Instagram
English
A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin
Поновљени Закони 3
1
Zatim smo se okrenuli i krenuli gore putem za Vasan. Tada je Og, vasanski car, i sav njegov narod, izašao u boj protiv nas kod Edrajina.
2
Tada mi Gospod reče: ’Ne boj ga se, jer sam u tvoje ruke predao i njega, i sav njegov narod i njegovu zemlju. Učini s njim kao što si učinio s amorejskim carem Sihonom, koji je živeo u Esevonu.’
3
Gospod, naš Bog, je predao u naše ruke vasanskog cara Oga i sav njegov narod; tako da mu nije ostao ni jedan preživeli.
4
U to vreme smo zauzeli sve njegove gradove. Nije bilo grada koji im nismo oduzeli  —  šezdeset gradova, to jest, celu oblast Argov, Ogovo carstvo u Vasanu.
5
Svi ovi gradovi su bili utvrđeni visokim zidinama, vratima i prevornicama. Uz njih je bilo mnogo neutvrđenih sela.
6
I nad njima smo izvršili kleto uništenje, kao što smo učinili sa esevonskim carem Sihonom, kada smo izvršili kleto uništenje nad svim njihovim gradovima: nad muškarcima, ženama i decom.
7
Zaplenili smo samo stoku i odneli plen iz gradova.
8
Tako smo u ono vreme oteli zemlju iz ruku dvojice amorejskih careva, što se nalazi s one strane Jordana, od potoka Arnona do gore Ermon
9
(Sidonci zovu Ermon Sirjon a Amorejci ga zovu Senir),
10
sve gradove u ravnici, u celom Galadu, celom Vasanu, sve do Salke i Edrajina  —  gradove Ogovog carstva u Vasanu.
11
(Og, vasanski car, je jedini preostali Refaimac. Njegov gvozdeni krevet se još uvek nalazi u Ravi amonskoj. Bio je devet lakata dug i četiri lakta širok, mereno običnim laktom.)
12
U to vreme smo osvojili ovu zemlju od Aroira koji je kod potoka Arnona. Pola galadskog gorja i njegove gradove dao sam Ruvimovom i Gadovom plemenu.
13
Što je ostalo od Galada i celi Vasan, Ogovo carstvo, dao sam polovini Manasijinog plemena. Cela argovska oblast i sav Vasan nekada su se zvali ’zemlja Refaimaca’.
14
Jair, Manasijin sin, je osvojio celi argovski kraj do gesurske i mahatske granice. Ta vasanska mesta je nazvao po sebi, tako da se i dan danas zovu ’Jairova sela’.
15
Mahiru sam dao Galad.
16
Ruvimovom i Gadovom plemenu sam dao područje od Galada kod potoka Arnona, čijom sredinom se pruža granica, sve do potoka Javoka, gde je Amonska granica.
17
(Jordan i Arava su služili kao granica koja se protezala od jezera Hineret do mora kod Arave  —  Mrtvog mora  —  podno obronaka Fasge na istoku.)
18
U ono vreme sam vam zapovedio: ’Gospod, Bog vaš, dao vam je ovu zemlju da je zaposednete. Svi vi koji ste sposobni za boj krenite naoružani ispred svoje braće.
19
Neka samo vaše žene, nejač i stoka  —  jer znam da imate mnogo stoke  —  ostanu u vašim gradovima koje sam vam dao.
20
Kad Gospod da počinak vašoj braći i vama, te kad osvoje zemlju koju im Gospod daje s one strane Jordana, tada svaki čovek neka se vrati na posed koji sam vam dao.’
21
U ono vreme sam zapovedio Isusu: ’Svojim očima si video sve što je Gospod, Bog tvoj, učinio ovoj dvojici careva; Gospod će tako učiniti i drugim carstvima kroz koja budeš prolazio.
22
Ne plaši ih se, jer će se Gospod, Bog vaš, boriti za vas.’
23
U ono vreme sam molio Gospoda:
24
’Gospode, Bože, ti si počeo da pokazuješ svome sluzi svoju veličinu i svoju moćnu ruku. Jer, koji to Bog na nebesima ili na zemlji može da čini takva dela i čudesa?
25
Sada mi dopusti da uđem i vidim dobru zemlju s one strane Jordana, predivno gorje i Livan.’
26
Ali se Gospod naljutio na mene zbog vas i nije me poslušao. Gospod mi je rekao: ’Dosta! Ne pominji mi više ovo!
27
Uspni se na vrh Fasge i digni svoj pogled prema zapadu i severu, prema jugu i istoku. Dobro pogledaj svojim očima, jer nećeš preći preko ovog Jordana.
28
Isusa uvedi u dužnost; ohrabri ga i osokoli, jer će on predvoditi ovaj narod i dovesti ih da prime u posed ovu zemlju koju ćeš videti.’
29
Tako smo ostali u dolini kod Vet-Fegora.
Поновљени Закони 3:1
Поновљени Закони 3:2
Поновљени Закони 3:3
Поновљени Закони 3:4
Поновљени Закони 3:5
Поновљени Закони 3:6
Поновљени Закони 3:7
Поновљени Закони 3:8
Поновљени Закони 3:9
Поновљени Закони 3:10
Поновљени Закони 3:11
Поновљени Закони 3:12
Поновљени Закони 3:13
Поновљени Закони 3:14
Поновљени Закони 3:15
Поновљени Закони 3:16
Поновљени Закони 3:17
Поновљени Закони 3:18
Поновљени Закони 3:19
Поновљени Закони 3:20
Поновљени Закони 3:21
Поновљени Закони 3:22
Поновљени Закони 3:23
Поновљени Закони 3:24
Поновљени Закони 3:25
Поновљени Закони 3:26
Поновљени Закони 3:27
Поновљени Закони 3:28
Поновљени Закони 3:29
Поновљени Закони 1 / ПоЗа 1
Поновљени Закони 2 / ПоЗа 2
Поновљени Закони 3 / ПоЗа 3
Поновљени Закони 4 / ПоЗа 4
Поновљени Закони 5 / ПоЗа 5
Поновљени Закони 6 / ПоЗа 6
Поновљени Закони 7 / ПоЗа 7
Поновљени Закони 8 / ПоЗа 8
Поновљени Закони 9 / ПоЗа 9
Поновљени Закони 10 / ПоЗа 10
Поновљени Закони 11 / ПоЗа 11
Поновљени Закони 12 / ПоЗа 12
Поновљени Закони 13 / ПоЗа 13
Поновљени Закони 14 / ПоЗа 14
Поновљени Закони 15 / ПоЗа 15
Поновљени Закони 16 / ПоЗа 16
Поновљени Закони 17 / ПоЗа 17
Поновљени Закони 18 / ПоЗа 18
Поновљени Закони 19 / ПоЗа 19
Поновљени Закони 20 / ПоЗа 20
Поновљени Закони 21 / ПоЗа 21
Поновљени Закони 22 / ПоЗа 22
Поновљени Закони 23 / ПоЗа 23
Поновљени Закони 24 / ПоЗа 24
Поновљени Закони 25 / ПоЗа 25
Поновљени Закони 26 / ПоЗа 26
Поновљени Закони 27 / ПоЗа 27
Поновљени Закони 28 / ПоЗа 28
Поновљени Закони 29 / ПоЗа 29
Поновљени Закони 30 / ПоЗа 30
Поновљени Закони 31 / ПоЗа 31
Поновљени Закони 32 / ПоЗа 32
Поновљени Закони 33 / ПоЗа 33
Поновљени Закони 34 / ПоЗа 34