A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Излазак 221
Ako neko ukrade vola ili grlo sitne stoke, pa ih zakolje ili ih proda, mora da ih nadoknadi: pet goveda za jednog vola i četiri ovce za jednu ovcu.
2
Ako se lopov zatekne dok provaljuje, pa mu se zada udarac od koga umre, onaj koji ga ubije neće odgovarati za prolivenu krv.
3
Ali ako se to desi po izlasku sunca, odgovaraće za prolivenu krv. Lopov mora da nadoknadi štetu. Ako nema ništa, treba ga prodati da otplati što je ukrao.
4
Ako se ukradeno živinče nađe živo u njegovom vlasništvu, bilo vo, magarac ili grlo sitne stoke, mora da ga plati dvostruko.
5
Ako neko napasa svoju stoku u nečijem polju ili vinogradu i dopusti joj da ga obrsti, neka nadoknadi štetu najboljim urodom iz svoga polja ili iz svoga vinograda.
6
Ako izbije požar i zahvati žbunje, pa spali žito u snopu, klasu ili na celom polju, onaj koji je izazvao požar mora da nadoknadi štetu.
7
Ako neko poveri svome bližnjemu novac ili stvari na čuvanje, a neko to ukrade iz kuće tog čoveka, lopov, ako se nađe, mora da plati dvostruko.
8
Ako se lopov ne pronađe, vlasnik kuće neka stupi pred Boga, da se utvrdi da nije položio ruku na dobra svoga bližnjega.
9
U svim slučajevima kršenja zakona o imovini  —  radilo se o volu, magarcu, sitnom grlu stoke, odeći, ili bilo kojoj izgubljenoj stvari za koju se tvrdi: ’To je moje!’, spor dve strane mora da se iznese pred Boga. Onaj koga Bog proglasi za krivca mora da plati dvostruko svome bližnjemu.
10
Ako neko poveri svome bližnjemu magarca, vola, grlo sitne stoke ili bilo kakvo živinče na čuvanje, pa ono ugine, povredi se, ili ga neko odvede, a nema svedoka,
11
neka se čuvar zakune pred Gospodom da nije položio ruku na dobra svoga bližnjega. Vlasnik neka pristane na to, a čuvar ne mora da nadoknadi ništa.
12
Ali ako mu je ukrao živinče, mora da nadoknadu štetu vlasniku.
13
Ako divlja zver rastrgne živinče, neka ga donese kao dokaz, pa neće morati da nadoknadi štetu za rastrgnuto živinče.
14
Ako neko pozajmi od svog bližnjeg živinče, ali se ono osakati ili ugine dok je vlasnik bio odsutan, neka nadoknadi štetu.
15
Ukoliko je vlasnik bio prisutan, ne mora da plati odštetu. Ako je vlasnik unajmio živinče, cena najma pokriva gubitak.
16
Ako neko zavede devojku koja nije zaručena i legne s njom, neka plati miraz za nju, pa neka je uzme za ženu.
17
Ako njen otac odbije da mu je dâ, zavodnik neka plati novčani iznos u vrednosti miraza za devojku.
18
Ne ostavljaj vračaru na životu.
19
Ko obleži živinče, neka se svakako pogubi.
20
Ko prinese žrtvu drugim bogovima, osim samom Gospodu, neka se istrebi.
21
Ne postupaj loše sa došljakom niti ga ugnjetavaj, jer ste i vi bili došljaci u Egiptu.
22
Ne tlači udovicu ili siroče.
23
Jer, ako ih budeš tlačio, i oni zavape k meni, sigurno ću uslišiti njihove vapaje.
24
Moj gnev će planuti, pa ću vas pobiti mačem. Tada će vaše žene postati udovice, a vaša deca siročad.
25
Ako pozajmiš novac nekome iz moga naroda, siromahu u tvojoj sredini, ne postupaj s njim kao zajmodavac: ne zahtevaj kamatu od njega.
26
Ako uzmeš u zalog ogrtač svoga bližnjega, vrati mu ga pre nego što sunce zađe,
27
jer mu je njegov ogrtač jedini pokrivač za telo. U čemu će, inače, spavati? Međutim, kad zavapi k meni, ja ću ga uslišiti, jer ja sam milosrdan.
28
Ne proklinji Boga, niti govori ružno o knezu svoga naroda.
29
Ne oklevaj da mi prineseš od obilja svoga žita i od svoga mladog vina i ulja. Meni ćeš dati prvenca od svojih sinova.
30
Isto ćeš činiti i sa krupnom i sitnom stokom: sedam dana neka ostane sa svojom majkom, a osmog dana ga donesi k meni.
31
Budite narod posvećen meni: ne jedite meso životinje koju je rastrgla divlja zver, nego ga bacite psima.Излазак 22:1

Излазак 22:2

Излазак 22:3

Излазак 22:4

Излазак 22:5

Излазак 22:6

Излазак 22:7

Излазак 22:8

Излазак 22:9

Излазак 22:10

Излазак 22:11

Излазак 22:12

Излазак 22:13

Излазак 22:14

Излазак 22:15

Излазак 22:16

Излазак 22:17

Излазак 22:18

Излазак 22:19

Излазак 22:20

Излазак 22:21

Излазак 22:22

Излазак 22:23

Излазак 22:24

Излазак 22:25

Излазак 22:26

Излазак 22:27

Излазак 22:28

Излазак 22:29

Излазак 22:30

Излазак 22:31Излазак 1 / Изл 1

Излазак 2 / Изл 2

Излазак 3 / Изл 3

Излазак 4 / Изл 4

Излазак 5 / Изл 5

Излазак 6 / Изл 6

Излазак 7 / Изл 7

Излазак 8 / Изл 8

Излазак 9 / Изл 9

Излазак 10 / Изл 10

Излазак 11 / Изл 11

Излазак 12 / Изл 12

Излазак 13 / Изл 13

Излазак 14 / Изл 14

Излазак 15 / Изл 15

Излазак 16 / Изл 16

Излазак 17 / Изл 17

Излазак 18 / Изл 18

Излазак 19 / Изл 19

Излазак 20 / Изл 20

Излазак 21 / Изл 21

Излазак 22 / Изл 22

Излазак 23 / Изл 23

Излазак 24 / Изл 24

Излазак 25 / Изл 25

Излазак 26 / Изл 26

Излазак 27 / Изл 27

Излазак 28 / Изл 28

Излазак 29 / Изл 29

Излазак 30 / Изл 30

Излазак 31 / Изл 31

Излазак 32 / Изл 32

Излазак 33 / Изл 33

Излазак 34 / Изл 34

Излазак 35 / Изл 35

Излазак 36 / Изл 36

Излазак 37 / Изл 37

Излазак 38 / Изл 38

Излазак 39 / Изл 39

Излазак 40 / Изл 40