A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

2 Самуел 81
Posle toga David je potukao Filistejce i pokorio ih. David je uzeo Meteg-Amu iz ruku Filistejaca.
2
David je takođe porazio i Moavce. On ih je polegao po zemlji, a onda ih je izmerio konopcem: dve dužine konopca onih koje treba usmrtiti, i jedna dužina konopca onih koje treba ostaviti u životu. Moavci su postali Davidovi podanici, pa su mu plaćali danak.
3
David je potukao i Adad-Ezera, sina Reovova, sovskog cara, dok je ovaj išao da povrati svoju vlast uz reku Eufrat.
4
David je zarobio od njega hiljadu sedam stotina konjanika i dvadeset hiljada pešaka. David je podrezao žile svim konjima, osim jedne stotine koju je zadržao.
5
Aramejci iz Damaska dođu u pomoć Adad-Ezeru, sovskom caru, ali David pobi Aramejcima dvadeset dve hiljade ljudi.
6
David je postavio vojne tabore u Aramu damašćanskom; Aramejci su postali Davidovi podanici, pa su mu donosili danak. Gospod je davao pobedu Davidu gde god je išao.
7
David je od Adad-Ezerovih slugu uzeo zlatne štitove i doneo ih u Jerusalim.
8
A iz Adad-Ezerovih gradova, Vetaha i Virotaja, car David je odneo ogromnu količinu bronze.
9
Kad je Toja, car amatski, čuo da je David potukao svu Adad-Ezerovu vojsku,
10
poslao je svoga sina Jorama caru Davidu, da ga pozdravi i da mu čestita što je zaratio protiv Adad-Ezera i porazio ga. Naime, Adad-Ezer je ratovao protiv Toje. Joram je sa sobom doneo predmete od srebra, zlata i bronze.
11
Car David je i njih posvetio Gospodu, kao što je posvetio srebro i zlato svih naroda koje je pokorio:
12
Edomaca, Moavaca, Amonaca, Filistejaca, Amaličana i plen od Adad-Ezera, sina Reovovog, sovskoga cara.
13
Davidovo ime je postalo slavno kad se vratio nakon što je porazio Edomce u Slanoj dolini, njih osamnaest hiljada.
14
U Idumeji je svuda postavio vojne tabore. Tako su svi Edomci postali Davidovi podanici. Gospod je davao pobedu Davidu gde god je išao.
15
David je vladao nad celim Izrailjem, sudeći i deleći pravdu celom svom narodu.
16
Joav, sin Serujin, bio je nad vojskom, a Josafat, sin Ahiludov, bio je dvorski savetnik.
17
Sadok, sin Ahituvov i Ahimelek, sin Avijatarov, bili su sveštenici. Soraja je bio pisar.
18
Venaja, sin Jodajev, je bio nad Herećanima i Felećanima, a Davidovi sinovi su bili knezovi.2 Самуел 8:1

2 Самуел 8:2

2 Самуел 8:3

2 Самуел 8:4

2 Самуел 8:5

2 Самуел 8:6

2 Самуел 8:7

2 Самуел 8:8

2 Самуел 8:9

2 Самуел 8:10

2 Самуел 8:11

2 Самуел 8:12

2 Самуел 8:13

2 Самуел 8:14

2 Самуел 8:15

2 Самуел 8:16

2 Самуел 8:17

2 Самуел 8:182 Самуел 1 / 2Сам 1

2 Самуел 2 / 2Сам 2

2 Самуел 3 / 2Сам 3

2 Самуел 4 / 2Сам 4

2 Самуел 5 / 2Сам 5

2 Самуел 6 / 2Сам 6

2 Самуел 7 / 2Сам 7

2 Самуел 8 / 2Сам 8

2 Самуел 9 / 2Сам 9

2 Самуел 10 / 2Сам 10

2 Самуел 11 / 2Сам 11

2 Самуел 12 / 2Сам 12

2 Самуел 13 / 2Сам 13

2 Самуел 14 / 2Сам 14

2 Самуел 15 / 2Сам 15

2 Самуел 16 / 2Сам 16

2 Самуел 17 / 2Сам 17

2 Самуел 18 / 2Сам 18

2 Самуел 19 / 2Сам 19

2 Самуел 20 / 2Сам 20

2 Самуел 21 / 2Сам 21

2 Самуел 22 / 2Сам 22

2 Самуел 23 / 2Сам 23

2 Самуел 24 / 2Сам 24