A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Јеремија 121
Pravedan si, Gospode, kad god ti se tužim, ali ću ipak da ti govorim o pravdi: Zašto su napredni putevi pokvarenjaka? Zašto likuju svi podli zlotvori?
2
Ti si ih posadio i već se ukoreniše, napreduju i već donose plod. Blizu si njihovih usta, ali daleko od nutrine njihove.
3
A ti me, Gospode, poznaješ, vidiš me i ispituješ srce moje spram tebe. Poteraj ih ko ovce na klanje, odvoji ih za dan klanja!
4
Dokle će zemlja da tuguje, da sahne rastinje po svim poljima od zla onih što tu prebivaju? Propale su i životinje i ptice jer je narod rekao: „Neće on da vidi naše skončanje!“
5
„Ako si se umorio trčeći s pešacima, kako li ćeš se tek ogledati s konjima? Kada u spokojnoj zemlji padaš, šta li ćeš da radiš na jordanskom čestaru?
6
Jer i braća tvoja i dom tvoga oca su te izneverili i na sav glas su vikali za tobom. Ne veruj im čak i kada ti ljubazno govore.
7
Dom sam svoj napustio i svoje nasledstvo ostavio. Voljenu sam svoju predao u ruke njenih neprijatelja.
8
A sada je moje nasledstvo kao lav u šumi što na mene rikom riče. I zato ga mrzim.
9
Je lʼ nasledstvo moje pirgava ptica grabljivica? Lešinari, sjatite se na nju svud unaokolo! Idite, sakupite sve životinje na polje, dovedite ih na hranu.
10
Mnogi su pastiri izlomili moj vinograd i izgazili moj deo. Pretvorili su moj mili deo u golu pustinju.
11
Da, pretvorili su je u pustinju i sada preda mnom opustošena tuguje. U pustaru je pretvorena zemlja i to nikoga ne potresa.
12
Preko pustinjskih ogolelih visova došli su zatirači, jer Gospodnji mač satire s kraja na kraj zemlje i nema mira ni za koga.
13
Sejaće pšenicu, a trnje će žeti. Iznuriše se, a nikakve koristi. Stidite se svojih uroda zbog Gospodnjeg plamtećeg gneva!
14
Ovako kaže Gospod svim mojim zlim susedima koji napadaju zemlju koju sam dao mom narodu Izrailju u nasledstvo: evo, počupaću ih iz njihove zemlje, a iz njihove ću sredine da iščupam Judin dom.
15
A kada ih iščupam, vratiću se da im se smilujem i dovedem svakog na njegovo nasledstvo i svakog na njegovu zemlju.
16
I ako se istinski nauče putevima moga naroda, da se zaklinju mojim imenom  —  ’Tako nam živog Gospoda’  —  onako kako su oni moj narod naučili da se kunu Valom, naseliće se usred mog naroda.
17
Ali ako ne poslušaju, ja ću da iščupam taj narod, da iščupam i da zatrem  —  govori Gospod.“Јеремија 12:1

Јеремија 12:2

Јеремија 12:3

Јеремија 12:4

Јеремија 12:5

Јеремија 12:6

Јеремија 12:7

Јеремија 12:8

Јеремија 12:9

Јеремија 12:10

Јеремија 12:11

Јеремија 12:12

Јеремија 12:13

Јеремија 12:14

Јеремија 12:15

Јеремија 12:16

Јеремија 12:17Јеремија 1 / Јере 1

Јеремија 2 / Јере 2

Јеремија 3 / Јере 3

Јеремија 4 / Јере 4

Јеремија 5 / Јере 5

Јеремија 6 / Јере 6

Јеремија 7 / Јере 7

Јеремија 8 / Јере 8

Јеремија 9 / Јере 9

Јеремија 10 / Јере 10

Јеремија 11 / Јере 11

Јеремија 12 / Јере 12

Јеремија 13 / Јере 13

Јеремија 14 / Јере 14

Јеремија 15 / Јере 15

Јеремија 16 / Јере 16

Јеремија 17 / Јере 17

Јеремија 18 / Јере 18

Јеремија 19 / Јере 19

Јеремија 20 / Јере 20

Јеремија 21 / Јере 21

Јеремија 22 / Јере 22

Јеремија 23 / Јере 23

Јеремија 24 / Јере 24

Јеремија 25 / Јере 25

Јеремија 26 / Јере 26

Јеремија 27 / Јере 27

Јеремија 28 / Јере 28

Јеремија 29 / Јере 29

Јеремија 30 / Јере 30

Јеремија 31 / Јере 31

Јеремија 32 / Јере 32

Јеремија 33 / Јере 33

Јеремија 34 / Јере 34

Јеремија 35 / Јере 35

Јеремија 36 / Јере 36

Јеремија 37 / Јере 37

Јеремија 38 / Јере 38

Јеремија 39 / Јере 39

Јеремија 40 / Јере 40

Јеремија 41 / Јере 41

Јеремија 42 / Јере 42

Јеремија 43 / Јере 43

Јеремија 44 / Јере 44

Јеремија 45 / Јере 45

Јеремија 46 / Јере 46

Јеремија 47 / Јере 47

Јеремија 48 / Јере 48

Јеремија 49 / Јере 49

Јеремија 50 / Јере 50

Јеремија 51 / Јере 51

Јеремија 52 / Јере 52