус Навин 7:18
Исус Навин 7:19
Исус Навин 7:20
Исус Навин 7:21
Исус Навин 7:22
Исус Навин 7:23
Исус Навин 7:24
Исус Навин 7:25
Исус Навин 7:26
Исус Навин 1 / ИсНа 1
Исус Навин 2 / ИсНа 2
Исус Навин 3 / ИсНа 3
Исус Навин 4 / ИсНа 4
Исус Навин 5 / ИсНа 5
Исус Навин 6 / ИсНа 6
Исус Навин 7 / ИсНа 7
Исус Навин 8 / ИсНа 8
Исус Навин 9 / ИсНа 9
Исус Навин 10 / ИсНа 10
Исус Навин 11 / ИсНа 11
Исус Навин 12 / ИсНа 12
Исус Навин 13 / ИсНа 13
Исус Навин 14 / ИсНа 14
Исус Навин 15 / ИсНа 15
Исус Навин 16 / ИсНа 16
Исус Навин 17 / ИсНа 17
Исус Навин 18 / ИсНа 18
Исус Навин 19 / ИсНа 19
Исус Навин 20 / ИсНа 20
Исус Навин 21 / ИсНа 21
Исус Навин 22 / ИсНа 22
Исус Навин 23 / ИсНа 23
Исус Навин 24 / ИсНа 24