A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Излазак 261
Prebivalište napravi od deset zavesa: od finog lana, te od ljubičaste, skerletne i tamno crvene tkanine. Na njima neka budu veštinom umetnika izvezeni heruvimi.
2
Dužina svake zavese neka bude dvadeset osam lakata, a širina četiri lakta. Sve zavese neka budu iste mere.
3
Pet zavesa neka budu spojene jedna za drugu, a tako i drugih pet zavesa neka budu spojene jedna za drugu.
4
Zatim načini petlje od ljubičaste tkanine pri rubu poslednje zavese spojenoga dela, a to isto načini pri rubu poslednje zavese u drugoj polovini spojenog dela.
5
Napravi pedeset petlji na prvoj zavesi i pedeset petlji pri rubu poslednje zavese drugog spojenog dela. Petlje neka budu jedna naspram druge.
6
Zatim napravi pedeset zlatnih kopči. Zavese ćeš kopčama sastaviti jednu s drugom, tako da Prebivalište bude jedna celina.
7
Potom od kozje dlake napravi zavese za Šator povrh Prebivališta; napravi jedanaest zavesa.
8
Svaka zavesa neka bude trideset lakata duga i četiri lakta široka; svih jedanaest zavesa neka budu iste mere.
9
Prvih pet zavesa sastavi posebno, a tako i ostalih šest zavesa sastavi posebno. Šestu zavesu udvostruči na prednjoj strani Šatora.
10
Zatim napravi pedeset petlji na rubu prvog spojenog dela, i pedeset petlji na rubu drugog spojenog dela.
11
Onda napravi pedeset bronzanih kopči, pa ih prikopčaj za petlje da spajaju Šator u jednu celinu.
12
Od preostalih zavesa, jednom polovinom pokrij zadnju stranu Prebivališta.
13
Ostatak zavesa neka visi po jedan lakat duž obe strane Šatora, da ga pokriva.
14
Zatim napravi pokrivač za Šator od ovnujskih koža obojenih u crveno, a povrh njega pokrivač od finih koža.
15
Napravi i daske od bagremovog drveta za Prebivalište, koje će stajati uspravno.
16
Dužina svake daske biće deset lakata, a širina jedan i po lakat.
17
Svaka daska neka ima dva klina, tako da daske stoje uspravno jedna uz drugu. Tako učini sa svakom daskom za Prebivalište.
18
Napravi daske za Prebivalište: dvadeset dasaka za južnu stranu,
19
i četrdeset srebrnih podnožja ispod dvadeset dasaka  —  dva podnožja ispod jedne daske, za njena dva klina, i dva podnožja ispod druge daske, za njena dva klina.
20
Tako i na severnoj strani Prebivališta neka bude dvadeset dasaka
21
sa četrdeset srebrnih podnožja  —  dva podnožja ispod jedne daske, i po dva podnožja ispod svake naredne daske.
22
Za zapadnu stranu Prebivališta napravi šest dasaka.
23
Za uglove na zadnjoj strani Prebivališta napravi dve daske.
24
Neka stoje jedna uz drugu spojene na dnu, a na vrhu neka budu spojene jednim obručem. Neka tako obadve čine dva ugla.
25
Dakle, neka bude ukupno osam dasaka i šesnaest srebrnih podnožja; po dva podnožja za svaku dasku.
26
Napravi prečage od bagremovog drveta; pet prečaga za daske na jednoj strani Prebivališta,
27
pet prečaga za daske na drugoj strani Prebivališta, i pet prečaga za daske na zadnjoj strani Prebivališta, prema zapadu.
28
Srednja prečaga neka se pruža sredinom dasaka s jednog kraja na drugi.
29
Daske obloži zlatom, a obruče za prečage napravi od zlata. Prečage obloži zlatom.
30
Podigni Prebivalište prema nacrtu koji ti je pokazan na gori.
31
Napravi zavesu od ljubičaste, skerletne i tamno crvene tkanine, i finog lana, a na njoj izvezi heruvime umetničkom veštinom.
32
Okači je na četiri zlatom obložena stuba od bagremovog drveta, sa kukama od zlata. Neka stoje na četiri srebrna podnožja.
33
Zavesu okači za kopče, pa donesi tamo, iza zavese, Kovčeg svedočanstva. Zavesa će vam deliti Svetinju od Svetinje nad svetinjama.
34
Stavi poklopac na Kovčeg svedočanstva u Svetinji nad svetinjama.
35
Sto postavi izvan zavese, a svećnjak na južnu stranu Prebivališta, nasuprot stola. Sto postavi na severnu stranu.
36
Napravi zastor za ulaz u Šator od ljubičaste, skerletne i tamno crvene tkanine, te od finog lana  —  vezom izvezen.
37
Za zastor napravi pet stubića od bagremovog drveta i obloži ih zlatom. Kuke za njih neka budu od zlata. Izlij za njih pet bronzanih podnožja.Излазак 26:1

Излазак 26:2

Излазак 26:3

Излазак 26:4

Излазак 26:5

Излазак 26:6

Излазак 26:7

Излазак 26:8

Излазак 26:9

Излазак 26:10

Излазак 26:11

Излазак 26:12

Излазак 26:13

Излазак 26:14

Излазак 26:15

Излазак 26:16

Излазак 26:17

Излазак 26:18

Излазак 26:19

Излазак 26:20

Излазак 26:21

Излазак 26:22

Излазак 26:23

Излазак 26:24

Излазак 26:25

Излазак 26:26

Излазак 26:27

Излазак 26:28

Излазак 26:29

Излазак 26:30

Излазак 26:31

Излазак 26:32

Излазак 26:33

Излазак 26:34

Излазак 26:35

Излазак 26:36

Излазак 26:37Излазак 1 / Изл 1

Излазак 2 / Изл 2

Излазак 3 / Изл 3

Излазак 4 / Изл 4

Излазак 5 / Изл 5

Излазак 6 / Изл 6

Излазак 7 / Изл 7

Излазак 8 / Изл 8

Излазак 9 / Изл 9

Излазак 10 / Изл 10

Излазак 11 / Изл 11

Излазак 12 / Изл 12

Излазак 13 / Изл 13

Излазак 14 / Изл 14

Излазак 15 / Изл 15

Излазак 16 / Изл 16

Излазак 17 / Изл 17

Излазак 18 / Изл 18

Излазак 19 / Изл 19

Излазак 20 / Изл 20

Излазак 21 / Изл 21

Излазак 22 / Изл 22

Излазак 23 / Изл 23

Излазак 24 / Изл 24

Излазак 25 / Изл 25

Излазак 26 / Изл 26

Излазак 27 / Изл 27

Излазак 28 / Изл 28

Излазак 29 / Изл 29

Излазак 30 / Изл 30

Излазак 31 / Изл 31

Излазак 32 / Изл 32

Излазак 33 / Изл 33

Излазак 34 / Изл 34

Излазак 35 / Изл 35

Излазак 36 / Изл 36

Излазак 37 / Изл 37

Излазак 38 / Изл 38

Излазак 39 / Изл 39

Излазак 40 / Изл 40