English
A A A A A
×
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin
Постање 31
1
Čuo je Jakov da Lavanovi sinovi govore: „Jakov je prisvojio sve što pripada našem ocu. Sve ovo bogatstvo je stekao od imovine našeg oca.“
2
Jakov je primetio i po Lavanovom licu da se ovaj prema njemu ne drži kao ranije.
3
Tada Gospod reče Jakovu: „Vrati se u zemlju svojih otaca, u svoj rodni kraj, i ja ću biti s tobom.“
4
Jakov je tada pozvao Rahilju i Liju u polje gde je bilo njegovo stado,
5
i rekao im: „Vidim po licu vašeg oca da se ne drži prema meni kao ranije. Ali sa mnom je bio Bog moga oca.
6
Vi i same znate da sam za vašeg oca radio svom svojom snagom.
7
Međutim, vaš otac me je varao i deset puta mi menjao platu. Ipak, Bog mu nije dopustio da mi nanese štetu.
8
Ako bi on rekao: ’Svako šareno grlo će ti biti plata’, onda bi celo stado mladilo šarenu mladunčad. A ako bi rekao: ’Svako prugasto grlo će ti biti plata’, onda bi stado mladilo prugastu mladunčad.
9
Tako je Bog uzimao stoku od vašeg oca i davao je meni.
10
Jednom, kad se stado parilo, u snu sam video da su jarci koji su se parili s kozama bili prugasti, mestimično beli i šareni.
11
Tada me je Anđeo Božiji pozvao u snu: ’Jakove!’ Ja se odazvah: ’Evo me!’
12
Anđeo mi reče: ’Podigni svoj pogled i uoči da su svi jarci koji se pare s kozama, prugasti, mestimično beli i šareni. Video sam, naime, sve što ti je Lavan učinio.
13
Ja sam Bog koji ti se objavio u Vetilju, gde si pomazao stub i gde si učinio zavet sa mnom. Zato se sad spremi i napusti ovu zemlju, pa se vrati u svoju rodnu zemlju.’“
14
Rahilja i Lija mu odgovore na to: „Zar mi još imamo ikakav deo nasledstva u domu našeg oca?
15
Nije li na nas gledao kao na tuđinke? Nas je prodao, a novac koji je za nas dobio je potrošio!
16
Sve to bogatstvo što ga je Bog uzeo od našeg oca pripada nama i našoj deci. Zato učini sve što ti je Bog rekao.“
17
Tada se Jakov spremi, te posadi svoju decu i svoje žene na kamile.
18
Zatim potera svu svoju stoku pred sobom, svu svoju imovinu koju je stekao, stoku koju je sabrao u Padan-Aramu, pa se zaputi k svome ocu, Isaku, u hanansku zemlju.
19
Kad je Lavan otišao da striže svoje ovce, Rahilja je ukrala kućne idole koji su pripadali njenom ocu.
20
Jakov je, pak, zavarao Lavana Aramejca time što nije dao da ovaj nasluti da će on pobeći.
21
Tako je Jakov pobegao sa svim što je bilo njegovo. Prešao je reku Eufrat i zaputio se prema galadskom gorju.
22
Trećeg dana su javili Lavanu da je Jakov pobegao.
23
Ovaj je tada poveo svoje rođake i krenuo u poteru za Jakovom sedam dana hoda. Stigao ga je kod brda Galad.
24
Ali Bog je došao k Aramejcu Lavanu noću, u snu i rekao mu: „Pazi da ne preduzimaš ništa protiv Jakova, ni dobro ni zlo.“
25
Lavan je, dakle, stigao Jakova. Jakov je postavio svoj šator na jednom brdu, a Lavan je sa svojim rođacima postavio svoj šator na brdu Galad.
26
Lavan reče Jakovu: „Šta si to uradio? Obmanuo si me i pobegao sa mojim ćerkama kao da su ratne zarobljenice.
27
Zašto si tajno pobegao i obmanuo me? Da si mi rekao da ideš ja bih te ispratio s veseljem i pesmom, uz bubnjeve i lire.
28
A nisi mi dao ni da izljubim svoju unučad i svoje ćerke. Zaista si ludo postupio.
29
U mojoj je moći da vam naudim. Ali Bog tvoga oca mi je prošle noći rekao: ’Pazi da ne preduzimaš ništa protiv Jakova, ni dobro, ni zlo.’
30
U redu, sad, otišao si jer si čeznuo za očinskim domom, ali zašto si ukrao moje bogove?“
31
Jakov odgovori Lavanu: „Bio sam se uplašio, jer sam mislio da ćeš oteti svoje ćerke od mene.
32
A ako kod koga nađeš svoje bogove, taj neće ostati na životu. Pokaži ovde pred našim rođacima šta ja to imam kod sebe što je tvoje, pa nosi!“ Jakov, naime, nije znao da je Rahilja ukrala idole.
33
Lavan je ušao u Jakovljev šator, pa u šator Lije, te u šator dveju sluškinja, ali tamo ništa nije našao. Onda je izašao iz Lijinog šatora i ušao u Rahiljin.
34
Rahilja je, pak, uzela idole i stavila ih u sedlo svoje kamile i sela na njih. Lavan je pretražio celi šator, ali idole nije našao.
35
A Rahilja je rekla svome ocu: „Neka se ne ljuti moj gospodar što ne mogu da ustanem pred njim; snašlo me je, naime, ono što običava u žena.“ Tako je Lavan tražio, ali nije mogao da nađe idole.
36
Tada je Jakov planuo i stao da se prepire s Lavanom: „Koje je to moje zlodelo i koja je moja krivica, te me tako proganjaš?
37
Evo, ispremetao si celo moje pokućstvo, pa kakav si predmet iz svoga doma pronašao? Stavi ga ovde, pred moju i tvoju rodbinu, pa nek oni presude između nas dvojice.
