A A A A A
Afrikaanse Bybel 1933/1953

Псалми 941
God van wraak, o HERE, God van wraak, verskyn in ligglans!
2
Verhef U, o regter van die aarde, vergeld die trotsaards hulle dade!
3
Hoe lank sal die goddelose, o HERE, hoe lank sal die goddelose jubel?
4
Hulle smaal, hulle praat onbeskaamd -- al die werkers van ongeregtigheid verhef hulle.
5
o HERE, hulle verbrysel u volk, en hulle verdruk u erfdeel.
6
Hulle maak die weduwee en die vreemdeling dood en vermoor die wese
7
en sê: Die HERE sien dit nie, en die God van Jakob merk dit nie.
8
Let op, o onverstandiges onder die volk, en julle dwase, wanneer sal julle verstandig word?
9
Sou Hy wat die oor plant, nie hoor nie, of Hy wat die oog formeer, nie sien nie?
10
Sou Hy wat die nasies tugtig, nie straf nie -- Hy wat die mens kennis leer?
11
Die HERE ken die gedagtes van die mense -- dat hulle nietigheid is.
12
Welgeluksalig is die man, o HERE, wat U onderrig en wat U leer uit u wet,
13
om hom rus te gee van die dae van teëspoed, totdat die kuil vir die goddelose gegrawe word.
14
Want die HERE sal sy volk nie verwerp en sal sy erfdeel nie verlaat nie;
15
want die regspraak sal terugkeer tot geregtigheid, en al die opregtes van hart sal dit volg.
16
Wie sal vir my optree teen die kwaaddoeners? Wie sal my bystaan teen die werkers van ongeregtigheid?
17
As die HERE vir my nie 'n hulp was nie, dan het my siel gou in die stilte gewoon.
18
As ek dink: My voet wankel -- dan ondersteun u goedertierenheid my, o HERE!
19
As my gedagtes binne-in my vermenigvuldig, dan verkwik u vertroostinge my siel.
20
Het die regterstoel wat onheil stig, met U gemeenskap; wat moeite versin teen die insettinge in?
21
Hulle bestorm die lewe van die regverdige en veroordeel onskuldige bloed.
22
Maar die HERE is 'n rotsvesting vir my, en my God die rots van my toevlug.
23
En Hy laat hulle ongeregtigheid op hulle terugkeer en verdelg hulle in hul boosheid; die HERE onse God verdelg hulle.Псалми 94:1

