A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Немија 131
Tog dana bila je narodu čitana Mojsijeva knjiga i u njoj se našlo da je zapisano da se Amonac i Moavac doveka ne primaju u Božiji zbor.
2
Jer nisu izašli u susret izrailjskom narodu sa hlebom i vodom. Čak su protiv njih unajmili Valama da ih prokune, ali je naš Bog preokrenuo kletvu u blagoslov.
3
I čim su čuli Zakon odvojili su od Izrailja svaku osobu mešanog porekla.
4
Pre toga je sveštenik Elijasiv, Tovijin rođak, postavljen nad odajama Doma našeg Boga.
5
On je uredio za njega veliku odaju, gde je narod ranije stavljao žitne žrtve, tamjan, posuđe, desetak u žitu, mladom vinu i ulju; prema zapovesti za Levite, pevače, vratare i prinose za sveštenike.
6
Naime, dok se sve to dešavalo, ja nisam bio u Jerusalimu, jer sam u trideset drugoj godini Artakserksa, cara Vavilona, otišao caru. Nakon nekoliko dana zatražio sam od cara da odsustvujem.
7
A kada sam došao u Jerusalim zapazio sam zlo koje je napravio Elijasiv za Toviju, da je za njega uredio odaju u dvorištu Doma Božijeg.
8
To mi je bilo veoma mrsko pa sam izbacio sve stvari Tovijine kuće van odaje.
9
Tada sam zapovedio i oni su očistili odaje, pa sam ponovo uneo posuđe Božijeg Doma, žitne žrtve i tamjan.
10
Zapazio sam i da se delovi za Levite nisu davali, pa su sa službe koju su obavljali odbegli i Leviti i pevači, svako na svoju njivu.
11
Zato sam ukorio dostojanstvenike i rekao im: „Zašto je zanemaren Božiji Dom?!“ Zatim sam ih okupio i postavio na njihova mesta.
12
Svi iz Jude su doneli u skladišta desetak u žitu, mladom vinu i ulju.
13
Nad skladištima sam kao nadglednike postavio sveštenika Selemiju i Sadoka, znalca Svetog pisma, i Fedaju kao jednog od Levita. Pored njih je bio Zahurov sin Anana, sin Matanijin. Njih su smatrali pouzdanima i na njima je bilo da razdeljuju svojoj braći.
14
Seti me se, o, moj Bože, zbog ovoga! Ne zaboravi moja dobra koja sam učinio u Domu moga Boga i u njegovim službama!
15
Tih dana video sam u Judi neke kako muljaju grožđe u subotu, neki su skupljali žito, neki ga tovarili na magarce sa vinom, grožđem, smokvama i raznim tovarima. Sve to su donosili u Jerusalim u subotnji dan, a ja sam ih upozoravao što na taj dan prodaju hranu.
16
A Tirci koji su tu prebivali donosili su ribu i raznovrsnu robu, pa su je prodavali subotom Jevrejima i u Jerusalimu.
17
Zato sam ukorio Judine glavare i rekao im: „Kakvo je to zlo što radite i skrnavite subotnji dan?!
18
Zar to nisu radili i vaši preci pa je Bog naš doveo na nas i na ovaj grad sve ove nevolje? A vi još rasplamsavate gnev nad Izrailjem skrnaveći subotu.“
19
Tako, kad se smrklo na vratima Jerusalima pred subotu, zapovedio sam i zatvorili su vrata. Još sam zapovedio da se ne otvaraju dok subota ne prođe. Zatim sam neke od mojih slugu postavio na vrata da ne bi ulazio tovar u subotnji dan.
20
Trgovci i prodavci raznovrsne robe su jednom ili dva puta prenoćili izvan Jerusalima.
21
Upozorio sam ih i rekao im: „Zašto noćite pred zidom? Dići ću ruku na vas ako to ponovo uradite!“ I od tada više nisu dolazili subotom.
22
Još sam rekao Levitima da se posvete i dođu da čuvaju vrata, da se posveti subotnji dan. Seti me se i zbog ovog, o, moj Bože, i sažali se na mene po bogatstvu svoje milosti!
23
Takođe, tih sam dana video Jevreje koji su oženili Azoćanke, Amonke i Moavke.
24
Polovina njihove deca su govorila azotski i nisu umela da pričaju judejski, nego jezik ovog ili onog naroda.
25
Ja sam ih korio, proklinjao ih, udarao neke ljude i čupao im kosu. Zavetovao sam ih Bogom: „Ne dajite svoje ćerke za njihove sinove i ne uzimajte njihove ćerke za svoje sinove i za sebe!
26
Zar nije tako zgrešio Solomon, car Izrailja, a među mnogim narodima nije bilo cara poput njega? Njegov Bog ga je voleo i učinio ga je Bog carem nad svim Izrailjem, ali su i njega na greh navele žene tuđinke.
27
Zar da slušamo o vama kako radite sve to veliko zlo, da radite nevernički prema našem Bogu ženeći se tuđinkama?“
28
A jedan od sinova Jodaja  —  koji je sin Prvosveštenika Elijasiva  —  bio je zet Sanavalata Oronjanina i ja sam ga oterao od sebe.
29
Seti ih se, o, moj Bože, zbog skrnavljenja sveštenstva i zaveta sveštenstva i levitstva!
30
Onda sam ih očistio od svega što je tuđe i postavio na dužnosti sveštenike i Levite, svakog na njegov posao,
31
i za prinos u drvima u određeno vreme i za prvine plodova. Seti me se, o, moj Bože, po dobru!Немија 13:1

Немија 13:2

Немија 13:3

Немија 13:4

Немија 13:5

Немија 13:6

Немија 13:7

Немија 13:8

Немија 13:9

Немија 13:10

Немија 13:11

Немија 13:12

Немија 13:13

Немија 13:14

Немија 13:15

Немија 13:16

Немија 13:17

Немија 13:18

Немија 13:19

Немија 13:20

Немија 13:21

Немија 13:22

Немија 13:23

Немија 13:24

Немија 13:25

Немија 13:26

Немија 13:27

Немија 13:28

Немија 13:29

Немија 13:30

Немија 13:31Немија 1 / Нем 1

Немија 2 / Нем 2

Немија 3 / Нем 3

Немија 4 / Нем 4

Немија 5 / Нем 5

Немија 6 / Нем 6

Немија 7 / Нем 7

Немија 8 / Нем 8

Немија 9 / Нем 9

Немија 10 / Нем 10

Немија 11 / Нем 11

Немија 12 / Нем 12

Немија 13 / Нем 13