A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Излазак 231
Ne širi lažne glasine. Ne pristaj uz zlikovca da svedočiš lažno.
2
Ne sledi većinu da činiš zlo, niti se priklanjaj većini u izvrtanju pravde kad svedočiš u parnici.
3
Ne budi pristrasan prema siromahu u njegovoj parnici.
4
Ako naiđeš na zalutalog vola ili magarca svog neprijatelja, svakako mu ga moraš dovesti natrag.
5
Kad vidiš magarca onoga koji te mrzi da je pao pod svojim teretom, ne ostavljaj ga tako; moraš da mu pomogneš da se podigne sa svojim teretom.
6
Ne izvrći pravdu na štetu svog siromaha u njegovoj parnici.
7
Kloni se lažnih optužbi, ne ubijaj nevinog i pravednog, jer ja neću oprostiti zlikovcu.
8
Ne primaj mito, jer mito zaslepljuje one koji jasno vide i izvrće reči pravednika.
9
Ne ugnjetavajte došljaka, jer znate kako je došljaku. Pa i sami ste bili došljaci u Egiptu.
10
Šest godina zasejavaj zemlju i ubiri njen rod.
11
Sedme godine je ostavi da počiva neobrađena, da se od nje hrane siromasi tvoga naroda. Što ostane, neka divlje životinje pojedu. Isto tako ćeš činiti sa tvojim vinogradom i tvojim maslinjakom.
12
Šest dana radi svoj posao, a sedmoga dana prestani sa radom, da se odmori tvoj vo i tvoj magarac, i da odahne sin tvoje sluškinje i došljak.
13
Dobro pazite na sve što sam vam rekao. Ne prizivajte imena drugih bogova. Neka ih tvoja usta ne izuste.
14
Triput godišnje održavaj praznike u moju čast.
15
Slavi praznik Beskvasnih hlebova: sedam dana jedi beskvasni hleb, kako sam ti i zapovedio. Čini to u određeno vreme u mesecu avivu, jer si tog meseca izašao iz Egipta. Neka se niko ne pojavljuje preda mnom praznih ruku!
16
Slavi i praznik žetve prvim plodovima od uroda što ga seješ na polju. Takođe slavi i praznik berbe na kraju godine, kad s polja kupiš plodove svoga rada.
17
Triput godišnje neka se svi tvoji muški pojave pred Gospodom Bogom.
18
Ne prinosi mi krv žrtve s nečim što sadrži kvasac. Salo od žrtve prinesene za moj praznik, neka ne ostane do jutra.
19
Najbolje prvine svoje zemlje donesi u Dom Gospoda, svoga Boga. Ne kuvaj jare u mleku njegove majke.
20
Evo, ja šaljem Anđela pred tobom da te čuva na putu, dok te ne dovede do mesta koje sam pripremio.
21
Čuvaj ga se i slušaj ga. Ne protivi mu se; on neće praštati vaše prestupe, jer je moje ime u njemu.
22
Ali ako ga zaista budete slušali i radili sve što vam kažem, ja ću biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima.
23
Jer, moj Anđeo će ići pred tobom i dovesti te do Amorejaca, Hetita, Ferežana, Hananaca, Evejaca i Jevusejaca, i ja ću ih istrebiti.
24
Ne klanjaj se njihovim bogovima, niti im služi. Ne povodi se za onim što oni čine, nego poruši njihove idole i porazbijaj njihove svete stubove.
25
Služite Gospodu, svome Bogu, pa će blagosloviti tvoj hleb i vodu. Ja ću uklanjati pošast od tebe.
26
U tvojoj zemlji neće biti pometkinje niti nerotkinje. Ja ću ti dati pun životni vek.
27
Ja ću poslati svoj užas pred tobom; baciću u pometnju svaki narod koji susretneš, i učiniti da tvoji neprijatelji okrenu leđa i pobegnu od tebe.
28
Stršljene ću poslati pred tobom da nagnaju u beg Evejce, Hanance i Hetite ispred tebe.
29
Neću ih isterati pred tobom za godinu dana, da zemlja ne opusti i da se divlje životinje ne razmnože na tvoju štetu.
30
Teraću ih malo po malo pred tobom, dok se ne umnožiš i zaposedneš zemlju.
31
Postaviću ti granice: od Crvenog mora do Filistejskog mora, i od pustinje do Eufrata. Naime, ja ću u vaše ruke predati stanovnike zemlje, koje ćeš isterati pred sobom.
32
Ne sklapaj savez sa njima i sa njihovim bogovima.
33
Ne daj im da se nasele u tvojoj zemlji, da te ne navedu da grešiš protiv mene. Jer ako budeš služio njihovim bogovima, oni će ti biti zamka.’“Излазак 23:1

Излазак 23:2

Излазак 23:3

Излазак 23:4

Излазак 23:5

Излазак 23:6

Излазак 23:7

Излазак 23:8

Излазак 23:9

Излазак 23:10

Излазак 23:11

Излазак 23:12

Излазак 23:13

Излазак 23:14

Излазак 23:15

Излазак 23:16

Излазак 23:17

Излазак 23:18

Излазак 23:19

Излазак 23:20

Излазак 23:21

Излазак 23:22

Излазак 23:23

Излазак 23:24

Излазак 23:25

Излазак 23:26

Излазак 23:27

Излазак 23:28

Излазак 23:29

Излазак 23:30

Излазак 23:31

Излазак 23:32

Излазак 23:33Излазак 1 / Изл 1

Излазак 2 / Изл 2

Излазак 3 / Изл 3

Излазак 4 / Изл 4

Излазак 5 / Изл 5

Излазак 6 / Изл 6

Излазак 7 / Изл 7

Излазак 8 / Изл 8

Излазак 9 / Изл 9

Излазак 10 / Изл 10

Излазак 11 / Изл 11

Излазак 12 / Изл 12

Излазак 13 / Изл 13

Излазак 14 / Изл 14

Излазак 15 / Изл 15

Излазак 16 / Изл 16

Излазак 17 / Изл 17

Излазак 18 / Изл 18

Излазак 19 / Изл 19

Излазак 20 / Изл 20

Излазак 21 / Изл 21

Излазак 22 / Изл 22

Излазак 23 / Изл 23

Излазак 24 / Изл 24

Излазак 25 / Изл 25

Излазак 26 / Изл 26

Излазак 27 / Изл 27

Излазак 28 / Изл 28

Излазак 29 / Изл 29

Излазак 30 / Изл 30

Излазак 31 / Изл 31

Излазак 32 / Изл 32

Излазак 33 / Изл 33

Излазак 34 / Изл 34

Излазак 35 / Изл 35

Излазак 36 / Изл 36

Излазак 37 / Изл 37

Излазак 38 / Изл 38

Излазак 39 / Изл 39

Излазак 40 / Изл 40