A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

2 Дневника 41
I napravi Solomon bronzani žrtvenik, dvadeset lakata dug i širok, a deset lakata visok.
2
Zatim je izradio more od iskovanog metala. Bilo je sasvim okruglo i imalo je deset lakata od jednog kraja do drugog, bilo je pet lakata visoko, a u obimu je bilo trideset lakata, mereno užetom.
3
Likovi volova su bili izliveni svuda okolo, okružujući more unaokolo po deset u laktu. U dva reda su bili volovi, saliveni s morem.
4
More je stajalo na dvanaest volova; tri su gledala na sever, tri su gledala na zapad, tri su gledala na jug, a tri su gledala na istok. More je stajalo na njima odozgo, a njihova zadnja strana je bila unutra.
5
Debljina mu je bila jedan pedalj, a rub mu je bio kao rub čaše, kao cvet ljiljana, i primalo je tri hiljade vata.
6
Solomon je napravio deset posuda i stavio pet sa leve i pet sa desne strane, za pranje onoga što se prinosi kao žrtve svespalnice. More je izliveno za pranje sveštenika.
7
Napravio je deset zlatnih svećnjaka, prema propisu, i stavio ih u Dom  —  pet sa desne, a pet sa leve strane.
8
Deset stolova je postavio u Dom, pet sa desne, a pet sa leve strane; i stotinu zlatnih činija.
9
Zatim dvorište za sveštenike, veliko dvorište i vrata za njih obložena bronzom.
10
More je postavio s desne strane ka jugoistoku.
11
Hiram je napravio i umivaonice, lopatice i kotliće. Tako je Hiram dovršio sav posao koji je radio za cara Solomona na Domu Gospodnjem.
12
Dva stuba i dva okrugla oglavlja na vrhu dva stuba, i dve pletenice da pokrivaju ta dva oglavlja na vrhu dva stuba;
13
četiri stotine narova na dve pletenice; dva reda narova na svakoj pletenici, da pokrivaju dva okrugla oglavlja na vrhu stubova;
14
deset podnožja i deset umivaonica na njima;
15
jedno more i dvanaest volova ispod njega;
16
lonce, lopatice, viljuške i svu drugu opremu od uglačane bronze. To je Hiram-Avi napravio za Dom Gospodnji cara Solomona.
17
Car ih je lio u glinenim kalupima, u dolini Jordana između Sokota i Sartana.
18
Napravio je sve te mnoge sudove od bronze; nije se tražio izveštaj o težini bronze.
19
Solomon je napravio i sve ostalo posuđe koje je bilo u Domu Gospodnjem: zlatni žrtvenik, zlatne stolove na kojima je bio prineseni hleb;
20
svećnjake od čistog zlata sa žišcima koji gore prema propisima ispred Svetinje nad svetinjama;
21
latice, svetiljke, mašice  —  sve od čistog, besprekornog zlata;
22
usekače i kotliće; kadionice i tepsije od čistog zlata; zlatne prevornice za vrata unutrašnjeg Doma  —  za Svetinju nad svetinjama i za vrata velike dvorane.2 Дневника 4:1

2 Дневника 4:2

2 Дневника 4:3

2 Дневника 4:4

2 Дневника 4:5

2 Дневника 4:6

2 Дневника 4:7

2 Дневника 4:8

2 Дневника 4:9

2 Дневника 4:10

2 Дневника 4:11

2 Дневника 4:12

2 Дневника 4:13

2 Дневника 4:14

2 Дневника 4:15

2 Дневника 4:16

2 Дневника 4:17

2 Дневника 4:18

2 Дневника 4:19

2 Дневника 4:20

2 Дневника 4:21

2 Дневника 4:222 Дневника 1 / 2Дне 1

2 Дневника 2 / 2Дне 2

2 Дневника 3 / 2Дне 3

2 Дневника 4 / 2Дне 4

2 Дневника 5 / 2Дне 5

2 Дневника 6 / 2Дне 6

2 Дневника 7 / 2Дне 7

2 Дневника 8 / 2Дне 8

2 Дневника 9 / 2Дне 9

2 Дневника 10 / 2Дне 10

2 Дневника 11 / 2Дне 11

2 Дневника 12 / 2Дне 12

2 Дневника 13 / 2Дне 13

2 Дневника 14 / 2Дне 14

2 Дневника 15 / 2Дне 15

2 Дневника 16 / 2Дне 16

2 Дневника 17 / 2Дне 17

2 Дневника 18 / 2Дне 18

2 Дневника 19 / 2Дне 19

2 Дневника 20 / 2Дне 20

2 Дневника 21 / 2Дне 21

2 Дневника 22 / 2Дне 22

2 Дневника 23 / 2Дне 23

2 Дневника 24 / 2Дне 24

2 Дневника 25 / 2Дне 25

2 Дневника 26 / 2Дне 26

2 Дневника 27 / 2Дне 27

2 Дневника 28 / 2Дне 28

2 Дневника 29 / 2Дне 29

2 Дневника 30 / 2Дне 30

2 Дневника 31 / 2Дне 31

2 Дневника 32 / 2Дне 32

2 Дневника 33 / 2Дне 33

2 Дневника 34 / 2Дне 34

2 Дневника 35 / 2Дне 35

2 Дневника 36 / 2Дне 36