A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Поновљени Закони 271
Zatim Mojsije sa izrailjskim starešinama, zapovedi narodu: „Držite sve zapovesti koje vam danas zapovedam.
2
Onog dana kad pređete Jordan u zemlju koju ti daje Gospod, Bog tvoj, podigni sebi veliko kamenje i okreči ih u belo.
3
Na njima napiši sve reči ovog Zakona kad pređeš tamo da uđeš u zemlju koju ti daje Gospod, Bog tvoj, zemlju kojom teku mleko i med, kako ti je obećao Gospod, Bog tvojih otaca.
4
Dakle, kad pređeš Jordan, podigni ovo kamenje na gori Eval, kako ti zapovedam danas, i okreči ih u belo.
5
Tamo podigni žrtvenik Gospodu, Bogu svome, kameni žrtvenik, ali na njega ne spuštaj dleto.
6
Žrtvenik Gospodu, Bogu svome, podigni od neklesanog kamenja i na njemu prinesi žrtve svespalnice Gospodu, Bogu svome.
7
Prinosi i žrtve mira. Jedi ih tamo i raduj se pred Gospodom, Bogom svojim.
8
Na kamenju napiši sve reči ovog Zakona, jasno i čitko.“
9
Mojsije reče sveštenicima, Levitima i svem Izrailju: „Utihni, Izrailju, i počuj! Danas si postao narod Gospoda, Boga svoga.
10
Zato slušaj glas Gospoda, Boga svoga, i vrši njegove zapovedi i uredbe, koje ti danas nalažem.“
11
Tog dana zapovedi Mojsije narodu:
12
Kad pređete preko Jordana, neka ova plemena stanu na goru Gerizim da blagosiljaju narod: Simeun, Levi, Juda, Isahar, Josif i Venijamin.
13
A ova plemena neka stanu na goru Eval da izgovaraju prokletstva: Ruvim, Gad, Asir, Zavulon, Dan i Neftalim.
14
Zatim neka Leviti jakim glasom kažu svim Izrailjcima:
15
„Neka je proklet svako ko napravi sebi idola, klesanog ili livenog, stvar odvratnu Gospodu, delo umetnika, i stavi ga na skrovito mesto!“ A sav narod neka kaže: „Amin!“
16
„Proklet bio ko ne poštuje majku i oca!“ A sav narod neka kaže: „Amin!“
17
„Proklet bio ko pomera kamen međaš svoga bližnjeg!“ A sav narod neka kaže: „Amin!“
18
„Proklet bio ko zavodi slepca na stranputicu!“ A sav narod neka kaže: „Amin!“
19
„Proklet bio ko izvrće pravo stranca, siročeta i udovice!“ A sav narod neka kaže: „Amin!“
20
„Proklet bio ko legne sa ženom svoga oca, jer je otkrio golotinju svoga oca!“ A sav narod neka kaže: „Amin!“
21
„Proklet bio ko legne s bilo kakvom životinjom!“ A sav narod neka kaže: „Amin!“
22
„Proklet bio ko legne sa svojom sestrom, sa ćerkom svoga oca ili ćerkom svoje majke!“ A sav narod neka kaže: „Amin!“
23
„Proklet bio ko legne sa svojom taštom!“ A sav narod neka kaže: „Amin!“
24
„Proklet bio ko potajno ubije svoga bližnjeg!“ A sav narod neka kaže: „Amin!“
25
„Proklet bio ko uzima mito da ubije nevinu dušu!“ A sav narod neka kaže: „Amin!“
26
„Proklet bio ko ne bude ispunjavao reči ovog Zakona i vršio ih!“ A sav narod neka kaže: „Amin!“Поновљени Закони 27:1

Поновљени Закони 27:2

Поновљени Закони 27:3

Поновљени Закони 27:4

Поновљени Закони 27:5

Поновљени Закони 27:6

Поновљени Закони 27:7

Поновљени Закони 27:8

Поновљени Закони 27:9

Поновљени Закони 27:10

Поновљени Закони 27:11

Поновљени Закони 27:12

Поновљени Закони 27:13

Поновљени Закони 27:14

Поновљени Закони 27:15

Поновљени Закони 27:16

Поновљени Закони 27:17

Поновљени Закони 27:18

Поновљени Закони 27:19

Поновљени Закони 27:20

Поновљени Закони 27:21

Поновљени Закони 27:22

Поновљени Закони 27:23

Поновљени Закони 27:24

Поновљени Закони 27:25

Поновљени Закони 27:26Поновљени Закони 1 / ПоЗа 1

Поновљени Закони 2 / ПоЗа 2

Поновљени Закони 3 / ПоЗа 3

Поновљени Закони 4 / ПоЗа 4

Поновљени Закони 5 / ПоЗа 5

Поновљени Закони 6 / ПоЗа 6

Поновљени Закони 7 / ПоЗа 7

Поновљени Закони 8 / ПоЗа 8

Поновљени Закони 9 / ПоЗа 9

Поновљени Закони 10 / ПоЗа 10

Поновљени Закони 11 / ПоЗа 11

Поновљени Закони 12 / ПоЗа 12

Поновљени Закони 13 / ПоЗа 13

Поновљени Закони 14 / ПоЗа 14

Поновљени Закони 15 / ПоЗа 15

Поновљени Закони 16 / ПоЗа 16

Поновљени Закони 17 / ПоЗа 17

Поновљени Закони 18 / ПоЗа 18

Поновљени Закони 19 / ПоЗа 19

Поновљени Закони 20 / ПоЗа 20

Поновљени Закони 21 / ПоЗа 21

Поновљени Закони 22 / ПоЗа 22

Поновљени Закони 23 / ПоЗа 23

Поновљени Закони 24 / ПоЗа 24

Поновљени Закони 25 / ПоЗа 25

Поновљени Закони 26 / ПоЗа 26

Поновљени Закони 27 / ПоЗа 27

Поновљени Закони 28 / ПоЗа 28

Поновљени Закони 29 / ПоЗа 29

Поновљени Закони 30 / ПоЗа 30

Поновљени Закони 31 / ПоЗа 31

Поновљени Закони 32 / ПоЗа 32

Поновљени Закони 33 / ПоЗа 33

Поновљени Закони 34 / ПоЗа 34