A A A A A
×

Српска Библија (Cyrillic) DK 1865

Приче 31

1
Речи цара Лемуила; сабране речи, којима га је учила мати његова.
2
Шта, сине мој, шта, сине утробе моје, и шта, сине завета мојих?
3
Не дај крепост своју женама, ни путеве своје онима што сатиру цареве.
4
Није за цареве, Лемуило, није за цареве да пију вино, ни за кнезове да пију силовито пиће,
5
Да не би пијући заборавио уредбе, и изменио правицу коме невољнику.
6
Подајте силовито пиће ономе који хоће да пропадне, и вино онима који су тужног срца;
7
Нека се напије и заборави своје сиромаштво, и да се више не сећа своје муке.
8
Отварај уста своја за немога, за ствар свих намењених смрти.
9
Отварај уста своја, суди право, дај правицу невољноме и убогоме.
10
Ко ће наћи врсну жену? Јер вреди више него бисер.
11
Ослања се на њу срце мужа њеног, и добитка неће недостајати.
12
Чини му добро, а не зло, свега века свог.
13
Тражи вуне и лана, и ради по вољи рукама својим.
14
Она је као лађа трговачка, из далека доноси храну своју.
15
Устаје док је још ноћ, даје храну чељади својој и посао девојкама својим.
16
Мисли о њиви, и узме је, од рада руку својих сади виноград.
17
Опасује снагом бедра своја и крепи мишице своје.
18
Види како јој је добра радња, не гаси јој се ноћу жижак.
19
Рукама својим маша се преслице, и прстима својим држи вретено.
20
Руку своју отвара сиромаху, и пружа руке убогоме.
21
Не боји се снега за своју чељад, јер сва чељад њена има по двоје хаљине.
22
Покриваче сама себи гради, тако платно и скерлет одело јој је
23
Зна се муж њен на вратима кад седи са старешинама земаљским.
24
Кошуље гради и продаје, и појасе даје трговцу.
25
Одело јој је крепост и лепота, и осмева се на време које иде.
26
Уста своја отвара мудро и на језику јој је наука блага.
27
Пази на владање чељади своје, и хлеба у лењости не једе.
28
Синови њени подижу се и благосиљају је; муж њен такође хвали је;
29
Многе су жене биле врсне, али ти их надвишујеш све.
30
Љупкост је преварна и лепота ташта; жена која се боји Господа, она заслужује похвалу.
31
Подајте јој од плода руку њених, и нека је хвале на вратима дела њена.
Приче 31:1
Приче 31:2
Приче 31:3
Приче 31:4
Приче 31:5
Приче 31:6
Приче 31:7
Приче 31:8
Приче 31:9
Приче 31:10
Приче 31:11
Приче 31:12
Приче 31:13
Приче 31:14
Приче 31:15
Приче 31:16
Приче 31:17
Приче 31:18
Приче 31:19
Приче 31:20
Приче 31:21
Приче 31:22
Приче 31:23
Приче 31:24
Приче 31:25
Приче 31:26
Приче 31:27
Приче 31:28
Приче 31:29
Приче 31:30
Приче 31:31
Приче 1 / При 1
Приче 2 / При 2
Приче 3 / При 3
Приче 4 / При 4
Приче 5 / При 5
Приче 6 / При 6
Приче 7 / При 7
Приче 8 / При 8
Приче 9 / При 9
Приче 10 / При 10
Приче 11 / При 11
Приче 12 / При 12
Приче 13 / При 13
Приче 14 / При 14
Приче 15 / При 15
Приче 16 / При 16
Приче 17 / При 17
Приче 18 / При 18
Приче 19 / При 19
Приче 20 / При 20
Приче 21 / При 21
Приче 22 / При 22
Приче 23 / При 23
Приче 24 / При 24
Приче 25 / При 25
Приче 26 / При 26
Приче 27 / При 27
Приче 28 / При 28
Приче 29 / При 29
Приче 30 / При 30
Приче 31 / При 31