A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

2 Царевима 21
Kad je bilo vreme da Gospod uzme Iliju u nebo, Ilija i Jelisej su otišli iz Galgala.
2
Ilija reče Jeliseju: „Ostani ovde, jer me je Gospod poslao u Vetilj.“ Jelisej mu reče: „Živoga mi Gospoda, i ti da si mi živ, neću te ostaviti.“ Tako odu dole u Vetilj.
3
A proročki sinovi, koji su bili u Vetilju, izađu pred Jeliseja i reknu mu: „Zar ne znaš da će Gospod danas uzeti tvoga gospodara od tebe?“ On reče: „I ja znam; tiho.“
4
Ilija reče Jeliseju: „Ostani ovde, jer me je Gospod poslao u Jerihon.“ On mu odgovori: „Živoga mi Gospoda, i tako mi ti bio živ, neću te ostaviti.“ I tako odu u Jerihon.
5
U Jerihonu proročki sinovi pristupe Jeliseju i upitaju ga: „Zar ne znaš da će Gospod danas uzeti tvoga gospodara od tebe?“ On odgovori: „I ja to znam; tiho.“
6
Ilija mu reče: „Ostani ovde, jer me je Gospod poslao na Jordan.“ Jelisej odgovori: „Živoga mi Gospoda, i tako mi ti bio živ, neću te ostaviti.“ Tako su obojica otišla.
7
Pošlo je i pedeset od proročkih sinova. Oni su stajali podalje, a njih dvojica su stajali kod Jordana.
8
Tada je Ilija uzeo svoj ogrtač, smotao ga, i njime udario po vodi. Voda se razdelila na jednu i na drugu stranu, tako da su njih dvojica prošli po suvom.
9
Kad su prošli, Ilija reče Jeliseju: „Traži nešto od mene pre nego što budem uzet.“ On mu reče: „Neka dvostruka mera tvoga duha dođe na mene.“
10
Ilija mu reče: „Tražio si tešku stvar; ipak, ako me vidiš kad budem bio uzet od tebe, neka ti bude tako; ako ne budeš video, onda se to neće dogoditi.“
11
Dok su oni tako hodali i razgovarali, pojave se ognjene kočije i ognjeni konji i dođu između njih, pa u vihoru odnesu Iliju na nebo.
12
Kad je to Jelisej video, povikao je: „Oče moj, oče moj, kočije i konjanici Izrailjevi!“ I nije ga više video. Zatim je uzeo njegov ogrtač i poderao ga na dva dela.
13
Onda je podigao Ilijin ogrtač, koji je spao s njega, pa se vratio i stao na obalu Jordana.
14
Tada je uzeo Ilijin ogrtač, koji je spao s njega, i udario po vodi. Rekao je: „Gde je Gospod, Bog Ilijin?“ Udario je po vodi i voda se razdelila na jednu i na drugu stranu. Jelisej prođe.
15
Proročki sinovi iz Jerihona koji su ga posmatrali izdaleka, rekoše: „Ilijin duh je počinuo na Jeliseju!“ Kad su došli da se sretnu s njim, poklonili su mu se licem do zemlje.
16
Tada mu rekoše: „Evo, tvoje sluge imaju pedeset jakih ljudi sa sobom, da idu i potraže tvoga gospodara. Možda ga je Duh Gospodnji bacio na neku planinu, ili u neku dolinu.“ On reče: „Ne šaljite ih.“
17
Oni su tako navalili na njega, da mu je bilo neprijatno. Onda im je rekao: „Pošaljite ih.“ Poslali su pedeset ljudi, koji su tražili tri dana, ali ga nisu našli.
18
Kad su se vratili k njemu, koji je ostao u Jerihonu, on im reče: „Zar vam nisam rekao da ne idete?“
19
Ljudi iz grada rekoše Jeliseju: „Kao što moj gospodar vidi, grad je dobar za život, ali je voda loša, a zemlja jalova.“
20
Jelisej reče: „Donesite mi novu činiju.“ Oni mu donesoše.
21
On ode do izvora, baci u njega soli i reče: „Govori Gospod: ’Isceljujem ovu vodu, da od nje više ne dođe ni smrti ni jalovosti.’“
22
Voda je postala zdrava sve do danas, prema reči koju je rekao Jelisej.
23
Odande je otišao u Vetilj. Dok je hodao putem, iz grada su izašli neki mali dečaci i rugali mu se govoreći: „Penji se, ćelo! Penji se, ćelo!“
24
On se okrenuo, pogledao ih i prokleo ih u ime Gospodnje. Tada su iz šume izašle dve medvedice i rastrgle četrdeset dva dečaka.
25
Odatle je otišao na goru Karmil, pa se zatim vratio u Samariju.2 Царевима 2:1

2 Царевима 2:2

2 Царевима 2:3

2 Царевима 2:4

2 Царевима 2:5

2 Царевима 2:6

2 Царевима 2:7

2 Царевима 2:8

2 Царевима 2:9

2 Царевима 2:10

2 Царевима 2:11

2 Царевима 2:12

2 Царевима 2:13

2 Царевима 2:14

2 Царевима 2:15

2 Царевима 2:16

2 Царевима 2:17

2 Царевима 2:18

2 Царевима 2:19

2 Царевима 2:20

2 Царевима 2:21

2 Царевима 2:22

2 Царевима 2:23

2 Царевима 2:24

2 Царевима 2:252 Царевима 1 / 2Цар 1

2 Царевима 2 / 2Цар 2

2 Царевима 3 / 2Цар 3

2 Царевима 4 / 2Цар 4

2 Царевима 5 / 2Цар 5

2 Царевима 6 / 2Цар 6

2 Царевима 7 / 2Цар 7

2 Царевима 8 / 2Цар 8

2 Царевима 9 / 2Цар 9

2 Царевима 10 / 2Цар 10

2 Царевима 11 / 2Цар 11

2 Царевима 12 / 2Цар 12

2 Царевима 13 / 2Цар 13

2 Царевима 14 / 2Цар 14

2 Царевима 15 / 2Цар 15

2 Царевима 16 / 2Цар 16

2 Царевима 17 / 2Цар 17

2 Царевима 18 / 2Цар 18

2 Царевима 19 / 2Цар 19

2 Царевима 20 / 2Цар 20

2 Царевима 21 / 2Цар 21

2 Царевима 22 / 2Цар 22

2 Царевима 23 / 2Цар 23

2 Царевима 24 / 2Цар 24

2 Царевима 25 / 2Цар 25