Псалми 94:2

Псалми 94:3

Псалми 94:4

Псалми 94:5

Псалми 94:6

Псалми 94:7

Псалми 94:8

Псалми 94:9

Псалми 94:10

Псалми 94:11

Псалми 94:12

Псалми 94:13

Псалми 94:14

Псалми 94:15

Псалми 94:16

Псалми 94:17

Псалми 94:18

Псалми 94:19

Псалми 94:20

Псалми 94:21

Псалми 94:22

Псалми 94:23Псалми 1 / Пса 1

Псалми 2 / Пса 2

Псалми 3 / Пса 3

Псалми 4 / Пса 4

Псалми 5 / Пса 5

Псалми 6 / Пса 6

Псалми 7 / Пса 7

Псалми 8 / Пса 8

Псалми 9 / Пса 9

Псалми 10 / Пса 10

Псалми 11 / Пса 11

Псалми 12 / Пса 12

Псалми 13 / Пса 13

Псалми 14 / Пса 14

Псалми 15 / Пса 15

Псалми 16 / Пса 16

Псалми 17 / Пса 17

Псалми 18 / Пса 18

Псалми 19 / Пса 19

Псалми 20 / Пса 20

Псалми 21 / Пса 21

Псалми 22 / Пса 22

Псалми 23 / Пса 23

Псалми 24 / Пса 24

Псалми 25 / Пса 25

Псалми 26 / Пса 26

Псалми 27 / Пса 27

Псалми 28 / Пса 28

Псалми 29 / Пса 29

Псалми 30 / Пса 30

Псалми 31 / Пса 31

Псалми 32 / Пса 32

Псалми 33 / Пса 33

Псалми 34 / Пса 34

Псалми 35 / Пса 35

Псалми 36 / Пса 36

Псалми 37 / Пса 37

Псалми 38 / Пса 38

Псалми 39 / Пса 39

Псалми 40 / Пса 40

Псалми 41 / Пса 41

Псалми 42 / Пса 42

Псалми 43 / Пса 43

Псалми 44 / Пса 44

Псалми 45 / Пса 45

Псалми 46 / Пса 46

Псалми 47 / Пса 47

Псалми 48 / Пса 48

Псалми 49 / Пса 49

Псалми 50 / Пса 50

Псалми 51 / Пса 51

Псалми 52 / Пса 52

Псалми 53 / Пса 53

Псалми 54 / Пса 54

Псалми 55 / Пса 55

Псалми 56 / Пса 56

Псалми 57 / Пса 57

Псалми 58 / Пса 58

Псалми 59 / Пса 59

Псалми 60 / Пса 60

Псалми 61 / Пса 61

Псалми 62 / Пса 62

Псалми 63 / Пса 63

Псалми 64 / Пса 64

Псалми 65 / Пса 65

Псалми 66 / Пса 66

Псалми 67 / Пса 67

Псалми 68 / Пса 68

Псалми 69 / Пса 69

Псалми 70 / Пса 70

Псалми 71 / Пса 71

Псалми 72 / Пса 72

Псалми 73 / Пса 73

Псалми 74 / Пса 74

Псалми 75 / Пса 75

Псалми 76 / Пса 76

Псалми 77 / Пса 77

Псалми 78 / Пса 78

Псалми 79 / Пса 79

Псалми 80 / Пса 80

Псалми 81 / Пса 81

Псалми 82 / Пса 82

Псалми 83 / Пса 83

Псалми 84 / Пса 84

Псалми 85 / Пса 85

Псалми 86 / Пса 86

Псалми 87 / Пса 87

Псалми 88 / Пса 88

Псалми 89 / Пса 89

Псалми 90 / Пса 90

Псалми 91 / Пса 91

Псалми 92 / Пса 92

Псалми 93 / Пса 93

Псалми 94 / Пса 94

Псалми 95 / Пса 95

Псалми 96 / Пса 96

Псалми 97 / Пса 97

Псалми 98 / Пса 98

Псалми 99 / Пса 99

Псалми 100 / Пса 100

Псалми 101 / Пса 101

Псалми 102 / Пса 102

Псалми 103 / Пса 103

Псалми 104 / Пса 104

Псалми 105 / Пса 105

Псалми 106 / Пса 106

Псалми 107 / Пса 107

Псалми 108 / Пса 108

Псалми 109 / Пса 109

Псалми 110 / Пса 110

Псалми 111 / Пса 111

Псалми 112 / Пса 112

Псалми 113 / Пса 113

Псалми 114 / Пса 114

Псалми 115 / Пса 115

Псалми 116 / Пса 116

Псалми 117 / Пса 117

Псалми 118 / Пса 118

Псалми 119 / Пса 119

Псалми 120 / Пса 120

Псалми 121 / Пса 121

Псалми 122 / Пса 122

Псалми 123 / Пса 123

Псалми 124 / Пса 124

Псалми 125 / Пса 125

Псалми 126 / Пса 126

Псалми 127 / Пса 127

Псалми 128 / Пса 128

Псалми 129 / Пса 129

Псалми 130 / Пса 130

Псалми 131 / Пса 131

Псалми 132 / Пса 132

Псалми 133 / Пса 133

Псалми 134 / Пса 134

Псалми 135 / Пса 135

Псалми 136 / Пса 136

Псалми 137 / Пса 137

Псалми 138 / Пса 138

Псалми 139 / Пса 139

Псалми 140 / Пса 140

Псалми 141 / Пса 141

Псалми 142 / Пса 142

Псалми 143 / Пса 143

Псалми 144 / Пса 144

Псалми 145 / Пса 145

Псалми 146 / Пса 146

Псалми 147 / Пса 147

Псалми 148 / Пса 148

Псалми 149 / Пса 149

Псалми 150 / Пса 150