A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Česká Bible Kralichka 1613

Salmos 161
Zlatý zpěv Davidův. Ostříhej mne, Bože silný, neboť v tebe doufám.
2
Rciž, duše má, Hospodinu: Ty jsi Pán můj, dobrota má nic tobě neprospěje.
3
Ale svatým, kteříž jsou na zemi, a znamenitým, v nichž všecka líbost má.
4
Rozmnožují bolesti své ti, kteříž k cizímu bohu chvátají; neokusím obětí jejich ze krve, aniž vezmu jména jejich ve rty své.
5
Hospodin jest částka dílu mého a kalicha mého; ty zdržuješ los můj.
6
Provazcové padli mi na místech veselých, a dědictví rozkošné dostalo se mi.
7
Dobrořečiti budu Hospodinu, kterýž mi radí; nebo i v noci vyučují mne ledví má.
8
Představuji Hospodina před oblíčej svůj vždycky, a kdyžť jest mi po pravici, nikoli se nepohnu.
9
Z té příčiny rozveselilo se srdce mé, a zplésala sláva má, ano i tělo mé v bezpečnosti přebývati bude.
10
Nebo nenecháš duše mé v pekle, aniž dopustíš svatému svému viděti porušení.
11
Známou učiníš mi cestu života; sytost hojného veselí jest před oblíčejem tvým, a dokonalé utěšení po pravici tvé až na věky.Salmos 16:1

Salmos 16:2

Salmos 16:3

Salmos 16:4

Salmos 16:5

Salmos 16:6

Salmos 16:7

Salmos 16:8

Salmos 16:9

Salmos 16:10

Salmos 16:11Salmos 1 / Sal 1

Salmos 2 / Sal 2

Salmos 3 / Sal 3

Salmos 4 / Sal 4

Salmos 5 / Sal 5

Salmos 6 / Sal 6

Salmos 7 / Sal 7

Salmos 8 / Sal 8

Salmos 9 / Sal 9

Salmos 10 / Sal 10

Salmos 11 / Sal 11

Salmos 12 / Sal 12

Salmos 13 / Sal 13

Salmos 14 / Sal 14

Salmos 15 / Sal 15

Salmos 16 / Sal 16

Salmos 17 / Sal 17

Salmos 18 / Sal 18

Salmos 19 / Sal 19

Salmos 20 / Sal 20

Salmos 21 / Sal 21

Salmos 22 / Sal 22

Salmos 23 / Sal 23

Salmos 24 / Sal 24

Salmos 25 / Sal 25

Salmos 26 / Sal 26

Salmos 27 / Sal 27

Salmos 28 / Sal 28

Salmos 29 / Sal 29

Salmos 30 / Sal 30

Salmos 31 / Sal 31

Salmos 32 / Sal 32

Salmos 33 / Sal 33

Salmos 34 / Sal 34

Salmos 35 / Sal 35

Salmos 36 / Sal 36

Salmos 37 / Sal 37

Salmos 38 / Sal 38

Salmos 39 / Sal 39

Salmos 40 / Sal 40

Salmos 41 / Sal 41

Salmos 42 / Sal 42

Salmos 43 / Sal 43

Salmos 44 / Sal 44

Salmos 45 / Sal 45

Salmos 46 / Sal 46

Salmos 47 / Sal 47

Salmos 48 / Sal 48

Salmos 49 / Sal 49

Salmos 50 / Sal 50

Salmos 51 / Sal 51

Salmos 52 / Sal 52

Salmos 53 / Sal 53

Salmos 54 / Sal 54

Salmos 55 / Sal 55

Salmos 56 / Sal 56

Salmos 57 / Sal 57

Salmos 58 / Sal 58

Salmos 59 / Sal 59

Salmos 60 / Sal 60

Salmos 61 / Sal 61

Salmos 62 / Sal 62

Salmos 63 / Sal 63

Salmos 64 / Sal 64

Salmos 65 / Žal 65

Salmos 66 / Žal 66

Salmos 67 / Žal 67

Salmos 68 / Žal 68

Salmos 69 / Žal 69

Salmos 70 / Žal 70

Salmos 71 / Žal 71

Salmos 72 / Žal 72

Salmos 73 / Žal 73

Salmos 74 / Žal 74

Salmos 75 / Žal 75

Salmos 76 / Žal 76

Salmos 77 / Žal 77

Salmos 78 / Žal 78

Salmos 79 / Žal 79

Salmos 80 / Žal 80

Salmos 81 / Žal 81

Salmos 82 / Žal 82

Salmos 83 / Žal 83

Salmos 84 / Žal 84

Salmos 85 / Žal 85

Salmos 86 / Žal 86

Salmos 87 / Žal 87

Salmos 88 / Žal 88

Salmos 89 / Žal 89

Salmos 90 / Žal 90

Salmos 91 / Žal 91

Salmos 92 / Žal 92

Salmos 93 / Žal 93

Salmos 94 / Žal 94

Salmos 95 / Žal 95

Salmos 96 / Žal 96

Salmos 97 / Žal 97

Salmos 98 / Žal 98

Salmos 99 / Žal 99

Salmos 100 / Žal 100

Salmos 101 / Žal 101

Salmos 102 / Žal 102

Salmos 103 / Žal 103

Salmos 104 / Žal 104

Salmos 105 / Žal 105

Salmos 106 / Žal 106

Salmos 107 / Žal 107

Salmos 108 / Žal 108

Salmos 109 / Žal 109

Salmos 110 / Žal 110

Salmos 111 / Žal 111

Salmos 112 / Žal 112

Salmos 113 / Žal 113

Salmos 114 / Žal 114

Salmos 115 / Žal 115

Salmos 116 / Žal 116

Salmos 117 / Žal 117

Salmos 118 / Žal 118

Salmos 119 / Žal 119

Salmos 120 / Žal 120

Salmos 121 / Žal 121

Salmos 122 / Žal 122

Salmos 123 / Žal 123

Salmos 124 / Žal 124

Salmos 125 / Žal 125

Salmos 126 / Žal 126

Salmos 127 / Žal 127

Salmos 128 / Žal 128

Salmos 129 / Žal 129

Salmos 130 / Žal 130

Salmos 131 / Žal 131

Salmos 132 / Žal 132

Salmos 133 / Žal 133

Salmos 134 / Žal 134

Salmos 135 / Žal 135

Salmos 136 / Žal 136

Salmos 137 / Žal 137

Salmos 138 / Žal 138

Salmos 139 / Žal 139

Salmos 140 / Žal 140

Salmos 141 / Žal 141

Salmos 142 / Žal 142

Salmos 143 / Žal 143

Salmos 144 / Žal 144

Salmos 145 / Žal 145

Salmos 146 / Žal 146

Salmos 147 / Žal 147

Salmos 148 / Žal 148

Salmos 149 / Žal 149

Salmos 150 / Žal 150