A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

1 Царевима 131
Čovek Božiji dođe iz Jude u Vetilj po reči Gospodnjoj, dok je Jerovoam stajao kod žrtvenika da prinese kâd.
2
On povika prema žrtveniku, po reči Gospodnjoj, i reče: „O, žrtveniče, žrtveniče! Ovako kaže Gospod: ’Evo, rodiće se sin domu Davidovom, po imenu Josija; on će na tebi žrtvovati sveštenike uzvišica, koji na tebi prinose kâd, i na tebi će biti spaljene ljudske kosti.’“
3
Tog dana je učinio znak, govoreći: „Ovo je znak o kome je Gospod govorio: žrtvenik će se raspući, pa će se pepeo na njemu rasuti.“
4
Kad je car Jerovoam čuo reč koju je čovek Božiji objavio protiv žrtvenika u Vetilju, ispružio je ruku sa žrtvenika, govoreći: „Uhvatite ga!“ Ali osuši mu se ruka koju ispruži na njega, te je nije mogao povući.
5
Tada se žrtvenik raspuče, a pepeo sa njega se rasuo, prema znaku koju je učinio čovek Božiji po reči Gospodnjoj.
6
Car reče čoveku Božijem: „Molim te, zauzmi se za mene pred Gospodom, Bogom svojim; pomoli se za mene da mi ozdravi ruka.“ Tada se čovek Božiji zauzeo za njega pred Gospodom, te je careva ruka ozdravila; postala je kao što je bila.
7
Car reče čoveku Božijem: „Dođi kod mene kući i okrepi se, a ja ću ti dati dar.“
8
Ali čovek Božiji reče caru: „Ni da mi daš pola svog dvorca ne bih pošao s tobom, niti bih jeo tvoju hranu ni pio vodu u ovom mestu.
9
Jer tako mi je bilo zapoveđeno po reči Gospodnjoj: ’Nemoj jesti hranu ni piti vodu, niti se vraćaj putem kojim si došao.’“
10
Tako je otišao drugim putem, i nije se vratio putem kojim je došao u Vetilj.
11
A u Vetilju je živeo jedan stari prorok. Njegovi sinovi dođu i ispričaju mu sva dela koja je učinio čovek Božiji tog dana u Vetilju, i reči koje je rekao caru. Kad su to ispričali svome ocu,
12
otac ih upita: „Kojim je putem otišao?“ Njegovi sinovi su mu pokazali put kojim je otišao čovek Božiji koji je došao iz Jude.
13
On reče svojim sinovima: „Osedlajte mi magarca!“ Oni su mu osedlali magarca, a on ga je uzjahao
14
i otišao za čovekom Božijim. Našavši ga kako sedi ispod jednog hrasta, on ga upita: „Jesi li ti čovek Božiji koji je došao iz Jude?“ Ovaj odgovori: „Jesam.“
15
Prorok mu reče: „Dođi sa mnom u moju kuću i pojedi nešto.“
16
Ali on mu odgovori: „Ne mogu se vratiti s tobom i ući u tvoju kuću, i ne mogu s tobom jesti hleb, niti piti vodu u ovom mestu,
17
jer mi je rečeno po reči Gospodnjoj: ’Nemoj tamo jesti hleba niti piti vode, i nemoj se vraćati putem kojim si došao.’“
18
Stari prorok odgovori: „I ja sam prorok kao ti. A meni je anđeo rekao po reči Gospodnjoj: ’Dovedi ga natrag sa sobom u tvoju kuću, da jede hleba i pije vode.’“ Ali mu je slagao.
19
Tako se on vratio s njim, pa je jeo hleba i pio vode u njegovoj kući.
20
Ali dok su sedeli za stolom, dođe reč Gospodnja proroku koji ga je doveo natrag.
21
On povika čoveku Božijem, koji je došao iz Jude: „Govori Gospod: ’Pošto si se oglušio o reč Gospodnju, i nisi držao zapovest koju ti je zapovedio Gospod, Bog tvoj,
22
nego si se vratio, jeo hleba i pio vode u mestu za koje ti je rekao: ne jedi hleba i ne pij vode, tvoje telo neće doći u grob tvojih predaka.’“
23
I nakon što se najeo hleba i napio, on je osamario magarca proroku koji se vratio.
24
Kad je otišao, naišao je lav na njega na putu i ubio ga. Njegovo telo je ležalo ispruženo na putu a magarac je stajao pored njega. Lav je takođe stajao pored tela.
25
Ljudi koji su prolazili, videli su ispruženo telo na putu i lava kako stoji pored tela, pa su otišli i javili to u gradu gde je živeo stari prorok.
26
Kad je to čuo prorok koji ga je doveo natrag, rekao je: „To je čovek Božiji koji se oglušio o reč Gospodnju. Gospod ga je predao lavu koji ga je rastrgao i ubio, prema reči koju mu je Gospod rekao.“
27
Tada reče svojim sinovima: „Osamarite mi magarca.“ Oni ga osamariše.
28
Otišao je i našao njegovo telo ispruženo na putu, a lav i magarac su stajali pored njegovog tela; lav nije pojeo telo niti rastrgao magarca.
29
Stari prorok podigne telo čoveka Božijeg, položi ga na magarca i vrati ga natrag u grad, da ga oplače i sahrani.
30
Zatim je položio njegovo telo u svoj grob, pa su ga oplakali, govoreći: „Jao, brate moj!“
31
Nakon što su ga sahranili, prorok reče svojim sinovima: „Kad umrem, sahranite me u grob gde je sahranjen čovek Božiji; moje kosti položite pored njegovih.
32
Jer će se zaista zbiti što je objavio po reči Gospodnjoj protiv žrtvenika koji je u Vetilju, i protiv svih hramova na uzvišicama po samarijskim gradovima.“
33
Međutim, Jerovoam ni posle ovoga nije odustao od svojih zlih puteva, nego je nastavio da postavlja sveštenike uzvišica iz redova naroda; posvećivao je za sveštenike uzvišica svakog ko je to hteo.
34
Time je dom Jerovoamov navukao na sebe greh, koji je doveo do njegove propasti i istrebljenja s lica zemlje.1 Царевима 13:1

