A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Јов 141
Čovek rođen od žene kratko živi i pun je nevolja.
2
Iznikne kao cvet, pa svene; beži poput sene i ne traje.
3
Zar na takvog pogled svoj obraćaš i mene pred sebe na sud dovodiš!
4
Ko će čistim nečisto da učini? Niko!
5
Njegovi su dani određeni, ti poznaješ broj njegovih meseci; međe si mu postavio da ih ne prelazi.
6
Skreni pogled s njega, pa neka odahne, dok kao najamnik svoj dan ne odradi.
7
Jer postoji nada i za drvo posečeno; ponovo će da iznikne i neće ostati bez mladica svojih.
8
Nek mu se i koren u zemlji sparuši i panj mu se u zemlji sasuši;
9
propupeće čim oseti vodu, pustiće izdanke kao da je zasad!
10
A čovek skončava onemoćao; izdahne smrtnik, i gde je on?
11
Iz mora ishlapi voda, a potok presahne, presuši;
12
tako i čovek legne da više ne ustane; dok nebesa ne bude bilo ne bude se, ne dižu se ljudi iz sna njihovoga.
13
O, kada bi me u Svet mrtvih sakrio, sklonio me dok gnev tvoj ne mine; kada bi mi postavio rok i tad me se setio!
14
Alʼ kad čovek umre, da li više živi? Kroz sve dane svog kulučenja, ja čekaću da mi stigne smena.
15
Ti ćeš me pozvati i ja ću se odazvati, zaželećeš delo ruku svojih.
16
Tada ćeš mi korake brojati, na moj greh se nećeš osvrtati.
17
Prestup si moj svezao u vreću, krivicu si moju izbelio.
18
Ali kao što se gora ruši, odranja se, kao što se kamen sa svog mesta svalja;
19
ko što vode razdrobe kamenje i bujice tlo isperu, i ti tako uništavaš čovekovu nadu.
20
Jednom zasvagda ti ga nadvladavaš i on odlazi, lice mu menjaš i otpuštaš ga.
21
I on ne zna da li su mu sinovi u časti, i ne vidi ako su neznatni.
22
Samo mu je telo u bolu svome, samo mu duša za sobom pati.“Јов 14:1

Јов 14:2

Јов 14:3

Јов 14:4

Јов 14:5

Јов 14:6

Јов 14:7

Јов 14:8

Јов 14:9

Јов 14:10

Јов 14:11

Јов 14:12

Јов 14:13

Јов 14:14

Јов 14:15

Јов 14:16

Јов 14:17

Јов 14:18

Јов 14:19

Јов 14:20

Јов 14:21

Јов 14:22Јов 1 / Јов 1

Јов 2 / Јов 2

Јов 3 / Јов 3

Јов 4 / Јов 4

Јов 5 / Јов 5

Јов 6 / Јов 6

Јов 7 / Јов 7

Јов 8 / Јов 8

Јов 9 / Јов 9

Јов 10 / Јов 10

Јов 11 / Јов 11

Јов 12 / Јов 12

Јов 13 / Јов 13

Јов 14 / Јов 14

Јов 15 / Јов 15

Јов 16 / Јов 16

Јов 17 / Јов 17

Јов 18 / Јов 18

Јов 19 / Јов 19

Јов 20 / Јов 20

Јов 21 / Јов 21

Јов 22 / Јов 22

Јов 23 / Јов 23

Јов 24 / Јов 24

Јов 25 / Јов 25

Јов 26 / Јов 26

Јов 27 / Јов 27

Јов 28 / Јов 28

Јов 29 / Јов 29

Јов 30 / Јов 30

Јов 31 / Јов 31

Јов 32 / Јов 32

Јов 33 / Јов 33

Јов 34 / Јов 34

Јов 35 / Јов 35

Јов 36 / Јов 36

Јов 37 / Јов 37

Јов 38 / Јов 38

Јов 39 / Јов 39

Јов 40 / Јов 40

Јов 41 / Јов 41

Јов 42 / Јов 42