A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Јеремија 21
Došla mi je reč Gospodnja govoreći:
2
„Idi i objavi u uši Jerusalima: ’Govori Gospod: „Sećam te se po privrženosti tvoje mladosti i ljubavi tvog vereništva. Išla si za mnom u pustinju, u nezasejanu zemlju.
3
Svet je Izrailj bio Gospodu, prvina njegovog uroda i svi koji su ga gutali bili bi krivi i propast bi ih stigla —  govori Gospod.“’“
4
Čujte Gospodnju reč, dome Jakovljev i svi rodovi Izrailjevog doma.
5
Govori Gospod: „Kakvu su nepravdu u meni našli tvoji preci kada su se udaljili od mene, išli za taštinom i postali tašti?
6
Nisu pitali: ’Gde je Gospod koji nas je doveo iz egipatske zemlje, koji nas je vodio u pustinji, po zemlji pustoši i jama, po zemlji sušnoj i mračnoj, po zemlji kojom niko kročio nije i u kojoj niko prebivao nije?’
7
A ja sam vas doveo u zemlju voćnjaka, da jedete njeno voće i njena dobra. I došli ste i opoganili ste moju zemlju, i moje ste nasledstvo pretvorili u gadost.
8
Sveštenici nisu rekli: ’Gde je Gospod?’ Oni koji se bave Zakonom me nisu poznali, i pastiri se pobuniše protiv mene. Proroci su proricali uz pomoć Vala i išli za onim od čega nema koristi.
9
I još ću da se parničim s vama —  govori Gospod  — i sa decom vaše dece ću da se parničim.
10
Jer, pređite na kitimska ostrva i vidite, i u Kedar pošaljite pa onda dobro razmotrite. Vidite da li se ovako nešto već dogodilo:
11
Da li je neki narod zamenio bogove ako oni i nisu bogovi? A moj narod je zamenio svoju Slavu za ono od čega nema koristi!
12
O, nebesa, užasnite se zbog ovoga, zgrozite se i opustošite —  govori Gospod.
13
Jer je dva zla učinio moj narod: Zaboravio je mene, izvor svežih voda, i sebi isklesao bunare, napukle bunare što ne drže vodu.
14
Pa zar je Izrailj rob, jedan od onih rođenih u kući? Zašto je postao plen?
15
Na njega riču lavići, urliču rikom; njegovu su zemlju pretvorili u pustoš, njegovi gradovi su porušeni i tu više niko ne prebiva.
16
Čak ti je i narod iz Nofa i Tafnesa obrijao teme.
17
Zar to nisi sâm sebi uradio napustivši Gospoda, svog Boga, u vreme kada te je vodio putem?
18
I zato šta ti znači put egipatski da piješ vodu sihorsku? I šta ti znači put asirski da piješ vodu iz reke?
19
Kazniće te tvoje zlo i tvoje otpadništvo će te prekoriti. Pa znaj i vidi, jer je zlo i gorko što si napustio Gospoda, svog Boga, i što nema u tebi moga straha  — govori Gospod, Bog nad vojskama.
20
Jer ja sam odavno skršio tvoj jaram i tvoje sam okove izlomio. Ali ti si rekla: ’Neću da ti služim.’ I na svakoj uzvišici, i pod svakim zelenim drvetom si polegla kao bludnica.
21
A ja, ja sam te posadio kao plemenitu lozu, baš pouzdano seme. I kako si mi se promenila i izrodila u vinjagu?
22
Sve i da se šalitrom pereš i da pribaviš mnogo ceđi, štrčaće fleka tvoje krivice preda mnom —  govori Gospod Bog.
23
Kako onda govoriš: ’Nisam oskrnavljena i nisam išla Valima?’ Sagledaj svoje tragove u dolini i shvati šta si uradila. Ti si mlada i brza kamila što tumaraš kojekuda;
24
mlada magarica navikla na divljinu što u svojoj žudnji njuši vetar. I ko će da je vrati kad je u teranju? Neće malaksati svi koji je traže, jer će je pronaći u njenom mesecu.
25
Ne dozvoli da ti noga bude bosa, da ti grlo bude suvo. Ali ti si rekla: ’Ništa od toga! Ne, jer volim tuđe bogove i ići ću za njima.’
26
Kao lopov što se stidi kada ga uhvate, tako će da se osramoti dom Izrailjev. Oni  —  njegovi carevi, njegovi glavari, njegovi sveštenici i njegovi proroci  —
27
koji govore drvetu: ’Ti si moj otac!’ I kamenu: ’Ti si me rodio!’ Jer su meni okrenuli leđa a ne lice, a u vreme svoje propasti će reći: ’Ustani i spasi nas!’
28
Pa gde su tvoji bogovi koje si napravio za sebe? Neka ustanu ako mogu da te spasu u vreme tvoje propasti. Jer, koliki je broj tvojih gradova  — o, Judo  —  toliko je tvojih bogova.
29
Zašto se parničite sa mnom? Pa svi ste se vi pobunili protiv mene —  govori Gospod.
30
Uzalud sam udarao tvoje sinove jer nisu prihvatili karanje, a tvoj je mač progutao tvoje proroke kao kad lav proždire.
31
O, naraštaju, razmotrite reč Gospodnju: Zar sam Izrailju bio pustinja ili zemlja mrklog mraka? Zašto moj narod govori: ’Naskitasmo se pa nećemo ponovo da ti dođemo’?
32
Zaboravlja li devica svoj nakit i nevesta svoj pojas? A moj narod zaboravlja mene danima bez broja.
33
Kako si dobro uredila svoj put da tražiš ljubav, da si i pokvarenice naučila svojim putevima!
34
Još se i krv našla na tvojim skutima, sve životi ubogih i nevinih, iako ih nisi zatekla dok provaljuju. Ali za sve to ti kažeš:
35
’Ja sam nedužna! Njegov se gnev svakako odvratio od mene.’ I evo, sporiću se s tobom jer govoriš: ’Sagrešila nisam.’
36
Zašto tako tumarajući menjaš svoj put? I od Egipta ćeš se zastideti kao što si se zastidela Asirije.
37
I od njega ćeš da odeš s rukama svojim na glavi svojoj, jer je Gospod odbacio tvoje uzdanice da zbog njih ne napreduješ.Јеремија 2:1

