Instagram
English
A A A A A
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin
2 Самуел 11
1
U proleće, u vreme kad carevi odlaze u rat, David je poslao Joava sa svojim slugama i sa svim Izrailjem. Oni su pobili Amonce i opkolili Ravu. Ali David je ostao u Jerusalimu.
2
Jednog dana u predvečerje, David ustane sa svoje postelje i prošeta se po krovu carskog dvora. S krova je ugledao ženu kako se kupa. Žena je bila veoma lepa.
3
David je poslao čoveka da se raspita o ženi, i bilo mu je javljeno: „Nije li to Vitsaveja, ćerka Elijamova, žena Urije Hetita?“
4
Tada je David poslao glasnike da je dovedu. Kada je došla k njemu, on leže s njom baš kad se očistila od svoje mesečne nečistoće. Zatim se vratila kući.
5
Žena je zatrudnela, pa je poslala poruku Davidu: „Trudna sam.“
6
Tada je David poslao poruku Joavu: „Pošalji mi Uriju Hetita.“ Joav pošalje Uriju Davidu.
7
Kad je Urija došao k njemu, David ga upita kako je Joav i narod, i kako ide rat.
8
David reče Uriji: „Siđi u svoju kuću i operi svoje noge.“ Urija izađe iz carevog dvora, a iza njega su nosili carev dar.
9
Ali Urija leže na ulaz carevog dvora, zajedno sa svim slugama svoga gospodara, te nije sišao svojoj kući.
10
Kad su Davidu javili da Urija nije otišao kući, David reče Uriji: „Zar nisi tek došao s puta? Zašto nisi otišao kući?“
11
Urija odgovori Davidu: „Kovčeg, Izrailj i Juda borave u šatorima, a moj gospodar Joav i sluge moga gospodara logoruju na otvorenom polju. Kako, onda, da odem svojoj kući da jedem i pijem, i da spavam sa svojom ženom? Tako mi tvoga života i tvoje duše, ja neću učiniti tako nešto.“
12
David reče Uriji: „Ostani ovde još danas, a sutra ću te otpremiti.“ Tako je Urija ostao tog dana i sutradan u Jerusalimu.
13
David ga je pozvao da jede i pije s njim, pa ga je napio. Ali uveče Urija izađe i legne na svoj ležaj sa slugama svoga gospodara; nije otišao svojoj kući.
14
Ujutro je David napisao Joavu pismo i poslao ga po Uriji.
15
U pismu je napisao: „Stavite Uriju napred gde je bitka najljuća, a onda se povucite iza njega, pa neka bude pogođen i neka pogine.“
16
I tako, dok je Joav opsedao grad, postavio je Uriju na mesto gde je znao da se nalaze najbolji ratnici.
17
Ljudi iz grada izađu i upuste se u bitku sa Joavom. Od naroda je palo nekoliko Davidovih slugu, a poginuo je i Urija Hetit.
18
Tada je Joav poslao Davidu sve vesti o bici.
19
Zapovedio je glasniku: „Na kraju, kad saopštiš caru sve vesti o ratu,
20
a car se razgnevi, pa ti kaže: ’Zašto ste se toliko primakli gradu da ratujete? Zar niste znali da će gađati sa zidina?
21
Ko je ubio Avimeleha, Jerovalovog sina? Nije li to bila žena koja je bacila na njega mlinski kamen sa zidina Tevesa?’, tada reci: ’Poginuo je i tvoj sluga Urija Hetit.’“
22
Glasnik ode. Kad je došao, ispričao je Davidu sve radi čega ga je Joav poslao.
23
Glasnik reče Davidu: „Ljudi su bili jači od nas; izašli su napolje na nas, ali smo ih potisnuli do gradskih vrata.
24
Strelci su gađali tvoje sluge sa zidina, te su neke careve sluge izgubile život, a poginuo je i Urija Hetit.“
25
David reče glasniku: „Ovako reci Joavu: ’Neka te to ne muči, jer mač pokosi sad ovog sad onog. Navali jače na grad i uništi ga.’ To će ga ohrabriti.“
26
Kad je Urijina žena čula da je Urija mrtav, žalila je za svojim mužem.
27
A kad je prošlo vreme žaljenja, David je poslao po nju i doveo je u svoj dom. Ona mu je postala žena i rodila mu je sina. Ali to što je David učinio bilo je zlo u Gospodnjim očima.
2 Самуел 11:1
2 Самуел 11:2
2 Самуел 11:3
2 Самуел 11:4
2 Самуел 11:5
2 Самуел 11:6
2 Самуел 11:7
2 Самуел 11:8
2 Самуел 11:9
2 Самуел 11:10
2 Самуел 11:11
2 Самуел 11:12
2 Самуел 11:13
2 Самуел 11:14
2 Самуел 11:15
2 Самуел 11:16
2 Самуел 11:17
2 Самуел 11:18
2 Самуел 11:19
2 Самуел 11:20
2 Самуел 11:21
2 Самуел 11:22
2 Самуел 11:23
2 Самуел 11:24
2 Самуел 11:25
2 Самуел 11:26
2 Самуел 11:27
2 Самуел 1 / 2Сам 1
2 Самуел 2 / 2Сам 2
2 Самуел 3 / 2Сам 3
2 Самуел 4 / 2Сам 4
2 Самуел 5 / 2Сам 5
2 Самуел 6 / 2Сам 6
2 Самуел 7 / 2Сам 7
2 Самуел 8 / 2Сам 8
2 Самуел 9 / 2Сам 9
2 Самуел 10 / 2Сам 10
2 Самуел 11 / 2Сам 11
2 Самуел 12 / 2Сам 12
2 Самуел 13 / 2Сам 13
2 Самуел 14 / 2Сам 14
2 Самуел 15 / 2Сам 15
2 Самуел 16 / 2Сам 16
2 Самуел 17 / 2Сам 17
2 Самуел 18 / 2Сам 18
2 Самуел 19 / 2Сам 19
2 Самуел 20 / 2Сам 20
2 Самуел 21 / 2Сам 21
2 Самуел 22 / 2Сам 22
2 Самуел 23 / 2Сам 23
2 Самуел 24 / 2Сам 24