A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Бројеви 61
Gospod reče Mojsiju:
2
„Govori Izrailjcima. Reci im: ’Ako neki muškarac ili žena hoće da učini poseban zavet, zavet kojim se posvećuje Gospodu za nazireja,
3
neka se uzdržava i od vina i od žestokog pića, i neka ne pije vinsko sirće ni sirće od žestokog pića. Neka ne pije sok od grožđa, i neka ne jede grožđe, bilo da je sveže ili suvo.
4
Dok god traje njegovo nazirejstvo neka ne jede ništa od vinove loze, ni zrna ni ljusku.
5
Dok god traje njegovo nazirejstvo, neka britva ne prelazi preko njegove glave, dok se ne navrše dani koje je zavetovao Gospodu kao nazirej; neka bude svet i neka pusti da mu kosa na glavi raste.
6
Dok god je posvećen Gospodu kao nazirej, neka ne prilazi blizu mrtvaca.
7
Neka se ne skrnavi ni kad mu umru otac ili majka, brat ili sestra, jer znak nazirejstva nosi na svojoj glavi.
8
Dok god traje njegovo nazirejstvo posvećen je Gospodu.
9
Ako neko iznenada umre u njegovoj blizini, te tako onečisti kosu koju je posvetio, neka obrije svoju glavu na dan svoga očišćenja; neka je obrije sedmoga dana.
10
Osmoga dana neka na ulaz u Šator od sastanka donese svešteniku dve grlice ili dva golubića.
11
Neka sveštenik prinese jedno kao žrtvu za greh, a drugo kao žrtvu svespalnicu, da izvrši otkupljenje za njega jer se oskrnavio preko mrtvaca. Istoga dana neka posveti svoju glavu
12
pa neka se ponovo posveti Gospodu za vreme svog nazirejskog zaveta, i neka donese jagnje od godinu dana kao žrtvu za prestup. Prethodno vreme se neće računati, jer je oskrnavio svoj nazirejski zavet.
13
Ovo je zakon za nazireje u dan kad se navrši vreme njegovog nazirejskog zaveta: neka ga dovedu na ulaz od Šatora od sastanka,
14
i neka donesu prinos Gospodu: jedno muško jagnje bez mane od godinu dana za žrtvu svespalnicu; jedno žensko jagnje bez mane od godinu dana kao žrtvu za greh; jednog ovna bez mane za žrtvu mira;
15
košaru beskvasnog hleba od brašna  —  kolače umešene s uljem; beskvasne pogače namazane uljem; njihove žitne žrtve i žrtve izlivnice.
16
Neka ih sveštenik donese pred Gospoda i prinese žrtvu za njegov greh i njegovu žrtvu svespalnicu.
17
Ovna neka prinese Gospodu kao žrtvu mira zajedno s košarom beskvasnog hleba. Sveštenik neka prinese žitnu žrtvu i žrtvu izlivnicu.
18
Zatim neka nazirej obrije svoju posvećenu glavu na ulazu u Šator od sastanka. Kosu sa svoje posvećene glave neka stavi u vatru ispod žrtve mira.
19
Potom neka sveštenik uzme plećku od skuvanog ovna, jedan beskvasni kolač iz košare, i jednu beskvasnu pogaču, pa neka to stavi na ruke nazireja, nakon što ovaj obrije svoju posvećenu kosu.
20
Neka ih sveštenik podigne kao žrtvu dizanicu pred Gospodom; oni su sveti deo za sveštenika zajedno sa grudima i butom žrtve dizanice. Posle toga nazirej može da pije vino.
21
Ovo je zakon za nazireja koji zavetuje dar Gospodu povrh onoga što može da priušti. Neka zavet kojim se obavezao bude u skladu sa njegovim nazirejstvom.’“
22
Gospod reče Mojsiju:
23
„Reci Aronu i njegovim sinovima: ’Ovako blagosiljajte Izrailjce. Recite im:
24
„Neka te Gospod blagoslovi i čuva;
25
neka te Gospod obasja svojim licem i bude ti milostiv;
26
neka Gospod okrene svoje lice k tebi i dâ ti mir.“’
27
Ovako neka prizivaju moje ime na potomke Izrailjeve i ja ću ih blagosloviti.“Бројеви 6:1
Бројеви 6:2
Бројеви 6:3
Бројеви 6:4
Бројеви 6:5
Бројеви 6:6
Бројеви 6:7
Бројеви 6:8
Бројеви 6:9
Бројеви 6:10
Бројеви 6:11
Бројеви 6:12
Бројеви 6:13
Бројеви 6:14
Бројеви 6:15
Бројеви 6:16
Бројеви 6:17
Бројеви 6:18
Бројеви 6:19
Бројеви 6:20
Бројеви 6:21
Бројеви 6:22
Бројеви 6:23
Бројеви 6:24
Бројеви 6:25
Бројеви 6:26
Бројеви 6:27


Бројеви 1 / Бро 1
Бројеви 2 / Бро 2
Бројеви 3 / Бро 3
Бројеви 4 / Бро 4
Бројеви 5 / Бро 5
Бројеви 6 / Бро 6
Бројеви 7 / Бро 7
Бројеви 8 / Бро 8
Бројеви 9 / Бро 9
Бројеви 10 / Бро 10
Бројеви 11 / Бро 11
Бројеви 12 / Бро 12
Бројеви 13 / Бро 13
Бројеви 14 / Бро 14
Бројеви 15 / Бро 15
Бројеви 16 / Бро 16
Бројеви 17 / Бро 17
Бројеви 18 / Бро 18
Бројеви 19 / Бро 19
Бројеви 20 / Бро 20
Бројеви 21 / Бро 21
Бројеви 22 / Бро 22
Бројеви 23 / Бро 23
Бројеви 24 / Бро 24
Бројеви 25 / Бро 25
Бројеви 26 / Бро 26
Бројеви 27 / Бро 27
Бројеви 28 / Бро 28
Бројеви 29 / Бро 29
Бројеви 30 / Бро 30
Бројеви 31 / Бро 31
Бројеви 32 / Бро 32
Бројеви 33 / Бро 33
Бројеви 34 / Бро 34
Бројеви 35 / Бро 35
Бројеви 36 / Бро 36