A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Постање 51
Ovo je zapis Adamovog rodoslova. Kada je Bog onog dana stvorio čoveka, načinio ga je po svom liku.
2
Stvorio ih je muško i žensko. Onog dana kada ih je stvorio, blagoslovio ih je i nazvao „čovek“.
3
Kada je Adamu bilo stotinu trideset godina rodio mu se sin, njemu sličnom. Dao mu je ime Sit.
4
Nakon što mu se rodio Sit, Adam je živeo još osam stotina godina, te mu se rodilo još sinova i ćerki.
5
Adam je ukupno živeo devet stotina trideset godina, te umro.
6
Kada je Situ bilo stotinu i pet godina, rodio mu se Enos.
7
Posle njegovog rođenja, Sit je živeo još osam stotina sedam godina, te mu se rodilo još sinova i ćerki.
8
Sit je ukupno živeo devet stotina dvanaest godina, te umro.
9
Kada je Enosu bilo devedeset godina, rodio mu se Kajinan.
10
Nakon što mu se rodio Kajinan, Enos je živeo još osam stotina petnaest godina, te mu se rodilo još sinova i ćerki.
11
Enos je ukupno živeo devet stotina pet godina, te umro.
12
Kada je Kajinanu bilo sedamdeset godina, rodio mu se Maleleilo.
13
Nakon što mu se rodio Maleleilo, Kajinan je živeo još osam stotina četrdeset godina, te mu se rodilo još sinova i ćerki.
14
Kajinan je ukupno živeo devet stotina deset godina, te umro.
15
Kada je Maleleilu bilo šezdeset pet godina, rodio mu se Jared.
16
Nakon što mu se rodio Jared, Maleleilo je živeo još osam stotina trideset godina, te mu se rodilo još sinova i ćerki.
17
Maleleilo je ukupno živeo osam stotina devedeset pet godina, te umro.
18
Kada je Jaredu bilo stotinu šezdeset dve godine, rodio mu se Enoh.
19
Nakon što mu se rodio Enoh, Jared je živeo još osam stotina godina, te mu se rodilo još sinova i ćerki.
20
Jared je ukupno živeo devet stotina šezdeset dve godine, te umro.
21
Kada je Enohu bilo šezdeset pet godina, rodio mu se Matusal.
22
Nakon Matusalovog rođenja Enoh je živeo sa Bogom još tri stotine godina, te mu se rodilo još sinova i ćerki.
23
Enoh je ukupno živeo tri stotine šezdeset pet godina.
24
Enoh je živeo sa Bogom, a onda nestao, jer ga je Bog uzeo.
25
Kada je Matusalu bilo stotinu osamdeset sedam godina, rodio mu se Lameh.
26
Nakon Lamehovog rođenja, Matusal je živeo još sedam stotina osamdeset dve godine, te mu se rodilo još sinova i ćerki.
27
Matusal je ukupno živeo devet stotina šezdeset devet godina, te umro.
28
Kada je Lamehu bilo stotinu osamdeset dve godine, rodio mu se sin.
29
Dao mu je ime „Noje“, rekavši: „On će nas utešiti u trudu i naporu naših ruku na zemlji koju je prokleo Gospod.“
30
Nakon Nojevog rođenja, Lameh je živeo još pet stotina devedeset pet godina, te mu se rodilo još sinova i ćerki.
31
Lameh je ukupno živeo sedam stotina sedamdeset sedam godina, te umro.
32
Kada je Noju bilo pet stotina godina, rodili su mu se Sim, Ham i Jafet.Постање 5:1

Постање 5:2

Постање 5:3

Постање 5:4

Постање 5:5

Постање 5:6

Постање 5:7

Постање 5:8

Постање 5:9

Постање 5:10

Постање 5:11

Постање 5:12

Постање 5:13

Постање 5:14

Постање 5:15

Постање 5:16

Постање 5:17

Постање 5:18

Постање 5:19

Постање 5:20

Постање 5:21

Постање 5:22

Постање 5:23

Постање 5:24

Постање 5:25

Постање 5:26

Постање 5:27

Постање 5:28

Постање 5:29

Постање 5:30

Постање 5:31

Постање 5:32Постање 1 / Пост 1

Постање 2 / Пост 2

Постање 3 / Пост 3

Постање 4 / Пост 4

Постање 5 / Пост 5

Постање 6 / Пост 6

Постање 7 / Пост 7

Постање 8 / Пост 8

Постање 9 / Пост 9

Постање 10 / Пост 10

Постање 11 / Пост 11

Постање 12 / Пост 12

Постање 13 / Пост 13

Постање 14 / Пост 14

Постање 15 / Пост 15

Постање 16 / Пост 16

Постање 17 / Пост 17

Постање 18 / Пост 18

Постање 19 / Пост 19

Постање 20 / Пост 20

Постање 21 / Пост 21

Постање 22 / Пост 22

Постање 23 / Пост 23

Постање 24 / Пост 24

Постање 25 / Пост 25

Постање 26 / Пост 26

Постање 27 / Пост 27

Постање 28 / Пост 28

Постање 29 / Пост 29

Постање 30 / Пост 30

Постање 31 / Пост 31

Постање 32 / Пост 32

Постање 33 / Пост 33

Постање 34 / Пост 34

Постање 35 / Пост 35

Постање 36 / Пост 36

Постање 37 / Пост 37

Постање 38 / Пост 38

Постање 39 / Пост 39

Постање 40 / Пост 40

Постање 41 / Пост 41

Постање 42 / Пост 42

Постање 43 / Пост 43

Постање 44 / Пост 44

Постање 45 / Пост 45

Постање 46 / Пост 46

Постање 47 / Пост 47

Постање 48 / Пост 48

Постање 49 / Пост 49

Постање 50 / Пост 50