A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Јездра 21
Ovo su imena ljudi one oblasti koji su došli iz ropstva u koje su izgnani, oni koje je Navuhodonosor, car Vavilona, odveo u izgnanstvo, a sada su se vratili u Jerusalim i Judu, svaki u svoje mesto;
2
oni koji su došli sa Zorovaveljom i sa Isusom, Nemijom, Sorajom, Relajom, Mardohejem, Vilsanom, Misparom, Vigvajom, Reumom i Vanom. Ovo je popis ljudi iz Izrailja:
3
Farosovih potomaka: dve hiljade stotinu sedamdeset dva;
4
Sefatijevih potomaka: tri stotine sedamdeset dva;
5
Arahovih potomaka: sedam stotina sedamdeset pet;
6
Fat-Moavovih potomaka, sinova Isusovih i Joavovih: dve hiljade osam stotina dvanaest;
7
Elamovih potomaka: hiljadu dve stotine pedeset četiri;
8
Zatujevih potomaka: devet stotina četrdeset pet;
9
Zahajevih potomaka: sedam stotina šezdeset;
10
Vanijevih potomaka: šest stotina četrdeset dva;
11
Vivajevih potomaka: šest stotina dvadeset tri;
12
Azgadovih potomaka: hiljadu dve stotine dvadeset dva;
13
Adonikamovih potomaka: šest stotina šezdeset šest.
14
Vigvajevih potomaka: dve hiljade pedeset šest;
15
Adinovih potomaka: četiri stotine pedeset četiri;
16
Atirovih potomaka: od Jezekije devedeset osam;
17
Visajevih potomaka: tri stotine dvadeset tri;
18
Jorinih potomaka: stotinu dvanaest;
19
Asumovih potomaka: dve stotine dvadeset tri;
20
Givarovih potomaka: devedeset pet;
21
Vitlejemovih potomaka: stotinu dvadeset tri;
22
Ljudi iz Netofata: pedeset šest;
23
Ljudi iz Anatota: stotinu dvadeset osam;
24
Azmavetovih potomaka: četrdeset dva;
25
Kirijat-Jarimovih, Kefirinih, Virotovih potomaka: sedam stotina četrdeset tri;
26
Raminih i Gavajinih potomaka: šest stotina dvadeset jedan;
27
Ljudi iz Mihmasa: stotinu dvadeset dva;
28
Ljudi iz Vetilja i Gaja: dve stotine dvadeset tri;
29
Navavskih potomaka: pedeset dva;
30
Magvisovih potomaka: stotinu pedeset šest;
31
Elama drugog potomaka: hiljadu dve stotine pedeset četiri;
32
Harimovih potomaka: tri stotine dvadeset.
33
Lodovih, Adidovih, Onanovih potomaka: sedam stotina dvadeset pet;
34
Ljudi iz Jerihona: tri stotine četrdeset pet.
35
Ljudi iz Senaje: tri hiljade šest stotina trideset.
36
Sveštenici: Jedajinih potomaka iz Isusovog doma: devetsto sedamdeset tri;
37
Imirovih potomaka: hiljadu pedeset dva;
38
Pashorovih potomaka: hiljadu dve stotine četrdeset sedam;
39
Harimovih potomaka: hiljadu sedamnaest.
40
Leviti: Isusovih i Kadmilovih potomaka, među sinovima Odavijenih, sedamdeset četiri.
41
Pevači: Asafovih potomaka stotinu dvadeset osam.
42
Vratari: Salumovih potomaka, Atirovih potomaka, Talmonovih potomaka, Akuvovih potomaka, Atitinih potomaka i Sovajevih potomaka ukupno stotinu trideset devet.
43
Hramske sluge: Sišovi potomci, Asufovi potomci, Tavaotovi potomci;
44
Kirosovi potomci, Sijini potomci, Fadonovi potomci;
45
Levanovi potomci, Agavini potomci, Akuvovi potomci;
46
Agavovi potomci, Salmejevi potomci, Ananovi potomci;
47
Gidilovi potomci, Garovi potomci, Reajini potomci;
48
Resini potomci, Nekodini potomci, Gazamovi potomci;
49
Uzini potomci, Fesejevi potomci, Visajevi potomci;
50
Aseninovi potomci, Meunimovi potomci, Nefusimovi potomci;
51
Vakvukovi potomci, Akufovi potomci, Arurovi potomci;
52
Vaslitovi potomci, Meidinihovi potomci, Arsinihovi potomci;
53
Varkosovi potomci, Siserini potomci, Tamini potomci;
54
Nesijini potomci, Atifini potomci.
55
Potomci Solomonovih slugu: Sotajevi potomci, Soferetovi potomci, Ferudini potomci;
56
Jalini potomci, Darkonovi potomci, Gidilovi potomci;
57
Sefatijini potomci, Atilovi potomci, potomci Fohereta od Sevojima, Amijevi potomci;
58
hramskih sluga i Solomonovih sluga ukupno tri stotine devedeset dva.
59
Ovo su oni koji su došli iz Tel-Meleha, Tel-Arise, Heruva, Adona i Imira, a nisu mogli da potvrde iz kojeg očinskog doma su i oni i njihovi potomci, i da li su Izrailjci:
60
Dalajini potomci, Tovijini potomci, Nekodini potomci, njih šest stotina pedeset dva.
61
Potomci sveštenika: Avajini potomci, Akosovi potomci, potomci Varzelaja koji se oženio jednom od ćerki Varzelaja Galađanina i nazvao se njihovim imenom;
62
oni su tražili svoje rodoslovne zapise, ali nisu mogli da se pronađu. Zato su kao nečisti bili odstranjeni iz sveštenstva.
63
Tirsata im je rekao da ne jedu od Svetinje nad svetinjama dok ne služi sveštenik sa Urimom i Tumimom.
64
Cela zajednica je ukupno brojila četrdeset dve hiljade tri stotine šezdeset,
65
ne računajući sluge i sluškinje, njih sedam hiljada tri stotine trideset sedam, i s njima dve stotine pevača i pevačica.
66
Imali su sedam stotina trideset šest konja, dve stotine četrdeset pet mazgi;
67
četiri stotine trideset pet kamila, šest hiljada sedam stotina dvadeset magaraca.
68
Neki su glavari otačkih domova, došavši do Doma Gospodnjeg u Jerusalimu, davali dragovoljno da se Dom Božiji podigne na svom mestu.
69
Prema svojim mogućnostima su dali u riznicu za poslove: šezdeset jednu hiljadu zlatnih drahmi, pet hiljada srebrnih mina i stotinu odora za sveštenike.
70
Tako su se nastanili sveštenici i Leviti, neki od naroda, pevači, vratari i hramske sluge u svojim gradovima, i sav Izrailj u svojim gradovima.Јездра 2:1

