A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Јов 21
Ponovo je došao dan kada su sinovi Božiji došli i stali pred Gospoda, a među njih je došao i Satana i stao pred Gospoda.
2
I Gospod reče Satani: „Odakle dolaziš?“ Satana odgovori Gospodu rečima: „Prolazio sam zemljom i obilazio je.“
3
Gospod reče Satani: „A jesi li uočio Jova, slugu moga, jer na zemlji nema čoveka koji je poput njega bez mane, pravedan, bogobojazan i koji se kloni zla? I još se drži svoje čestitosti, premda si me naveo protiv njega da ga bezrazložno ojadim!“
4
A Satana odgovori Gospodu rečima: „Kožu za kožu, sve što ima daće čovek za svoj život!
5
Ali pruži ruku svoju i takni mu kost i meso  —  neće li te u lice prokleti!“
6
Gospod je uzvratio Satani: „Dobro, evo ti ga u ruke tvoje, ali mu ipak život sačuvaj.“
7
Satana je tada otišao iz Gospodnje prisutnosti i od tabana do temena udario Jova odvratnim čirevima.
8
On je uzeo parče crepa i njime se češao dok je sedeo u pepelu.
9
Tada mu je žena rekla: „Ti li se još držiš svoje čestitosti? Prokuni Boga, pa umri!“
10
A on joj uzvrati: „Brbljaš ko da uma nemaš! Prihvatamo dobro od Boga, a zlo da ne prihvatamo?“ I u svemu ovome Jov nije sagrešio svojim usnama.
11
Elem, trojica Jovovih prijatelja su čuli za ovo zlo koje ga je snašlo, pa je svaki od njih stigao iz svog mesta: Elifas iz Temana, Vildad iz Suša i Sofar iz Namata. Našli su se po dogovoru i zajedno došli da žale sa njim i teše ga.
12
Opazili su ga izdaleka, ali ga nisu prepoznali. Onda su zakukali i zaridali, a svaki je pocepao svoju odeću. Posipali su se po svojim glavama prašinom bacajući je u vis.
13
Sedam dana i sedam noći su sedeli sa njim. Ni reči mu nisu rekli, jer su videli da je njegova patnja bila ogromna.Јов 2:1

Јов 2:2

Јов 2:3

Јов 2:4

Јов 2:5

Јов 2:6

Јов 2:7

Јов 2:8

Јов 2:9

Јов 2:10

Јов 2:11

Јов 2:12

Јов 2:13Јов 1 / Јов 1

Јов 2 / Јов 2

Јов 3 / Јов 3

Јов 4 / Јов 4

Јов 5 / Јов 5

Јов 6 / Јов 6

Јов 7 / Јов 7

Јов 8 / Јов 8

Јов 9 / Јов 9

Јов 10 / Јов 10

Јов 11 / Јов 11

Јов 12 / Јов 12

Јов 13 / Јов 13

Јов 14 / Јов 14

Јов 15 / Јов 15

Јов 16 / Јов 16

Јов 17 / Јов 17

Јов 18 / Јов 18

Јов 19 / Јов 19

Јов 20 / Јов 20

Јов 21 / Јов 21

Јов 22 / Јов 22

Јов 23 / Јов 23

Јов 24 / Јов 24

Јов 25 / Јов 25

Јов 26 / Јов 26

Јов 27 / Јов 27

Јов 28 / Јов 28

Јов 29 / Јов 29

Јов 30 / Јов 30

Јов 31 / Јов 31

Јов 32 / Јов 32

Јов 33 / Јов 33

Јов 34 / Јов 34

Јов 35 / Јов 35

Јов 36 / Јов 36

Јов 37 / Јов 37

Јов 38 / Јов 38

Јов 39 / Јов 39

Јов 40 / Јов 40

Јов 41 / Јов 41

Јов 42 / Јов 42