A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Јеремија 221
Gospod je ovako rekao: „Siđi do carevog dvora u Judi i tamo im objavi ovu reč.
2
Reci: ’Čuj Gospodnju reč, care Judin, što sediš na Davidovom prestolu  —  ti, tvoje sluge i tvoj narod što ulazi na ova vrata!
3
Ovako kaže Gospod: postupajte pravo i pravedno. Od tlačitelja izbavljajte pokradenog. Došljaka, siroče i udovicu ne zlostavljajte i ne tlačite. Ne prolivajte krv nevinih na ovom mestu!
4
Jer ako ovo budete predano radili, tada će na vrata dvora ovog ulaziti carevi koji sede na prestolu Davidovom, na bojnim kolima i na konjima  —  oni, njihove sluge i njihov narod.
5
A ne budete li poslušali ove reči, sobom se zaklinjem  —  govori Gospod  —  ovaj će dvor postati pustoš!’“
6
Jer ovako kaže Gospod za dvor Judinog cara: „Meni si ti kao Galad i vrh Livana, ali ću te stvarno pretvoriti u pustinju, u gradove raseljene.
7
Zatirača spremam na tebe, sve do jednog naoružanog! Najbolje će tvoje kedrove poseći i u vatru baciti.
8
Mnogi će narodi prolaziti pored ovog grada, pa će se međusobno pitati: ’Zašto je Gospod postupio ovako sa velikim gradom ovim?’
9
I odgovoriće: ’Zato što su napustili savez Gospoda, Boga svoga, pa su se klanjali drugim bogovima i služili su im.’“
10
Ne oplakujte mrtvog i ne žalite za njim! Nego gorko jecajte za onim što odlazi, da se više ne vrati i ne vidi svoj rodni kraj.
11
Ovako kaže Gospod o Salumu, sinu Judinog cara Josije, postavljenom na mesto svog oca Josije i koji je otišao iz ovog mesta: „On se nikada više neće vratiti.
12
Tamo gde su ga odveli, u izgnanstvo, tamo će i da umre. Ovu zemlju on nikada više neće videti.
13
Teško onome što kuću nepravedno kući, i odaje gornje, ali ne po pravdi; kome sunarodnik radi bez naknade i koji ne daje trudbeniku platu.
14
Jer taj kaže: ’Sazidaću sebi kuću poveliku i prostrane gornje sobe.’ Otvoriće za sebe prozore, pa kedrom oblaže i crvenim boji.
15
Zar ti vladaš da bi se kedrovinom razmetao? Zar tvoj otac nije i jeo i pio, zar nije pravedno i pravično radio, pa mu je bilo dobro?
16
Branio je siromaha i ubogog. I onda je bilo dobro. Ne znači li to poznavati mene? —  govori Gospod.
17
Ali tvoje oči i tvoje srce ne teže ničem sem nepoštenom dobitku i prolivanju krvi nevinoga, da bi tlačio i iznuđivao.“
18
Ovako kaže Gospod o Joakimu, sinu Judinog cara Josije: „Neće za njim zažaliti: ’Jao, brate moj! Jao, sestro!’ Neće za njim zažaliti: ’Jao, gospodaru! Jao njegovo veličanstvo!’
19
Sahraniće ga kao što magarca sahranjuju. Odvući će ga i baciti podalje od vrata Jerusalima.
20
Popni se na Livan i viči! Na Vasanu glasom zaječi i zaviči sa Avarima, jer su satrveni svi tvoji ljubavnici.
21
A ja sam ti govorio u tvom blagostanju, a ti si rekao: ’Neću da slušam!’ I to ti je bio put još od mladosti tvoje  — da ne slušaš moj glas.
22
Svim tvojim pastirima vetar pastir će da bude, a i tvoji ljubavnici će otići u izgnanstvo. A onda ćeš se baš zastideti i ponižen ćeš biti zbog svih svojih zala.
23
Ti što sediš na ’Livanu’, ugnežden u kedrovinu: kako ćeš stenjati kad te spopadnu trudovi i bol kao porodilju!
24
Života mi moga  —  govori Gospod  —  sve da Honija, sin Judinog cara Joakima, bude i pečatni prsten na desnoj ruci mojoj, i odande ću te strgnuti.
25
Predaću te u ruke onima koji ti o glavi rade, u ruke onih od kojih strepiš, u ruke vavilonskog cara Navuhodonosora i u ruke Haldejaca.
26
Izbaciću i tebe i majku tvoju koja te rodila u drugu zemlju, tamo gde se niste rodili. I tamo ćete umreti.
27
A u zemlju u koju im duša žudi da se vrati, vratiti se neće.“
28
Je li krčag prezren i polupan ovaj čovek Honija? Ili je posuda koju niko neće? Zašto su odbačeni i on i njegovo potomstvo, isterani u zemlju koja im je tuđa?
29
O, zemljo! O, zemljo! O, zemljo, čuj reč Gospodnju!
30
Ovako kaže Gospod: „Zapiši: ovaj čovek je kao bez poroda i neće napredovati za života svoga. Neće napredovati niko od njegovih potomaka, niko neće sedeti na prestolu Davidovom da bi ponovo vladao Judom.Јеремија 22:1