Јездра 2:2

Јездра 2:3

Јездра 2:4

Јездра 2:5

Јездра 2:6

Јездра 2:7

Јездра 2:8

Јездра 2:9

Јездра 2:10

Јездра 2:11

Јездра 2:12

Јездра 2:13

Јездра 2:14

Јездра 2:15

Јездра 2:16

Јездра 2:17

Јездра 2:18

Јездра 2:19

Јездра 2:20

Јездра 2:21

Јездра 2:22

Јездра 2:23

Јездра 2:24

Јездра 2:25

Јездра 2:26

Јездра 2:27

Јездра 2:28

Јездра 2:29

Јездра 2:30

Јездра 2:31

Јездра 2:32

Јездра 2:33

Јездра 2:34

Јездра 2:35

Јездра 2:36

Јездра 2:37

Јездра 2:38

Јездра 2:39

Јездра 2:40

Јездра 2:41

Јездра 2:42

Јездра 2:43

Јездра 2:44

Јездра 2:45

Јездра 2:46

Јездра 2:47

Јездра 2:48

Јездра 2:49

Јездра 2:50

Јездра 2:51

Јездра 2:52

Јездра 2:53

Јездра 2:54

Јездра 2:55

Јездра 2:56

Јездра 2:57

Јездра 2:58

Јездра 2:59

Јездра 2:60

Јездра 2:61

Јездра 2:62

Јездра 2:63

Јездра 2:64

Јездра 2:65

Јездра 2:66

Јездра 2:67

Јездра 2:68

Јездра 2:69

Јездра 2:70Јездра 1 / Јез 1

Јездра 2 / Јез 2

Јездра 3 / Јез 3

Јездра 4 / Јез 4

Јездра 5 / Јез 5

Јездра 6 / Јез 6

Јездра 7 / Јез 7

Јездра 8 / Јез 8

Јездра 9 / Јез 9

Јездра 10 / Јез 10