1 Царевима 13:2

1 Царевима 13:3

1 Царевима 13:4

1 Царевима 13:5

1 Царевима 13:6

1 Царевима 13:7

1 Царевима 13:8

1 Царевима 13:9

1 Царевима 13:10

1 Царевима 13:11

1 Царевима 13:12

1 Царевима 13:13

1 Царевима 13:14

1 Царевима 13:15

1 Царевима 13:16

1 Царевима 13:17

1 Царевима 13:18

1 Царевима 13:19

1 Царевима 13:20

1 Царевима 13:21

1 Царевима 13:22

1 Царевима 13:23

1 Царевима 13:24

1 Царевима 13:25

1 Царевима 13:26

1 Царевима 13:27

1 Царевима 13:28

1 Царевима 13:29

1 Царевима 13:30

1 Царевима 13:31

1 Царевима 13:32

1 Царевима 13:33

1 Царевима 13:341 Царевима 1 / 1Цар 1

1 Царевима 2 / 1Цар 2

1 Царевима 3 / 1Цар 3

1 Царевима 4 / 1Цар 4

1 Царевима 5 / 1Цар 5

1 Царевима 6 / 1Цар 6

1 Царевима 7 / 1Цар 7

1 Царевима 8 / 1Цар 8

1 Царевима 9 / 1Цар 9

1 Царевима 10 / 1Цар 10

1 Царевима 11 / 1Цар 11

1 Царевима 12 / 1Цар 12

1 Царевима 13 / 1Цар 13

1 Царевима 14 / 1Цар 14

1 Царевима 15 / 1Цар 15

1 Царевима 16 / 1Цар 16

1 Царевима 17 / 1Цар 17

1 Царевима 18 / 1Цар 18

1 Царевима 19 / 1Цар 19

1 Царевима 20 / 1Цар 20

1 Царевима 21 / 1Цар 21

1 Царевима 22 / 1Цар 22