Јеремија 22:2

Јеремија 22:3

Јеремија 22:4

Јеремија 22:5

Јеремија 22:6

Јеремија 22:7

Јеремија 22:8

Јеремија 22:9

Јеремија 22:10

Јеремија 22:11

Јеремија 22:12

Јеремија 22:13

Јеремија 22:14

Јеремија 22:15

Јеремија 22:16

Јеремија 22:17

Јеремија 22:18

Јеремија 22:19

Јеремија 22:20

Јеремија 22:21

Јеремија 22:22

Јеремија 22:23

Јеремија 22:24

Јеремија 22:25

Јеремија 22:26

Јеремија 22:27

Јеремија 22:28

Јеремија 22:29

Јеремија 22:30Јеремија 1 / Јере 1

Јеремија 2 / Јере 2

Јеремија 3 / Јере 3

Јеремија 4 / Јере 4

Јеремија 5 / Јере 5

Јеремија 6 / Јере 6

Јеремија 7 / Јере 7

Јеремија 8 / Јере 8

Јеремија 9 / Јере 9

Јеремија 10 / Јере 10

Јеремија 11 / Јере 11

Јеремија 12 / Јере 12

Јеремија 13 / Јере 13

Јеремија 14 / Јере 14

Јеремија 15 / Јере 15

Јеремија 16 / Јере 16

Јеремија 17 / Јере 17

Јеремија 18 / Јере 18

Јеремија 19 / Јере 19

Јеремија 20 / Јере 20

Јеремија 21 / Јере 21

Јеремија 22 / Јере 22

Јеремија 23 / Јере 23

Јеремија 24 / Јере 24

Јеремија 25 / Јере 25

Јеремија 26 / Јере 26

Јеремија 27 / Јере 27

Јеремија 28 / Јере 28

Јеремија 29 / Јере 29

Јеремија 30 / Јере 30

Јеремија 31 / Јере 31

Јеремија 32 / Јере 32

Јеремија 33 / Јере 33

Јеремија 34 / Јере 34

Јеремија 35 / Јере 35

Јеремија 36 / Јере 36

Јеремија 37 / Јере 37

Јеремија 38 / Јере 38

Јеремија 39 / Јере 39

Јеремија 40 / Јере 40

Јеремија 41 / Јере 41

Јеремија 42 / Јере 42

Јеремија 43 / Јере 43

Јеремија 44 / Јере 44

Јеремија 45 / Јере 45

Јеремија 46 / Јере 46

Јеремија 47 / Јере 47

Јеремија 48 / Јере 48

Јеремија 49 / Јере 49

Јеремија 50 / Јере 50

Јеремија 51 / Јере 51

Јеремија 52 / Јере 52