A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Псалми 741
Asafova poučna pesma. Zašto si nas, o, Bože, odbacio doveka? Zašto da se jarost tvoja puši na stado tvoje paše?
2
Priseti se svoje zajednice što si je od davnina stekao, plemena svoga nasledstva koje si otkupio  — gore Sion na kojoj si prebivao.
3
Korake svoje okreni ka ruinama večnim, svemu čemu je naudio protivnik u Svetinji.
4
Dušmani tvoji riču usred tvog mesta sastanka, postaviše zastave svoje za znakove.
5
Poznati su kao čovek što sekiru na šipražje diže;
6
i onda sekirom i polugama sve rezbarije lomi.
7
Svetilište tvoje do tla spališe, opoganiše Prebivalište imena tvog.
8
U srcu su svome rekli: „Hajde da ih sasvim potlačimo!“ Spalili su sva Božija mesta sastanka u zemlji.
9
A naše znakove videli nismo, ni proroka još nema, i nikoga s nama ko bi znao  —  dokle?
10
Dokle će se, o, Bože, rugati dušmanin? Hoće li protivnik doveka tvoje ime da prezire?
11
Zašto ruku svoju, baš svoju desnicu, povlačiš? Iz nedara svojih izvuci je i satri ih!
12
A Bog car moj je od davnina, posred zemlje spasonosna dela čini.
13
Silom svojom ti si more razdelio, u vodama smrskao si glave morskim nemanima.
14
Levijatanu si glave razdrobio, narodima uz obalu za hranu si ga dao.
15
Ti si dao da nabuja i vrelo i potok, ti si nepresušne presušio reke.
16
Tvoj je dan, baš kao i noć; ti si postavio i mesec i sunce.
17
Ti si zemlji odredio svaku među; i leto i zimu načinio ti si.
18
Seti se tog protivnika koji te prezire, Gospode, i bezumnih što preziru ti ime.
19
Ne daj zveri život golubice svoje, doveka ne zaboravi na život svojih siromaha.
20
Pogledaj na savez, jer se mračni krajevi zemlje napuniše mestima nasilja.
21
Ne daj ugnjetenom da se ponižen vrati, neka ime tvoje slave i siromah i ubogi.
22
Ustani, o, Bože, svoj slučaj odbrani! Seti se prezira bezumnog prema tebi od jutra do sutra.
23
Ne zaboravi glas dušmana svojih, poklič što se neprestano diže, onih što se protiv tebe bune.Псалми 74:1

