Instagram
English
A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin
Пјесма Пјесмама 6
1
Gde je otišao voljeni tvoj, o, najlepša među ženama? Kuda se okrenuo voljeni tvoj da ga tražimo sa tobom?
2
Voljeni je moj sišao u vrt svoj, na leje začina, da pase po vrtovima i ljiljane bere.
3
Ja pripadam mome voljenome i meni pripada moj voljeni koji pase među ljiljanima.
4
Lepa si, voljena moja, kao Tersa ljupka i kao Jerusalim, strahovita kao vojska s barjacima.
5
Oči svoje s mene skreni jer me zaluđuju, a kosa ti je poput stada koza što se spušta niz Galad.
6
Zubi su ti kao stado ovaca što dolazi sa kupanja. Svaka od njih blizance nosi i jalove među njima nema.
7
Kao kriška nara čelo je tvoje iza vela tvoga.
8
Neka je šezdeset carica, osamdeset inoča i nebrojeno mladih žena;
9
alʼ je jedna golubica moja bez mane. Ona je ljubimica majke svoje, miljenica one što je rodi. Videle su je devojke i blaženom je prozvale, a carice i inoče su je hvalile.
10
Ko je ona što se javlja kao zora, lepa kao puni mesec, ko sunce bez mane, strahovita kao vojska s barjacima?
11
Sišao sam u orašnjak, pregledao izdanke u dolu, da vidim hoće li da propupi loza i nar da procveta.
12
Alʼ me duša, a da nisam znao, posadi na kola mojih velikaša.
13
Vrati se! Vrati se, o, Sulamko! Vrati se, vrati da te pogledamo! Zašto da gledate u Sulamku kao u igru dva tabora.
Пјесма Пјесмама 6:1
Пјесма Пјесмама 6:2
Пјесма Пјесмама 6:3
Пјесма Пјесмама 6:4
Пјесма Пјесмама 6:5
Пјесма Пјесмама 6:6
Пјесма Пјесмама 6:7
Пјесма Пјесмама 6:8
Пјесма Пјесмама 6:9
Пјесма Пјесмама 6:10
Пјесма Пјесмама 6:11
Пјесма Пјесмама 6:12
Пјесма Пјесмама 6:13
Пјесма Пјесмама 1 / ПјПј 1
Пјесма Пјесмама 2 / ПјПј 2
Пјесма Пјесмама 3 / ПјПј 3
Пјесма Пјесмама 4 / ПјПј 4
Пјесма Пјесмама 5 / ПјПј 5
Пјесма Пјесмама 6 / ПјПј 6
Пјесма Пјесмама 7 / ПјПј 7
Пјесма Пјесмама 8 / ПјПј 8