Јеремија 2:2

Јеремија 2:3

Јеремија 2:4

Јеремија 2:5

Јеремија 2:6

Јеремија 2:7

Јеремија 2:8

Јеремија 2:9

Јеремија 2:10

Јеремија 2:11

Јеремија 2:12

Јеремија 2:13

Јеремија 2:14

Јеремија 2:15

Јеремија 2:16

Јеремија 2:17

Јеремија 2:18

Јеремија 2:19

Јеремија 2:20

Јеремија 2:21

Јеремија 2:22

Јеремија 2:23

Јеремија 2:24

Јеремија 2:25

Јеремија 2:26

Јеремија 2:27

Јеремија 2:28

Јеремија 2:29

Јеремија 2:30

Јеремија 2:31

Јеремија 2:32

Јеремија 2:33

Јеремија 2:34

Јеремија 2:35

Јеремија 2:36

Јеремија 2:37Јеремија 1 / Јере 1

Јеремија 2 / Јере 2

Јеремија 3 / Јере 3

Јеремија 4 / Јере 4

Јеремија 5 / Јере 5

Јеремија 6 / Јере 6

Јеремија 7 / Јере 7

Јеремија 8 / Јере 8

Јеремија 9 / Јере 9

Јеремија 10 / Јере 10

Јеремија 11 / Јере 11

Јеремија 12 / Јере 12

Јеремија 13 / Јере 13

Јеремија 14 / Јере 14

Јеремија 15 / Јере 15

Јеремија 16 / Јере 16

Јеремија 17 / Јере 17

Јеремија 18 / Јере 18

Јеремија 19 / Јере 19

Јеремија 20 / Јере 20

Јеремија 21 / Јере 21

Јеремија 22 / Јере 22

Јеремија 23 / Јере 23

Јеремија 24 / Јере 24

Јеремија 25 / Јере 25

Јеремија 26 / Јере 26

Јеремија 27 / Јере 27

Јеремија 28 / Јере 28

Јеремија 29 / Јере 29

Јеремија 30 / Јере 30

Јеремија 31 / Јере 31

Јеремија 32 / Јере 32

Јеремија 33 / Јере 33

Јеремија 34 / Јере 34

Јеремија 35 / Јере 35

Јеремија 36 / Јере 36

Јеремија 37 / Јере 37

Јеремија 38 / Јере 38

Јеремија 39 / Јере 39

Јеремија 40 / Јере 40

Јеремија 41 / Јере 41

Јеремија 42 / Јере 42

Јеремија 43 / Јере 43

Јеремија 44 / Јере 44

Јеремија 45 / Јере 45

Јеремија 46 / Јере 46

Јеремија 47 / Јере 47

Јеремија 48 / Јере 48

Јеремија 49 / Јере 49

Јеремија 50 / Јере 50

Јеремија 51 / Јере 51

Јеремија 52 / Јере 52