A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Исаија 591
Gle, nije ruka Gospodnja okraćala da ne spasava, niti je uho njegovo ogluhnulo da ne čuje;
2
nego vaše krivice jesu pregrada između vas i Boga vašega, i gresi vaši zaklanjaju lice njegovo od vas da vas ne čuje.
3
Jer šake su vaše krvlju zagađene, i prsti su vaši u zločinu, usne vaše govore prevaru, jezik vaš mrmlja podlost.
4
Na pravednost niko ne poziva, niti iko po istini sudi; uzdaju se u ništavilo, i govore reči isprazne; muku začinju, nevaljalstvo rađaju.
5
Jaja gujina legu i mrežu paukovu pletu; od njihovih ko pojede jaja, taj umire; a ako ga razbije, guja se izlegne.
6
Njihovo pletenje nije za odevanje, njihove izrađevine nisu za pokrivanje. Njihove izrađevine delo su prestupničko i šakama svojim čine nasilje
7
Njihove noge u zlo trče i hitre su da prolivaju nevinu krv. Misli njihove misli su prestupničke, pustoš je i propast na drumovima njihovim.
8
Put ka miru oni ne poznaju, na stazama njihovim pravednosti nema. Izopačili su svoje ugažene puteve, ko po takvom putuje, mir ne upoznaje.
9
Zato se pravo od nas udaljilo, i pravednost do nas ne dopire. Nadali smo se svetlosti, a gle, tama; sjajnom sjaju, a hodamo po mraku dubokom;
10
po zidu pipamo kao slepi, i tapkamo kao da smo bez očiju; u podne se spotičemo kao da smo u sumraku; u obilju smo kao da smo mrtvi;
11
svi mi mumlamo kao da smo medvedi i gukanjem gučemo kao da smo golubovi. Očekujemo sud, a njega nema, spasenje  —  udaljilo se od nas.
12
Jer mnogo je naših pobuna pred tobom, i gresi naši svedoče protiv nas. Zaista, mi uviđamo pobune svoje i upoznali smo krivicu svoju.
13
Pobunili smo se i Gospoda se odrekli, odmetnuli se od Boga našega; govorili smo reči podle i otpadničke, izmišljotine i odvajanje, iz srca reči lažljive.
14
I tako je pravo potisnuto, i pravda je daleko odgurnuta, jer istina je javno posrnula, i čestitost proći ne može.
15
Istina biva čerupana, i ko se zla kloni, biva orobljen. A Gospod vidi i to je zlo pred njim jer pravice nema.
16
I vidi: nema čoveka. I zapanji se što zastupnika nema. Onda se oslobodi mišica njegova, i bi mu potpora pravednost njegova.
17
Pravednost je navukao kao oklop, i na glavi mu je spasenje kao kaciga, a odeću osvetničku je navukao kao odoru, i revnošću se ogrnuo kao plaštom.
18
Prema onom što su zaslužili njih će namiriti; prema onom što su zaslužili, zato što su nasrtali, zato što su mrzeli, njih će namiriti, prema onom što su žudeli, što su zaslužili.
19
I videće sa zapada ime Gospodnje, i sa istoka sunčevoga slavu njegovu, jer će doći kao bujica, Duh Gospodnji nju će podsticati.
20
„A Otkupitelj će doći Sionu i onima koji se u Jakovu odvrate od prestupa —  govori Gospod.
21
Evo, ovo je moj savez s njima, govori Gospod: Duh moj, koji je na tebi, i reči moje, što sam ti ih u usta stavio, neće otići od usta tvojih, ni od usta potomstva tvojega, ni od usta potomaka potomstva tvojega  —  govori Gospod  —  kako sada tako i doveka.Исаија 59:1

Исаија 59:2

Исаија 59:3

Исаија 59:4

Исаија 59:5

Исаија 59:6

Исаија 59:7

Исаија 59:8

Исаија 59:9

Исаија 59:10

Исаија 59:11

Исаија 59:12

Исаија 59:13

Исаија 59:14

Исаија 59:15

Исаија 59:16

Исаија 59:17

Исаија 59:18

Исаија 59:19

Исаија 59:20

Исаија 59:21Исаија 1 / Исаи 1

Исаија 2 / Исаи 2

Исаија 3 / Исаи 3

Исаија 4 / Исаи 4

Исаија 5 / Исаи 5

Исаија 6 / Исаи 6

Исаија 7 / Исаи 7

Исаија 8 / Исаи 8

Исаија 9 / Исаи 9

Исаија 10 / Исаи 10

Исаија 11 / Исаи 11

Исаија 12 / Исаи 12

Исаија 13 / Исаи 13

Исаија 14 / Исаи 14

Исаија 15 / Исаи 15

Исаија 16 / Исаи 16

Исаија 17 / Исаи 17

Исаија 18 / Исаи 18

Исаија 19 / Исаи 19

Исаија 20 / Исаи 20

Исаија 21 / Исаи 21

Исаија 22 / Исаи 22

Исаија 23 / Исаи 23

Исаија 24 / Исаи 24

Исаија 25 / Исаи 25

Исаија 26 / Исаи 26

Исаија 27 / Исаи 27

Исаија 28 / Исаи 28

Исаија 29 / Исаи 29

Исаија 30 / Исаи 30

Исаија 31 / Исаи 31

Исаија 32 / Исаи 32

Исаија 33 / Исаи 33

Исаија 34 / Исаи 34

Исаија 35 / Исаи 35

Исаија 36 / Исаи 36

Исаија 37 / Исаи 37

Исаија 38 / Исаи 38

Исаија 39 / Исаи 39

Исаија 40 / Исаи 40

Исаија 41 / Исаи 41

Исаија 42 / Исаи 42

Исаија 43 / Исаи 43

Исаија 44 / Исаи 44

Исаија 45 / Исаи 45

Исаија 46 / Исаи 46

Исаија 47 / Исаи 47

Исаија 48 / Исаи 48

Исаија 49 / Исаи 49

Исаија 50 / Исаи 50

Исаија 51 / Исаи 51

Исаија 52 / Исаи 52

Исаија 53 / Исаи 53

Исаија 54 / Исаи 54

Исаија 55 / Исаи 55

Исаија 56 / Исаи 56

Исаија 57 / Исаи 57

Исаија 58 / Исаи 58

Исаија 59 / Исаи 59

Исаија 60 / Исаи 60

Исаија 61 / Исаи 61

Исаија 62 / Исаи 62

Исаија 63 / Исаи 63

Исаија 64 / Исаи 64

Исаија 65 / Исаи 65

Исаија 66 / Исаи 66