A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Јов 421
Tada je Jov odgovorio Gospodu ovim rečima:
2
„Ja znam da si ti svemoguć, nezadržive su tvoje namere!
3
Pitao si: ’Ko je taj što neznanjem pokriva savet?’ Eto, govorio sam, a nisam shvatao stvari koje su mi bile čudesne da bi ih poznavao!
4
Rekao si: ’Molim te, čuj me, ja ću da govorim! Ja ću tebe da pitam a ti mi razjasni.’
5
Ušima sam slušao o tebi a sada sam te i očima video!
6
Zato se sâm sebe gadim! U prašini i pepelu ja se kajem!“
7
A kada je Gospod Jovu kazao sve ove reči, Gospod se obratio i Elifasu iz Temana: „Planuo je moj gnev i na tebe i na tvoja dva prijatelja jer niste o meni  —  poput moga sluge Jova  —  govorili tačno!
8
Zato uzmite za sebe sedam junaca i sedam ovnova, pa idite Jovu, mome sluzi. Tada za sebe prinesite svespalnicu. I neka se Jov, sluga moj, pomoli za vas. Zaista, uslišiću ga i neću da vas kaznim za ludost, što niste govorili o meni tačno, kao moj sluga Jov.“
9
Tako su Elifas iz Temana, Vildad iz Suša i Sofar iz Namata otišli i uradili kako im je Gospod zapovedio. A Gospod je uslišio Jova.
10
Gospod je Jovu vratio sve oteto, nakon što se on pomolio za svoje prijatelje. I još je Gospod uvećao i udvostručio sve što je Jov imao.
11
Došla su mu sva njegova braća, sve sestre njegove i svi koji su ga ranije poznavali. Sa njim su jeli hleb u njegovoj kući, tešili su ga i žalili zbog svih nevolja koje mu je Gospod naneo. Svako mu je dao po kesit i svako po jedan zlatan prsten.
12
Elem, Gospod je više blagoslovio Jova na kraju nego na početku. Tako je imao četrnaest hiljada ovaca, šest hiljada kamila, hiljadu pari volova i hiljadu magarica.
13
Dobio je sedam sinova i tri ćerke.
14
Prvu je nazvao Jemima, drugu Kesija a treću Karen-Apuha.
15
Po svoj zemlji nije bilo žena lepih kao Jovove ćerke. Otac im je dao nasledstvo među njihovom braćom.
16
Jov je nakon ovoga živeo stotinu četrdeset godina. Dočekao je i svoju decu i njihove potomke do četvrtog naraštaja.
17
Tako je umro Jov, star i sit života.Јов 42:1

Јов 42:2

Јов 42:3

Јов 42:4

Јов 42:5

Јов 42:6

Јов 42:7

Јов 42:8

Јов 42:9

Јов 42:10

Јов 42:11

Јов 42:12

Јов 42:13

Јов 42:14

Јов 42:15

Јов 42:16

Јов 42:17Јов 1 / Јов 1

Јов 2 / Јов 2

Јов 3 / Јов 3

Јов 4 / Јов 4

Јов 5 / Јов 5

Јов 6 / Јов 6

Јов 7 / Јов 7

Јов 8 / Јов 8

Јов 9 / Јов 9

Јов 10 / Јов 10

Јов 11 / Јов 11

Јов 12 / Јов 12

Јов 13 / Јов 13

Јов 14 / Јов 14

Јов 15 / Јов 15

Јов 16 / Јов 16

Јов 17 / Јов 17

Јов 18 / Јов 18

Јов 19 / Јов 19

Јов 20 / Јов 20

Јов 21 / Јов 21

Јов 22 / Јов 22

Јов 23 / Јов 23

Јов 24 / Јов 24

Јов 25 / Јов 25

Јов 26 / Јов 26

Јов 27 / Јов 27

Јов 28 / Јов 28

Јов 29 / Јов 29

Јов 30 / Јов 30

Јов 31 / Јов 31

Јов 32 / Јов 32

Јов 33 / Јов 33

Јов 34 / Јов 34

Јов 35 / Јов 35

Јов 36 / Јов 36

Јов 37 / Јов 37

Јов 38 / Јов 38

Јов 39 / Јов 39

Јов 40 / Јов 40

Јов 41 / Јов 41

Јов 42 / Јов 42