A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Јестира 21
Nakon ovih događaja, kada se utišao bes cara Artakserksa, on se setio Astine, onoga što je uradila i što je bilo odlučeno protiv nje.
2
Tada su carevi mladići, koji su mu služili, rekli: „Neka se potraže za cara devojke, device privlačnog izgleda!
3
Neka car odredi nadglednike u svim oblastima svog carstva. Neka oni, u Susanu na dvoru, okupe u haremu svaku devojku, lepu i privlačnu devicu i predaju je Igaju, carevom evnuhu i nadgledniku žena, pa neka im obezbedi da se doteruju.
4
Devojka koja se svidi caru neka vlada umesto Astine.“ Ovaj savet je caru bio prihvatljiv pa je tako i uradio.
5
U Susanu, na dvoru, živeo je čovek Jevrejin zvani Mardohej. Bio je sin Jaira, sin Semaja, sin Kisa Venijaminovca
6
koji je bio odveden iz Jerusalima sa grupom izgnanika odvedenom sa Jehonijom, Judinim carem koga je odveo vavilonski car Navuhodonosor.
7
On je odgajao Adasu, to jest Jestiru, ćerku njegovog strica, jer nije imala ni oca ni majku. Devojka je bila lepa stasom i izgledom. Nakon smrti oca i majke, Mardohej ju je uzeo kod sebe kao ćerku.
8
Tada se pročuo carev ukaz i njegova odredba, pa su mnoge devojke bile okupljene na dvoru u Susanu i predane Igaju. I Jestira je odvedena na carev dvor i predana Igaju, carevom nadgledniku žena.
9
Devojka mu se svidela i stekla njegovu naklonost, a on se revno pobrinuo za njeno doterivanje i njena sledovanja. Dao joj je i sedam probranih pratilja sa carevog dvora, pa je i nju i njene pratilje preselio u najbolji deo harema.
10
Jestira nije rekla iz kog je naroda i ko joj je rod, jer joj je Mardohej zabranio da to govori.
11
A Mardohej se dan za danom šetao ispred dvora, ispred harema, da sazna za Jestirino stanje i šta će da bude sa njom.
12
Na svaku devojku bi došao red da ide caru Artakserksu, kada bi se završilo njeno ulepšavanje od dvanaest meseci, prema odredbi za žene. Naime, toliko je trajalo vreme njihovog ulepšavanja: šest meseci sa uljem smirne i šest meseci sa balzamovim uljem i sredstvima za doterivanje žena.
13
A devojka bi ovako otišla caru: bilo bi joj dano sve što bi zatražila da sa sobom iz harema ponese na carev dvor.
14
Uveče bi ušla, a ujutro bi se vratila u drugi harem i bila bi predana Sazgazu, carevom evnuhu i nadgledniku inoča. Više nije smela da ide caru osim ako bi mu se svidela i ako bi je car pozvao po imenu.
15
Kada je došao red na Jestiru  —  ćerku Aviheja, strica Mardoheja, koji ju je uzeo kod sebe kao ćerku  —  da ide caru, nije zahtevala nijednu stvar osim onoga što joj je odredio Igaj, carev evnuh i nadglednik žena. Tako je Jestira osvojila naklonost svih koji su je videli.
16
Jestira je odvedena caru Artakserksu na njegov carski dvor desetog meseca, to jest meseca teveta, sedme godine njegove vladavine.
17
Car je zavoleo Jestiru više od svih drugih žena. Stekla je njegovu naklonost i ljubav više od svih devica, pa je stavio carsku krunu na njenu glavu i proglasio je caricom umesto Astine.
18
Tada je car u Jestirinu čast priredio veliku gozbu za sve svoje glavare i svoje sluge. Proglasio je praznik za oblasti i dao darove kakvi dolikuju carevoj darežljivosti.
19
Kada su device ponovo bile okupljene, Mardohej je sedeo na carevim vratima.
20
Jestira nije rekla ko joj je rod i iz kog je naroda, jer joj je Mardohej zabranio. Naime, Jestira je sve radila po Mardohejevim rečima, kao kada je kod njega bila odgajana.
21
Tih dana, dok je Mardohej sedeo na carevim vratima, dvojica carevih evnuha od onih koji čuvaju prag  —  Vihtan i Tares  —  su se razgnevili, te nastojali da ubiju cara Artakserksa.
22
Ali ta stvar je bila javljena Mardoheju i on ju je preneo carici Jestiri, a ona, Jestira, je ispričala caru u Mardohejevo ime.
23
Kada se stvar razotkrila i dokazala, obojica su bila obešena o drvo, a sve se u carevom prisustvu zapisalo u Knjigu dnevnika.Јестира 2:1

Јестира 2:2

Јестира 2:3

Јестира 2:4

Јестира 2:5

Јестира 2:6

Јестира 2:7

Јестира 2:8

Јестира 2:9

Јестира 2:10

Јестира 2:11

Јестира 2:12

Јестира 2:13

Јестира 2:14

Јестира 2:15

Јестира 2:16

Јестира 2:17

Јестира 2:18

Јестира 2:19

Јестира 2:20

Јестира 2:21

Јестира 2:22

Јестира 2:23Јестира 1 / Јес 1

Јестира 2 / Јес 2

Јестира 3 / Јес 3

Јестира 4 / Јес 4

Јестира 5 / Јес 5

Јестира 6 / Јес 6

Јестира 7 / Јес 7

Јестира 8 / Јес 8

Јестира 9 / Јес 9

Јестира 10 / Јес 10