A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Постање 31
Zmija je bila lukavija od svih divljih životinja koje je stvorio Gospod Bog. Ona reče ženi: „Zar vam je Bog stvarno rekao da ne smete jesti ni s jednog drveta u vrtu?“
2
Žena odgovori zmiji: „Plodove sa drveta u vrtu smemo da jedemo,
3
osim ploda sa drveta što je nasred vrta. Za njega je Bog rekao: ’Ne jedite s njega niti ga dotičite, inače ćete umreti!’“
4
Zmija reče ženi: „Sigurno nećete umreti!
5
Naime, zna Bog da će vam se, kada okusite njegov plod, otvoriti oči, pa ćete biti kao bogovi koji poznaju dobro i zlo.“
6
Vide žena da je drvo dobro za jelo, za oči milo i primamljivo za mudrost. Uzme ona od njegovog ploda i pojede. Dala je i svom mužu koji je bio s njom, pa je i on jeo.
7
Uto im se oboma otvore oči i oni shvate da su goli. Zato su spleli smokvino lišće i napravili sebi pregače.
8
Tada su začuli korak Gospoda Boga, koji je šetao vrtom pri dnevnom povetarcu, pa su se sakrili među drvećem u vrtu.
9
Gospod Bog pozva čoveka: „Gde si!“
10
„Čuo sam tvoj korak u vrtu, ali sam se uplašio zato što sam go, pa sam se sakrio“  —  odazva se čovek.
11
„Ko ti je rekao da si go?  —  upita ga Bog. Zar si jeo plod sa drveta s kojeg sam ti zabranio da jedeš?“
12
„Žena koju si ti dao da bude sa mnom mi je dala plod sa drveta, pa sam jeo“  —  odgovori čovek.
13
„Šta si to učinila?“  —  upita Gospod Bog ženu. „Zmija me je prevarila, pa sam jela“  —  odgovori žena.
14
Tada Gospod Bog reče zmiji: „Kad si to učinila, prokleta budi među svim životinjama i svim divljim zverima. Na svom trbuhu ćeš puzati i jesti prah celog svog veka!“
15
Evo, zamećem neprijateljstvo između tebe i žene; između tvog potomstva i njenog potomstva: Ono će ti glavu satirati, a ti ćeš mu petu ujedati.
16
A ženi reče: „Umnožiću tvoje trudničke muke, te ćeš s mukom decu rađati. Žudećeš za svojim mužem, ali on će vladati nad tobom!“
17
Adamu, pak, reče: „Zato što si poslušao svoju ženu, te jeo plod sa drveta za koji sam ti zapovedio: ’Ne jedi s njega!’, evo: Zemlja neka bude prokleta zbog tebe, s mukom ćeš se od nje hraniti celog svog veka!
18
Rađaće ti trnje i korov, a hranićeš se poljskim biljem.
19
Svoj hleb ćeš jesti u znoju svoga lica dok se ne vratiš u zemlju, pošto si iz nje uzet. Jer prah si, i u prah ćeš se vratiti.“
20
Čovek dade svojoj ženi ime „Eva“, jer je postala majka svim živima.
21
A Gospod Bog načini Adamu i njegovoj ženi odeću od kože, pa ih odenu.
22
Onda Gospod Bog reče: „Evo, čovek je sada postao kao jedan od nas znajući dobro i zlo. Stoga mu se ne sme dozvoliti da pruži ruku i uzme plod sa drveta, pa da ga pojede i živi večno.“
23
Zato ga Gospod Bog istera iz edenskog vrta da obrađuje zemlju iz koje je i uzet.
24
Pošto je isterao čoveka, Gospod Bog je istočno od edenskog vrta postavio heruvime i plameni mač koji je vitlao tamo i amo, da stražare na putu koji vodi k drvetu života.Постање 3:1

Постање 3:2

Постање 3:3

Постање 3:4

Постање 3:5

Постање 3:6

Постање 3:7

Постање 3:8

Постање 3:9

Постање 3:10

Постање 3:11

Постање 3:12

Постање 3:13

Постање 3:14

Постање 3:15

Постање 3:16

Постање 3:17

Постање 3:18

Постање 3:19

Постање 3:20

Постање 3:21

Постање 3:22

Постање 3:23

Постање 3:24Постање 1 / Пост 1

Постање 2 / Пост 2

Постање 3 / Пост 3

Постање 4 / Пост 4

Постање 5 / Пост 5

Постање 6 / Пост 6

Постање 7 / Пост 7

Постање 8 / Пост 8

Постање 9 / Пост 9

Постање 10 / Пост 10

Постање 11 / Пост 11

Постање 12 / Пост 12

Постање 13 / Пост 13

Постање 14 / Пост 14

Постање 15 / Пост 15

Постање 16 / Пост 16

Постање 17 / Пост 17

Постање 18 / Пост 18

Постање 19 / Пост 19

Постање 20 / Пост 20

Постање 21 / Пост 21

Постање 22 / Пост 22

Постање 23 / Пост 23

Постање 24 / Пост 24

Постање 25 / Пост 25

Постање 26 / Пост 26

Постање 27 / Пост 27

Постање 28 / Пост 28

Постање 29 / Пост 29

Постање 30 / Пост 30

Постање 31 / Пост 31

Постање 32 / Пост 32

Постање 33 / Пост 33

Постање 34 / Пост 34

Постање 35 / Пост 35

Постање 36 / Пост 36

Постање 37 / Пост 37

Постање 38 / Пост 38

Постање 39 / Пост 39

Постање 40 / Пост 40

Постање 41 / Пост 41

Постање 42 / Пост 42

Постање 43 / Пост 43

Постање 44 / Пост 44

Постање 45 / Пост 45

Постање 46 / Пост 46

Постање 47 / Пост 47

Постање 48 / Пост 48

Постање 49 / Пост 49

Постање 50 / Пост 50