Instagram
English
A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin
Излазак 11
1
Gospod reče Mojsiju: „Dovešću još jednu pošast na faraona i na Egipat. Posle toga će vas pustiti da idete odavde. I ne samo da će vas pustiti, izgnaće vas odavde.
2
A izrailjskom narodu reci da svaki čovek zatraži od svog suseda i svaka žena od svoje susetke dragocenosti od srebra i zlata.“
3
Gospod je učinio da Egipćani budu naklonjeni narodu. Šta više, sâm Mojsije je uživao veliki ugled u Egiptu, među faraonovim dvoranima i narodom.
4
Mojsije reče: „Ovako kaže Gospod: ’Oko ponoći proći ću Egiptom,
5
te će svaki prvenac u Egiptu umreti: od faraonovog prvenca koji sedi na prestolu, do prvenca sluškinje što stoji za žrvnjem, te sva prvina od stoke.
6
Tada će u celom Egiptu nastati veliko naricanje, kakvog nije bilo niti će ikad više biti.
7
A kod Izrailjaca ni pas neće zarežati na čoveka ili na životinju. Po tome ćete znati da je Gospod napravio razliku između Egipćana i Izrailjaca.’
8
Onda će tvoji službenici doći k meni, pasti ničice preda mnom i reći mi: ’Odlazite i ti i sav narod koji ide za tobom!’ Posle toga ću otići.“ Mojsije ode od faraona kipteći od gneva.
9
Gospod reče Mojsiju: „Faraon vas neće poslušati, zato da bih umnožio svoja čudesa u Egiptu.“
10
Mojsije i Aron su učinili sva ova čuda pred faraonom, ali je Gospod otvrdnuo srce faraonu, te nije pustio Izrailjce iz Egipta.
Излазак 11:1
Излазак 11:2
Излазак 11:3
Излазак 11:4
Излазак 11:5
Излазак 11:6
Излазак 11:7
Излазак 11:8
Излазак 11:9
Излазак 11:10
Излазак 1 / Изл 1
Излазак 2 / Изл 2
Излазак 3 / Изл 3
Излазак 4 / Изл 4
Излазак 5 / Изл 5
Излазак 6 / Изл 6
Излазак 7 / Изл 7
Излазак 8 / Изл 8
Излазак 9 / Изл 9
Излазак 10 / Изл 10
Излазак 11 / Изл 11
Излазак 12 / Изл 12
Излазак 13 / Изл 13
Излазак 14 / Изл 14
Излазак 15 / Изл 15
Излазак 16 / Изл 16
Излазак 17 / Изл 17
Излазак 18 / Изл 18
Излазак 19 / Изл 19
Излазак 20 / Изл 20
Излазак 21 / Изл 21
Излазак 22 / Изл 22
Излазак 23 / Изл 23
Излазак 24 / Изл 24
Излазак 25 / Изл 25
Излазак 26 / Изл 26
Излазак 27 / Изл 27
Излазак 28 / Изл 28
Излазак 29 / Изл 29
Излазак 30 / Изл 30
Излазак 31 / Изл 31
Излазак 32 / Изл 32
Излазак 33 / Изл 33
Излазак 34 / Изл 34
Излазак 35 / Изл 35
Излазак 36 / Изл 36
Излазак 37 / Изл 37
Излазак 38 / Изл 38
Излазак 39 / Изл 39
Излазак 40 / Изл 40