A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Приче 11
Mudre priče Solomona, Davidovog sina, cara Izrailja:
2
da se steknu mudrost i ukor, pouka razumnim rečima;
3
da se primi ukor, razmišlja o pravdi, o pravednosti i čestitosti;
4
dâ se razboritost lakovernima, znanje i domišljatost mladima.
5
Neka sluša ko je mudar i neka još više shvati, neka učeni dobije mudar savet:
6
da pronikne pouku, zagonetku, reči mudrih i njihove priče.
7
Znanje otpočinje bogobojaznošću, a mudrost i prekor budale preziru.
8
Sine moj, poslušaj pouku oca svoga i majke svoje savet ne odbacuj.
9
Jer, oni će biti prelepi venac na tvojoj glavi i privesci oko tvoga vrata.
10
Sine moj, ako li te grešnici zavode, ti ne pristaj.
11
Kažu li: „Hajde s nama, u zasedu da legnemo, krv nevinog i nedužnog hajde da vrebamo!
12
Hajde da ih poput Sveta mrtvih progutamo, i žive i jedre, kao one što u raku idu.
13
Pokupimo sva dobra, sve blago! Nakrcajmo svoje kuće plenom!
14
Sa nama ćeš dobitak da deliš, nek nam svima bude jedna kesa.“
15
Sine moj, nemoj ići putem s njima, ne daj nozi na njihove staze.
16
Jer im noge ka zlu trče i srljaju da krv liju.
17
Uzalud se širi mreža naočigled ptice.
18
Ali oni čekaju u zasedi krv svoju, vrebaju svoj život.
19
Takve su staze svakog ko grabi nepošten dobitak, života koštaju.
20
Mudrost po ulicama viče, po trgovima diže glas svoj;
21
po raskršćima, u najvećoj vrevi objavljuje, na ulazima gradskih vrata kazivanja svoja daje:
22
„Dokle ćete, lakoverni, voleti lakovernost; dokle ćete, rugači, u ruganju uživati; dokle ćete, tupoglavi, mrzeti znanje?
23
Obratite se po prekoru mome. Evo, izliću vam duha svoga, objaviću vam svoje reči.
24
Jer ja sam vas zvala, a vi ste se oglušili, pružala sam ruku, a niko mario nije;
25
sve moje savete ste zanemarili i prekore moje niste prihvatili.
26
Sada ću se i ja smejati propasti vašoj, rugaću se kad bude došla strahota vaša;
27
kad vaša strahota prođe kao razaranje i propast vaša kao oluja kada huči, kada vas zadese muka i nevolja.
28
Tada će me zvati, a ja se neću odazivati, tražiće me željno alʼ me neće naći.
29
Zato što su mrzeli znanje i nisu izabrali bogobojaznost;
30
moj savet nisu poslušali i odbacili su svaki moj prekor.
31
Zato će jesti plod svog puta, preješće se saveta svojih.
32
Jer lakoverne će upropastiti otpadništvo, a budale satrće lakomislenost.
33
A ko mene sluša živeće spokojno, siguran, bez bojazni od nedaća.“Приче 1:1

Приче 1:2

Приче 1:3

Приче 1:4

Приче 1:5

Приче 1:6

Приче 1:7

Приче 1:8

Приче 1:9

Приче 1:10

Приче 1:11

Приче 1:12

Приче 1:13

Приче 1:14

Приче 1:15

Приче 1:16

Приче 1:17

Приче 1:18

Приче 1:19

Приче 1:20

Приче 1:21

Приче 1:22

Приче 1:23

Приче 1:24

Приче 1:25

Приче 1:26

Приче 1:27

Приче 1:28

Приче 1:29

Приче 1:30

Приче 1:31

Приче 1:32

Приче 1:33Приче 1 / При 1

Приче 2 / При 2

Приче 3 / При 3

Приче 4 / При 4

Приче 5 / При 5

Приче 6 / При 6

Приче 7 / При 7

Приче 8 / При 8

Приче 9 / При 9

Приче 10 / При 10

Приче 11 / При 11

Приче 12 / При 12

Приче 13 / При 13

Приче 14 / При 14

Приче 15 / При 15

Приче 16 / При 16

Приче 17 / При 17

Приче 18 / При 18

Приче 19 / При 19

Приче 20 / При 20

Приче 21 / При 21

Приче 22 / При 22

Приче 23 / При 23

Приче 24 / При 24

Приче 25 / При 25

Приче 26 / При 26

Приче 27 / При 27

Приче 28 / При 28

Приче 29 / При 29

Приче 30 / При 30

Приче 31 / При 31