A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Излазак 151
Tada su Mojsije i Izrailjci zapevali ovu pesmu u slavu Gospoda: „Gospodu ću zapevati, jer se silno proslavio, konja i konjanika u more je svalio.
2
Gospod je moja sila i pesma, on mi je spasenje. On je moj Bog, slaviću Boga oca svoga, njega ću ja uzvisivati.
3
Gospod je ratnik, Gospod mu je ime.
4
Kola je faraonova i vojsku njegovu u more sručio, čelnici se vojni u moru Crvenom podavili. Tama ih je prekrila,
5
u dubine su morske kao kamen potonuli.
6
Desnica se tvoja, Gospode, proslavila silom, desnica je tvoja, Gospode, zatrla dušmana.
7
Veličanstvom svoje slave oborio si one što se protiv tebe bune, svoj gnev si kao oganj poslao, proždro ih je kao slamu.
8
Na dah tvojih nozdrva sabraše se vode, stihije se morske kao zid uspraviše, u srcu mora bezdan se morski u tlo čvrsto pretvori.
9
Dušmanin reče: ’Goniću ih, uhvatiti, plen svoj podeliti, zasitiću njima svoju dušu; svoj ću mač isukati i silom ih porobiti.’
10
Na dah tvojih usta more ih je prekrilo, potonuše kao olovo u moćnim vodama.
11
Ko je kao ti, Gospode, među bogovima? Ko je kao ti, veličanstven u svetosti, strašan u slavi, tvorac čudesa?
12
Ispružio si svoju desnicu i zemlja ih je progutala.
13
Svojom milošću ti si izveo narod, njega si ti otkupio, snagom si ga svojom poveo k stanu svoje svetosti.
14
Čuće to narodi, od straha zadrhtaće, strava obuzeće žitelje filistejske.
15
Smeli su se vladari edomski, zastrepeli knezovi moavski, klonuli su svi žitelji Hanana.
16
Užas i strah njih je obuzeo, mišicom si ih svojom moćnom zanemeo, skamenio, dok tvoj narod, Gospode, ne prođe, dok narod, koji si ti stekao, ne prođe.
17
Dovešćeš ih i zasaditi na gori koja tebi pripada, na mestu koje ti, o, Gospode, boravištem svojim učini, Svetilištem, Gospode, što ga tvoje ruke utemeljiše.
18
Gospod će carevati u veke vekova.“
19
Kad su, dakle, faraonovi konji, bojna kola i konjanici pošli za njima u more, Gospod je vratio morske vode na njih, dok su Izrailjci hodali po suvom usred mora.
20
Potom je Aronova sestra Marija, proročica, uzela bubanj u ruku, a sve ostale žene su je pratile s bubnjevima i plešući.
21
Marija im je zapevala: „Zapevajte Gospodu jer se silno proslavio, konja i konjanika u more je svalio.“
22
Mojsije je poveo Izrailjce od Crvenog mora. Krenuli su prema pustinji Sur. Tri dana su putovali pustinjom, ali nisu našli vodu.
23
Kad su došli u Maru, nisu mogli da piju vodu kod Mare, jer je bila gorka. Zato su to mesto nazvali Mara.
24
Narod je gunđao Mojsiju: „Šta ćemo da pijemo?“
25
Mojsije zavapi Gospodu. Gospod mu pokaže neko drvo. Mojsije baci to drvo u vodu i voda postane slatka. Tamo im je Gospod dao uredbe i pravo, i tamo ih je stavio na kušnju.
26
Rekao je: „Ako pažljivo slušaš glas Gospoda, Boga svoga, činiš što je pravo pred njim, i slušaš njegove zapovesti, te držiš sve njegove uredbe, nijedna od pošasti koje sam doveo na Egipat neće doći na tebe. Jer sam ja, Gospod, tvoj lekar.“
27
Zatim su došli u Elim, gde je bilo dvanaest izvora i sedamdeset palmi. Utaborili su se tu, uz vodu.Излазак 15:1

Излазак 15:2

Излазак 15:3

Излазак 15:4

Излазак 15:5

Излазак 15:6

Излазак 15:7

Излазак 15:8

Излазак 15:9

Излазак 15:10

Излазак 15:11

Излазак 15:12

Излазак 15:13

Излазак 15:14

Излазак 15:15

Излазак 15:16

Излазак 15:17

Излазак 15:18

Излазак 15:19

Излазак 15:20

Излазак 15:21

Излазак 15:22

Излазак 15:23

Излазак 15:24

Излазак 15:25

Излазак 15:26

Излазак 15:27Излазак 1 / Изл 1

Излазак 2 / Изл 2

Излазак 3 / Изл 3

Излазак 4 / Изл 4

Излазак 5 / Изл 5

Излазак 6 / Изл 6

Излазак 7 / Изл 7

Излазак 8 / Изл 8

Излазак 9 / Изл 9

Излазак 10 / Изл 10

Излазак 11 / Изл 11

Излазак 12 / Изл 12

Излазак 13 / Изл 13

Излазак 14 / Изл 14

Излазак 15 / Изл 15

Излазак 16 / Изл 16

Излазак 17 / Изл 17

Излазак 18 / Изл 18

Излазак 19 / Изл 19

Излазак 20 / Изл 20

Излазак 21 / Изл 21

Излазак 22 / Изл 22

Излазак 23 / Изл 23

Излазак 24 / Изл 24

Излазак 25 / Изл 25

Излазак 26 / Изл 26

Излазак 27 / Изл 27

Излазак 28 / Изл 28

Излазак 29 / Изл 29

Излазак 30 / Изл 30

Излазак 31 / Изл 31

Излазак 32 / Изл 32

Излазак 33 / Изл 33

Излазак 34 / Изл 34

Излазак 35 / Изл 35

Излазак 36 / Изл 36

Излазак 37 / Изл 37

Излазак 38 / Изл 38

Излазак 39 / Изл 39

Излазак 40 / Изл 40