A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Српска Библија (NSTL) 2017 Latin

Постање 131
I tako ode Avram iz Egipta u Negev sa svojom ženom i svom svojom imovinom. S njim je bio i Lot.
2
Avram je bio veoma bogat stokom, srebrom i zlatom.
3
Putujući od mesta do mesta, iz Negeva je stigao do Vetilja, do mesta između Vetilja i Gaja, gde mu je isprva bio šator,
4
do mesta na kome je ranije podigao žrtvenik. Tu je prizvao ime Gospodnje.
5
A i Lot, koji je išao s Avramom, je imao ovaca, goveda i šatora.
6
Međutim, zemlja nije mogla da ih izdržava dok su bili zajedno; naime, njihova imovina je bila velika, tako da nisu mogli da žive zajedno.
7
Nastajale su svađe između pastira Avramove stoke i pastira Lotove stoke. U to vreme su u zemlji živeli Hananci i Ferežani.
8
Stoga Avram reče Lotu: „Neka ne bude svađe između tebe i mene, između mojih i tvojih pastira. Pa braća smo!
9
Nije li cela zemlja pred tobom? Odvoj se od mene. Kreneš li ti na levo, ja ću na desno, kreneš li na desno, ja ću na levo.“
10
Lot je pogledao oko sebe i video da je sva Jordanska dolina dobro navodnjena, kao vrt Gospodnji, kao zemlja egipatska prema Soaru. To je bilo pre nego što je Gospod uništio Sodomu i Gomoru.
11
Lot izabere za sebe Jordansku dolinu i ode na istok. Tako su se odvojili jedan od drugog.
12
Avram je živeo u Hananu, a Lot je živeo u gradovima doline i razapeo svoje šatore sve do Sodome.
13
A stanovnici Sodome su bili opaki: silno su grešili protiv Gospoda.
14
Nakon što se Lot odelio, Gospod reče Avramu: „Podigni svoj pogled s mesta na kome si i pogledaj prema severu i jugu, istoku i zapadu,
15
jer svu zemlju koju vidiš daću tebi i tvome potomstvu zauvek.
16
A tvoje ću potomstvo učiniti brojnim kao prah na zemlji. Pa ako ko bude mogao da prebroji zrnca prašine, i tvoje će potomstvo moći da izbroji.
17
Ustani i prođi zemljom uzduž i popreko, jer ću je tebi dati.“
18
Avram pokupi svoje šatore i dođe i nastani se kod velikih hrastova Mamrije, što su kod Hevrona. Onde je podigao žrtvenik Gospodu.Постање 13:1

Постање 13:2

Постање 13:3

Постање 13:4

Постање 13:5

Постање 13:6

Постање 13:7

Постање 13:8

Постање 13:9

Постање 13:10

Постање 13:11

Постање 13:12

Постање 13:13

Постање 13:14

Постање 13:15

Постање 13:16

Постање 13:17

Постање 13:18Постање 1 / Пост 1

Постање 2 / Пост 2

Постање 3 / Пост 3

Постање 4 / Пост 4

Постање 5 / Пост 5

Постање 6 / Пост 6

Постање 7 / Пост 7

Постање 8 / Пост 8

Постање 9 / Пост 9

Постање 10 / Пост 10

Постање 11 / Пост 11

Постање 12 / Пост 12

Постање 13 / Пост 13

Постање 14 / Пост 14

Постање 15 / Пост 15

Постање 16 / Пост 16

Постање 17 / Пост 17

Постање 18 / Пост 18

Постање 19 / Пост 19

Постање 20 / Пост 20

Постање 21 / Пост 21

Постање 22 / Пост 22

Постање 23 / Пост 23

Постање 24 / Пост 24

Постање 25 / Пост 25

Постање 26 / Пост 26

Постање 27 / Пост 27

Постање 28 / Пост 28

Постање 29 / Пост 29

Постање 30 / Пост 30

Постање 31 / Пост 31

Постање 32 / Пост 32

Постање 33 / Пост 33

Постање 34 / Пост 34

Постање 35 / Пост 35

Постање 36 / Пост 36

Постање 37 / Пост 37

Постање 38 / Пост 38

Постање 39 / Пост 39

Постање 40 / Пост 40

Постање 41 / Пост 41

Постање 42 / Пост 42

Постање 43 / Пост 43

Постање 44 / Пост 44

Постање 45 / Пост 45

Постање 46 / Пост 46

Постање 47 / Пост 47

Постање 48 / Пост 48

Постање 49 / Пост 49

Постање 50 / Пост 50