Instagram
English
A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin
2 Дневника 8
1
Kad se navršilo dvadeset godina u toku kojih je Solomon sagradio Dom Gospodnji i carev dvor,
2
Solomon je obnovio gradove koje mu je dao Hiram i u njima naselio Izrailjce.
3
Potom je otišao u Amat-Sovu i osvojio ga.
4
Podigao je Tadmor u pustinji i sve gradove-skladišta u Amatu.
5
Sagradio je donji i gornji Vet-Oron, utvrđenja sa bedemima, vratima i rešetkama.
6
Zatim, Valat i sve Solomonove gradove-skladišta, sve gradove za njegova bojna kola, i gradove za konjanike, i sve što je Solomon poželeo da gradi u Jerusalimu, na Livanu i u svim krajevima gde je vladao.
7
A svim narodima koji su preostali od Hetita, Amorejaca, Ferežana, Evejaca i Jevusejaca, koji nisu Izrailjci  —
8
njihovim potomcima koji su ostali posle njih u zemlji, a koje Izrailjci nisu istrebili  —  Solomon je nametnuo prinudni rad do današnjeg dana.
9
Ipak, Solomon nije učinio nijednog Izrailjca robom za svoj rad; oni su bili ratnici, glavari, zapovednici, i zapovednici njegovih bojnih kola i konjice.
10
Solomon je među njima imao dve stotine pedeset nadzornika koji su upravljali narodom.
11
Solomon je preselio faraonovu ćerku iz Davidovog grada u kuću koju je sagradio za nju. Rekao je: „Neka moja žena ne boravi u kući Davida, cara Izrailjevog, jer su sva mesta posvećena dolaskom Kovčega Gospodnjeg.“
12
Zatim je Solomon prineo Gospodu svespalnice na žrtvenik Gospodnji koji je napravio pred tremom
13
A svakodnevne žrtve su se prema Mojsijevim zapovestima prinosile subotom, mladinama i triput godišnje na određene praznike: na praznik Beskvasnih hlebova, na praznik Sedmica i na praznik Senica.
14
Prema očevom, Davidovom uputstvu, postavio je redove sveštenika u njihovu službu i Levite na njihove dužnosti: da pred sveštenicima svakodnevno slave i služe. Postavio je i čuvare po njihovim redovima, od vrata do vrata, jer je tako zapovedio David, čovek Božiji.
15
Nije se odstupalo od uputstava cara Davida o sveštenicima, Levitima ili o riznicama.
16
Tako su svi Solomonovi poslovi bili gotovi do dana osnivanja Doma Gospodnjeg, do njegovog završetka. Tako je završen Gospodnji Dom.
17
Nakon toga Solomon je otišao u Esion-Gever i u Elat na obali mora, u Edomu.
18
Hiram je poslao po svojim slugama brodove i pomorce koji su bili iskusni na moru. Oni su zajedno sa Solomonovim slugama otišli u Ofir i odande uzeli četiri stotine pedeset talanata zlata i doneli ga caru Solomonu.
2 Дневника 8:1
2 Дневника 8:2
2 Дневника 8:3
2 Дневника 8:4
2 Дневника 8:5
2 Дневника 8:6
2 Дневника 8:7
2 Дневника 8:8
2 Дневника 8:9
2 Дневника 8:10
2 Дневника 8:11
2 Дневника 8:12
2 Дневника 8:13
2 Дневника 8:14
2 Дневника 8:15
2 Дневника 8:16
2 Дневника 8:17
2 Дневника 8:18
2 Дневника 1 / 2Дне 1
2 Дневника 2 / 2Дне 2
2 Дневника 3 / 2Дне 3
2 Дневника 4 / 2Дне 4
2 Дневника 5 / 2Дне 5
2 Дневника 6 / 2Дне 6
2 Дневника 7 / 2Дне 7
2 Дневника 8 / 2Дне 8
2 Дневника 9 / 2Дне 9
2 Дневника 10 / 2Дне 10
2 Дневника 11 / 2Дне 11
2 Дневника 12 / 2Дне 12
2 Дневника 13 / 2Дне 13
2 Дневника 14 / 2Дне 14
2 Дневника 15 / 2Дне 15
2 Дневника 16 / 2Дне 16
2 Дневника 17 / 2Дне 17
2 Дневника 18 / 2Дне 18
2 Дневника 19 / 2Дне 19
2 Дневника 20 / 2Дне 20
2 Дневника 21 / 2Дне 21
2 Дневника 22 / 2Дне 22
2 Дневника 23 / 2Дне 23
2 Дневника 24 / 2Дне 24
2 Дневника 25 / 2Дне 25
2 Дневника 26 / 2Дне 26
2 Дневника 27 / 2Дне 27
2 Дневника 28 / 2Дне 28
2 Дневника 29 / 2Дне 29
2 Дневника 30 / 2Дне 30
2 Дневника 31 / 2Дне 31
2 Дневника 32 / 2Дне 32
2 Дневника 33 / 2Дне 33
2 Дневника 34 / 2Дне 34
2 Дневника 35 / 2Дне 35
2 Дневника 36 / 2Дне 36