Instagram
English
A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin
Приче 24
1
Ne zavidi zlima, ne poželi da si s njima;
2
jer u srcu svome smišljaju nasilje, najavljuju usnama nevolju.
3
Mudrošću se podiže kuća, a razboritošću je osnovana;
4
znanjem su joj sobe napunjene svakim blagom poželjnim i vrednim.
5
Čovek ratnik je jak, ali onaj koji zna jača snagu svoju;
6
jer ćeš rat dobiti mudrim savetima i pobeda je u mnogim savetnicima.
7
Visoka je mudrost nemudrome, on usta svoja ne otvara na sudskim vratima.
8
Ko je predan da zlo smišlja nazvaće ga spletkarošem.
9
Greh su bezumni naumi i podrugljivac je oduran ljudima.
10
Kloneš li u danu nevolje, klonuće i tvoja snaga.
11
Spasavaj one koje u smrt vuku, izvlači one što teturaju na pogubljenje.
12
Jer, kažeš li  —  „Ali, mi to nismo znali!“  — neće li shvatiti onaj što proniče srca? Neće li znati onaj koji ti život čuva i uzvratiti čoveku po delu njegovom?
13
Jedi med, sine moj, jer je zdrav i nepcu je tvome sladak med iz saća.
14
Takvo je poznanje mudrosti duši tvojoj ako je pronađeš; tada budućnost postoji i tvoja nada neće propasti.
15
Ne vrebaj ko zlikovac u potaji na dom pravednika i konačište njegovo ne ruši.
16
Jer padne li pravednik i sedam puta, ustaće, a zlikovac će posrnuti u nevolji.
17
Ne raduj se dok se ruši dušmanin tvoj, kad posrne neka ti se srce ne veseli;
18
da Gospod to ne vidi i to bude zlo pred njime, pa sa dušmanina povuče svoj gnev.
19
Ne žesti se zbog zlotvora, ne zavidi zlikovcima;
20
jer budućnost ne pripada zlotvoru, dogoreva svetiljka zlikovcu.
21
Boj se Gospoda, sine moj, baš kao i cara; ne druži se s buntovnima;
22
jer iznenadna dolazi njihova propast i ko da zna koji je kraj ove dvojice?
23
I ovo se tiče mudrih ljudi: Strahota je kad se gleda ko je ko na sudu.
24
Naime, ko kaže zlome  —  „Ti si pravedan!“  — ljudi će ga proklinjati, narodi ga prezirati.
25
A onima koji ga prekore uživanje će biti, na njih će doći blagoslov dobra.
26
Usne voli onaj ko uzvraća pravednim rečima.
27
Posao svoj na polju završi, pripremi njivu svoju, a onda izgradi kuću svoju.
28
Ne svedoči bez razloga protiv bližnjeg svoga, zar ćeš da obmanjuješ usnama svojim?
29
Ne reci  —  „Kako je on uradio meni, tako ću i ja da uradim njemu. Uzvratiću mu po delu njegovom!“
30
Prošao sam pored polja lenštine i pored vinograda bezumnika.
31
I gle, u trnje je sve zaraslo, koprivama sve obraslo, zid kameni beše srušen.
32
Kada sam to video, srcem sam shvatio, video sam i prihvatio pouku:
33
Još malo snova, još malo dremeža, još malo dokono da sklopiš ruke;
34
i doći će tvoje siromaštvo kao skitnica i nemaština kao nasilnik.
Приче 24:1
Приче 24:2
Приче 24:3
Приче 24:4
Приче 24:5
Приче 24:6
Приче 24:7
Приче 24:8
Приче 24:9
Приче 24:10
Приче 24:11
Приче 24:12
Приче 24:13
Приче 24:14
Приче 24:15
Приче 24:16
Приче 24:17
Приче 24:18
Приче 24:19
Приче 24:20
Приче 24:21
Приче 24:22
Приче 24:23
Приче 24:24
Приче 24:25
Приче 24:26
Приче 24:27
Приче 24:28
Приче 24:29
Приче 24:30
Приче 24:31
Приче 24:32
Приче 24:33
Приче 24:34
Приче 1 / При 1
Приче 2 / При 2
Приче 3 / При 3
Приче 4 / При 4
Приче 5 / При 5
Приче 6 / При 6
Приче 7 / При 7
Приче 8 / При 8
Приче 9 / При 9
Приче 10 / При 10
Приче 11 / При 11
Приче 12 / При 12
Приче 13 / При 13
Приче 14 / При 14
Приче 15 / При 15
Приче 16 / При 16
Приче 17 / При 17
Приче 18 / При 18
Приче 19 / При 19
Приче 20 / При 20
Приче 21 / При 21
Приче 22 / При 22
Приче 23 / При 23
Приче 24 / При 24
Приче 25 / При 25
Приче 26 / При 26
Приче 27 / При 27
Приче 28 / При 28
Приче 29 / При 29
Приче 30 / При 30
Приче 31 / При 31