Псалми 74:2

Псалми 74:3

Псалми 74:4

Псалми 74:5

Псалми 74:6

Псалми 74:7

Псалми 74:8

Псалми 74:9

Псалми 74:10

Псалми 74:11

Псалми 74:12

Псалми 74:13

Псалми 74:14

Псалми 74:15

Псалми 74:16

Псалми 74:17

Псалми 74:18

Псалми 74:19

Псалми 74:20

Псалми 74:21

Псалми 74:22

Псалми 74:23Псалми 1 / Пса 1

Псалми 2 / Пса 2

Псалми 3 / Пса 3

Псалми 4 / Пса 4

Псалми 5 / Пса 5

Псалми 6 / Пса 6

Псалми 7 / Пса 7

Псалми 8 / Пса 8

Псалми 9 / Пса 9

Псалми 10 / Пса 10

Псалми 11 / Пса 11

Псалми 12 / Пса 12

Псалми 13 / Пса 13

Псалми 14 / Пса 14

Псалми 15 / Пса 15

Псалми 16 / Пса 16

Псалми 17 / Пса 17

Псалми 18 / Пса 18

Псалми 19 / Пса 19

Псалми 20 / Пса 20

Псалми 21 / Пса 21

Псалми 22 / Пса 22

Псалми 23 / Пса 23

Псалми 24 / Пса 24

Псалми 25 / Пса 25

Псалми 26 / Пса 26

Псалми 27 / Пса 27

Псалми 28 / Пса 28

Псалми 29 / Пса 29

Псалми 30 / Пса 30

Псалми 31 / Пса 31

Псалми 32 / Пса 32

Псалми 33 / Пса 33

Псалми 34 / Пса 34

Псалми 35 / Пса 35

Псалми 36 / Пса 36

Псалми 37 / Пса 37

Псалми 38 / Пса 38

Псалми 39 / Пса 39

Псалми 40 / Пса 40

Псалми 41 / Пса 41

Псалми 42 / Пса 42

Псалми 43 / Пса 43

Псалми 44 / Пса 44

Псалми 45 / Пса 45

Псалми 46 / Пса 46

Псалми 47 / Пса 47

Псалми 48 / Пса 48

Псалми 49 / Пса 49

Псалми 50 / Пса 50

Псалми 51 / Пса 51

Псалми 52 / Пса 52

Псалми 53 / Пса 53

Псалми 54 / Пса 54

Псалми 55 / Пса 55

Псалми 56 / Пса 56

Псалми 57 / Пса 57

Псалми 58 / Пса 58

Псалми 59 / Пса 59

Псалми 60 / Пса 60

Псалми 61 / Пса 61

Псалми 62 / Пса 62

Псалми 63 / Пса 63

Псалми 64 / Пса 64

Псалми 65 / Пса 65

Псалми 66 / Пса 66

Псалми 67 / Пса 67

Псалми 68 / Пса 68

Псалми 69 / Пса 69

Псалми 70 / Пса 70

Псалми 71 / Пса 71

Псалми 72 / Пса 72

Псалми 73 / Пса 73

Псалми 74 / Пса 74

Псалми 75 / Пса 75

Псалми 76 / Пса 76

Псалми 77 / Пса 77

Псалми 78 / Пса 78

Псалми 79 / Пса 79

Псалми 80 / Пса 80

Псалми 81 / Пса 81

Псалми 82 / Пса 82

Псалми 83 / Пса 83

Псалми 84 / Пса 84

Псалми 85 / Пса 85

Псалми 86 / Пса 86

Псалми 87 / Пса 87

Псалми 88 / Пса 88

Псалми 89 / Пса 89

Псалми 90 / Пса 90

Псалми 91 / Пса 91

Псалми 92 / Пса 92

Псалми 93 / Пса 93

Псалми 94 / Пса 94

Псалми 95 / Пса 95

Псалми 96 / Пса 96

Псалми 97 / Пса 97

Псалми 98 / Пса 98

Псалми 99 / Пса 99

Псалми 100 / Пса 100

Псалми 101 / Пса 101

Псалми 102 / Пса 102

Псалми 103 / Пса 103

Псалми 104 / Пса 104

Псалми 105 / Пса 105

Псалми 106 / Пса 106

Псалми 107 / Пса 107

Псалми 108 / Пса 108

Псалми 109 / Пса 109

Псалми 110 / Пса 110

Псалми 111 / Пса 111

Псалми 112 / Пса 112

Псалми 113 / Пса 113

Псалми 114 / Пса 114

Псалми 115 / Пса 115

Псалми 116 / Пса 116

Псалми 117 / Пса 117

Псалми 118 / Пса 118

Псалми 119 / Пса 119

Псалми 120 / Пса 120

Псалми 121 / Пса 121

Псалми 122 / Пса 122

Псалми 123 / Пса 123

Псалми 124 / Пса 124

Псалми 125 / Пса 125

Псалми 126 / Пса 126

Псалми 127 / Пса 127

Псалми 128 / Пса 128

Псалми 129 / Пса 129

Псалми 130 / Пса 130

Псалми 131 / Пса 131

Псалми 132 / Пса 132

Псалми 133 / Пса 133

Псалми 134 / Пса 134

Псалми 135 / Пса 135

Псалми 136 / Пса 136

Псалми 137 / Пса 137

Псалми 138 / Пса 138

Псалми 139 / Пса 139

Псалми 140 / Пса 140

Псалми 141 / Пса 141

Псалми 142 / Пса 142

Псалми 143 / Пса 143

Псалми 144 / Пса 144

Псалми 145 / Пса 145

Псалми 146 / Пса 146

Псалми 147 / Пса 147

Псалми 148 / Пса 148

Псалми 149 / Пса 149

Псалми 150 / Пса 150