English
A A A A A
×
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin
1 Дневника 10
1
Filistejci su stupili u boj protiv Izrailjaca, ali su Izrailjci pobegli pred Filistejcima, pa su padali mrtvi na gori Gelvuji.
2
Filistejci su pritisli Saula i njegove sinove i ubili Jonatana, Avinadava i Malhi-Suva, Saulove sinove.
3
Bitka se žestoko vodila oko Saula. A onda su ga strelci pogodili i ranili ga.
4
Tada Saul reče svome štitonoši: „Izvadi svoj mač i probodi me, da ne dođu ovi neobrezani i narugaju mi se.“ Ali štitonoša nije hteo, jer se veoma uplašio. Tada je Saul uzeo mač i bacio se na njega.
5
Kad je njegov štitonoša video da je Saul mrtav, i on se bacio na mač i umro.
6
Tako su poginuli i Saul i njegova tri sina, i sav njegov dom.
7
Kad su Izrailjci koji su bili u dolini videli da su Izrailjci pobegli i da su poginuli Saul i njegovi sinovi, napustili su svoje gradove i pobegli. Tada su došli Filistejci i naselili se u njima.
8
Sutradan, kad su Filistejci došli da opljačkaju mrtve, našli su Saula i njegove sinove, koji su poginuli na gori Gelvuji.
9
Tada su ga svukli, odsekli mu glavu i skinuli oružje s njega, i to su poslali po filistejskoj zemlji da razglase radosnu vest svojim idolima i narodu.
10
Njegovo oružje su stavili u hram svojih bogova, a glavu su mu obesili u Dagonovom hramu.
11
Kad su svi meštani Javis-Galada čuli šta su Filistejci uradili Saulu,
12
digli su se svi hrabri ljudi, pa su skinuli Saulovo telo i tela njegovih sinova i doneli ih u Javis. Njihove kosti su sahranili pod tamariskom u Javisu. Zatim su postili sedam dana.
13
Tako je Saul umro zbog svojeg neverstva koje je počinio protiv Gospoda, jer nije držao reč Gospodnju, i još je tražio savet od prizivača duhova.
14
I pošto nije tražio savet od Gospoda, Gospod ga je ubio i preneo carstvo na Davida, sina Jesejevog.
1 Дневника 10:1
1 Дневника 10:2
1 Дневника 10:3
1 Дневника 10:4
1 Дневника 10:5
1 Дневника 10:6
1 Дневника 10:7
1 Дневника 10:8
1 Дневника 10:9
1 Дневника 10:10
1 Дневника 10:11
1 Дневника 10:12
1 Дневника 10:13
1 Дневника 10:14
1 Дневника 1 / 1Дне 1
1 Дневника 2 / 1Дне 2
1 Дневника 3 / 1Дне 3
1 Дневника 4 / 1Дне 4
1 Дневника 5 / 1Дне 5
1 Дневника 6 / 1Дне 6
1 Дневника 7 / 1Дне 7
1 Дневника 8 / 1Дне 8
1 Дневника 9 / 1Дне 9
1 Дневника 10 / 1Дне 10
1 Дневника 11 / 1Дне 11
1 Дневника 12 / 1Дне 12
1 Дневника 13 / 1Дне 13
1 Дневника 14 / 1Дне 14
1 Дневника 15 / 1Дне 15
1 Дневника 16 / 1Дне 16
1 Дневника 17 / 1Дне 17
1 Дневника 18 / 1Дне 18
1 Дневника 19 / 1Дне 19
1 Дневника 20 / 1Дне 20
1 Дневника 21 / 1Дне 21
1 Дневника 22 / 1Дне 22
1 Дневника 23 / 1Дне 23
1 Дневника 24 / 1Дне 24
1 Дневника 25 / 1Дне 25
1 Дневника 26 / 1Дне 26
1 Дневника 27 / 1Дне 27
1 Дневника 28 / 1Дне 28
1 Дневника 29 / 1Дне 29