A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Исаија 391
U ono vreme je vavilonski car Merodah-Valadan, sin Valadanov, poslao pisma s darom za Jezekiju. Čuo je, naime, da se ovaj razboleo i da je ozdravio.
2
Jezekija im se obradovao; pokazao im je svu svoju riznicu, srebro i zlato, začine, mirisna ulja, celu oružnicu, i sve što se našlo u njegovim riznicama. Nije bilo ničega u njegovom dvoru i na celom njegovom području što im Jezekija nije pokazao.
3
Tada je prorok Isaija došao k caru Jezekiji i rekao mu: „Šta su rekli ti ljudi? Odakle su ti došli?“ Jezekija odgovori: „Iz daleke zemlje, iz Vavilona.“
4
„Šta su videli u tvojoj kući?“  —  upita on. Jezekija odgovori: „Nije bilo ničeg u mojim riznicama što im nisam pokazao.“
5
Tada je Isaija rekao Jezekiji: „Počuj reč Gospoda nad vojskama:
6
’Evo, dolaze dani kada će sve što je u tvome dvoru, i sve što su tvoji preci sabrali do ovoga dana, biti odneseno u Vavilon; neće ostati ništa  —  govori Gospod.
7
A neki od tvojih sinova, koji su ti se rodili, biće odvedeni. Oni će biti evnusi na dvoru vavilonskog cara.’“
8
Jezekija odgovori Isaiji: „Dobra je reč Gospodnja što si je ti rekao.“ A mislio je: „Neka bude mir i spokojstvo tokom dana mojih.“Исаија 39:1

Исаија 39:2

Исаија 39:3

Исаија 39:4

Исаија 39:5

Исаија 39:6

Исаија 39:7

Исаија 39:8Исаија 1 / Исаи 1

Исаија 2 / Исаи 2

Исаија 3 / Исаи 3

Исаија 4 / Исаи 4

Исаија 5 / Исаи 5

Исаија 6 / Исаи 6

Исаија 7 / Исаи 7

Исаија 8 / Исаи 8

Исаија 9 / Исаи 9

Исаија 10 / Исаи 10

Исаија 11 / Исаи 11

Исаија 12 / Исаи 12

Исаија 13 / Исаи 13

Исаија 14 / Исаи 14

Исаија 15 / Исаи 15

Исаија 16 / Исаи 16

Исаија 17 / Исаи 17

Исаија 18 / Исаи 18

Исаија 19 / Исаи 19

Исаија 20 / Исаи 20

Исаија 21 / Исаи 21

Исаија 22 / Исаи 22

Исаија 23 / Исаи 23

Исаија 24 / Исаи 24

Исаија 25 / Исаи 25

Исаија 26 / Исаи 26

Исаија 27 / Исаи 27

Исаија 28 / Исаи 28

Исаија 29 / Исаи 29

Исаија 30 / Исаи 30

Исаија 31 / Исаи 31

Исаија 32 / Исаи 32

Исаија 33 / Исаи 33

Исаија 34 / Исаи 34

Исаија 35 / Исаи 35

Исаија 36 / Исаи 36

Исаија 37 / Исаи 37

Исаија 38 / Исаи 38

Исаија 39 / Исаи 39

Исаија 40 / Исаи 40

Исаија 41 / Исаи 41

Исаија 42 / Исаи 42

Исаија 43 / Исаи 43

Исаија 44 / Исаи 44

Исаија 45 / Исаи 45

Исаија 46 / Исаи 46

Исаија 47 / Исаи 47

Исаија 48 / Исаи 48

Исаија 49 / Исаи 49

Исаија 50 / Исаи 50

Исаија 51 / Исаи 51

Исаија 52 / Исаи 52

Исаија 53 / Исаи 53

Исаија 54 / Исаи 54

Исаија 55 / Исаи 55

Исаија 56 / Исаи 56

Исаија 57 / Исаи 57

Исаија 58 / Исаи 58

Исаија 59 / Исаи 59

Исаија 60 / Исаи 60

Исаија 61 / Исаи 61

Исаија 62 / Исаи 62

Исаија 63 / Исаи 63

Исаија 64 / Исаи 64

Исаија 65 / Исаи 65

Исаија 66 / Исаи 66