38
Za ovih dvadeset godina koliko sam bio s tobom, tvoje ovce i koze se nisu jalovile, niti sam jeo od ovnova iz tvoga stada.
39
Ono što bi divlja zver rastrgla, tebi nisam donosio, nego bih gubitak sam nadoknadio. To si zahtevao od mene bez obzira da li je grlo bilo ukradeno danju ili noću.
40
Danju me je satirala žega, a noću hladnoća. San se nije spuštao na moje oči.
41
Od ovih dvadeset godina koje sam proveo u tvojoj kući, četrnaest godina sam ti služio za tvoje dve ćerke, a šest godina za tvoje stado, iako si mi menjao platu deset puta.
42
Da sa mnom nije bio Bog moga oca, Bog Avrâmov i Strah Isakov, ti bi me otpustio praznih ruku. Ali Bog je video moju muku i trud mojih ruku, te je sinoć presudio.“
43
Lavan odgovori Jakovu: „Ćerke su moje ćerke, deca su moja deca, stado je moje stado i sve što vidiš je moje. A ipak, šta danas mogu da učinim ovim svojim ćerkama ili deci koju su rodile?
44
Stoga, hajde da ja i ti sklopimo savez, pa da to bude svedok između mene i tebe.“
45
Jakov je tada uzeo jedan kamen i uspravio ga kao stub.
46
Onda je rekao svojim rođacima: „Sakupite kamenje.“ Oni su uzeli kamenje i načinili od njega gomilu. Zatim su zajedno jeli kod te gomile.
47
Lavan ju je nazvao Jegar-Sahaduta, a Jakov je nazvao Galed.
48
Onda Lavan reče: „Neka ova gomila danas bude svedok između tebe i mene.“ Zato je nazvana Galed,
49
ali i Mispa, jer je Lavan rekao: „Neka Gospod motri na mene i na tebe kad ne budemo videli jedan drugoga.
50
Ako budeš zlostavljao moje ćerke, ili ako pored mojih ćerki uzmeš sebi druge žene, pa da i niko ne bude bio s nama, pazi: Gospod je svedok između mene i tebe.“
51
Lavan još reče Jakovu: „Evo, ovde je gomila a ovde je stub koji sam uspravio da bude međa između mene i tebe.
52
Svedok je ova gomila, a svedok je i ovaj stub, da ja neću prelaziti ovu gomilu da ti naudim, niti da ćeš ti prelaziti ovaj stub i ovu gomilu da meni naudiš.
53
Neka Bog Avrâmov i bog Nahorov, i bog njihovog oca, sude među nama.“ Jakov se tada zakleo Strahom svoga oca Isaka.
54
Zatim je Jakov prineo žrtvu na brdu i pozvao svoju rodbinu na obed. Nakon obeda su prenoćili na brdu.
55
U rano jutro Lavan ustane, izljubi svoje unuke i ćerke i blagoslovi ih. Zatim krene i vrati se u svoje mesto.
Постање 31:1
Постање 31:2
Постање 31:3
Постање 31:4
Постање 31:5
Постање 31:6
Постање 31:7
Постање 31:8
Постање 31:9
Постање 31:10
Постање 31:11
Постање 31:12
Постање 31:13
Постање 31:14
Постање 31:15
Постање 31:16
Постање 31:17
Постање 31:18
Постање 31:19
Постање 31:20
Постање 31:21
Постање 31:22
Постање 31:23
Постање 31:24
Постање 31:25
Постање 31:26
Постање 31:27
Постање 31:28
Постање 31:29
Постање 31:30
Постање 31:31
Постање 31:32
Постање 31:33
Постање 31:34
Постање 31:35
Постање 31:36
Постање 31:37
Постање 31:38
Постање 31:39
Постање 31:40
Постање 31:41
Постање 31:42
Постање 31:43
Постање 31:44
Постање 31:45
Постање 31:46
Постање 31:47
Постање 31:48
Постање 31:49
Постање 31:50
Постање 31:51
Постање 31:52
Постање 31:53
Постање 31:54
Постање 31:55
Постање 1 / Пост 1
Постање 2 / Пост 2
Постање 3 / Пост 3
Постање 4 / Пост 4
Постање 5 / Пост 5
Постање 6 / Пост 6
Постање 7 / Пост 7
Постање 8 / Пост 8
Постање 9 / Пост 9
Постање 10 / Пост 10
Постање 11 / Пост 11
Постање 12 / Пост 12
Постање 13 / Пост 13
Постање 14 / Пост 14
Постање 15 / Пост 15
Постање 16 / Пост 16
Постање 17 / Пост 17
Постање 18 / Пост 18
Постање 19 / Пост 19
Постање 20 / Пост 20
Постање 21 / Пост 21
Постање 22 / Пост 22
Постање 23 / Пост 23
Постање 24 / Пост 24
Постање 25 / Пост 25
Постање 26 / Пост 26
Постање 27 / Пост 27
Постање 28 / Пост 28
Постање 29 / Пост 29
Постање 30 / Пост 30
Постање 31 / Пост 31
Постање 32 / Пост 32
Постање 33 / Пост 33
Постање 34 / Пост 34
Постање 35 / Пост 35
Постање 36 / Пост 36
Постање 37 / Пост 37
Постање 38 / Пост 38
Постање 39 / Пост 39
Постање 40 / Пост 40
Постање 41 / Пост 41
Постање 42 / Пост 42
Постање 43 / Пост 43
Постање 44 / Пост 44
Постање 45 / Пост 45
Постање 46 / Пост 46
Постање 47 / Пост 47
Постање 48 / Пост 48
Постање 49 / Пост 49
Постање 50 / Пост 50