A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

1 Дневника 221
David reče: „Ovde će biti Dom Gospoda Boga, i ovde će biti žrtvenik za žrtve svespalnice za Izrailj.“
2
David je zapovedio da se skupe stranci, koji su bili u izrailjskoj zemlji. Njih je odredio da budu klesari, da klešu kamen za gradnju Doma Gospodnjeg.
3
David je pripremio i mnogo gvožđa za klinove na vratnim krilima i za spone, i toliko bronze da se nije moglo izmeriti.
4
Kedrovom drvetu nije bilo broja, jer su Sidonci i Tirci doneli Davidu mnogo kedrovog drveta.
5
David je, naime, mislio: „Moj sin Solomon je mlad i neiskusan, a Dom koji treba sazidati Gospodu mora biti izvanredno veličanstven, čuven i slavan u svim zemljama. Stoga, da ja pripremim što treba za njega.“ Tako je David pripremio mnogo stvari pre svoje smrti.
6
David je pozvao svoga sina Solomona i zapovedio mu da izgradi Dom za Gospoda, Boga Izrailjevog.
7
David reče Solomonu: „Sine moj, bilo mi je na srcu da sagradim Dom imenu Gospoda Boga,
8
ali mi je došla reč Gospodnja govoreći: ’Mnogo si krvi prolio i velike si ratove vodio; nećeš ti sagraditi Dom mome imenu, jer si prolio mnogo krvi na zemlju preda mnom.
9
Evo, rodiće ti se sin koji će biti čovek mira. Ja ću mu dati počinak od njegovih neprijatelja unaokolo. Njegovo ime biće Solomon, a ja ću dati mira i pokoja Izrailju u njegove dane.
10
On će izgraditi Dom mome imenu. On će mi biti sin, a ja ću mu biti Otac, i ja ću utvrditi presto njegovog carstva nad Izrailjem zauvek.’
11
Stoga, sine moj, neka Gospod bude s tobom, kako bi uspeo da sagradiš Dom Gospoda Boga tvoga, kao što je obećao za tebe.
12
Neka ti Gospod da razboritost i razumnost kad te postavi nad Izrailjem da držiš Zakon Gospoda Boga svog.
13
Tada ćeš uspeti, ako budeš držao i izvršavao zakone i uredbe, koje je Gospod dao Mojsiju za Izrailj. Budi jak i hrabar; ne boj se i ne strahuj!
14
Ja sam, evo, s mukom pripremio za Dom Gospodnji: stotinu hiljada talanata zlata i milion talanata srebra, a bronze i gvožđa ima toliko da se ne može izmeriti. Pripremio sam i drva i kamenje, a ti još dodaj na to.
15
Imaš i mnogo radnika, klesara, zidara i drvodelja, i sve vrste zanatlija za svaku vrstu posla.
16
Zlata, srebra, bronze i gvožđa ima toliko da se ne može izbrojiti. Zato ustani i radi, a Gospod će biti s tobom.“
17
David je zapovedio svim knezovima Izrailja da pomognu njegovom sinu Solomonu:
18
„Nije li s vama Gospod, Bog vaš? Nije li vam dao mir unaokolo kad je predao u moje ruke stanovnike zemlje, tako da je zemlja pokorena pred Gospodom i njegovim narodom?
19
A sad, usmerite svoje srce i dušu da tražite Gospoda Boga vašega; ustanite i gradite Svetilište Gospodu Bogu, da donesete Kovčeg saveza Gospodnjeg i sveto posuđe Božije u Dom koji će se izgraditi imenu Gospodnjem.“1 Дневника 22:1

1 Дневника 22:2

1 Дневника 22:3

1 Дневника 22:4

1 Дневника 22:5

1 Дневника 22:6

1 Дневника 22:7

1 Дневника 22:8

1 Дневника 22:9

1 Дневника 22:10

1 Дневника 22:11

1 Дневника 22:12

1 Дневника 22:13

1 Дневника 22:14

1 Дневника 22:15

1 Дневника 22:16

1 Дневника 22:17

1 Дневника 22:18

1 Дневника 22:191 Дневника 1 / 1Дне 1

1 Дневника 2 / 1Дне 2

1 Дневника 3 / 1Дне 3

1 Дневника 4 / 1Дне 4

1 Дневника 5 / 1Дне 5

1 Дневника 6 / 1Дне 6

1 Дневника 7 / 1Дне 7

1 Дневника 8 / 1Дне 8

1 Дневника 9 / 1Дне 9

1 Дневника 10 / 1Дне 10

1 Дневника 11 / 1Дне 11

1 Дневника 12 / 1Дне 12

1 Дневника 13 / 1Дне 13

1 Дневника 14 / 1Дне 14

1 Дневника 15 / 1Дне 15

1 Дневника 16 / 1Дне 16

1 Дневника 17 / 1Дне 17

1 Дневника 18 / 1Дне 18

1 Дневника 19 / 1Дне 19

1 Дневника 20 / 1Дне 20

1 Дневника 21 / 1Дне 21

1 Дневника 22 / 1Дне 22

1 Дневника 23 / 1Дне 23

1 Дневника 24 / 1Дне 24

1 Дневника 25 / 1Дне 25

1 Дневника 26 / 1Дне 26

1 Дневника 27 / 1Дне 27

1 Дневника 28 / 1Дне 28

1 Дневника 29 / 1Дне 29