A A A A A
Facebook Instagram Twitter
2014 کتاب مقدس فارسی

اول پترس ۵۱
من که خود از مشایخ هستم و شاهد بر رنجهای مسیح و شریکِ جلالی که آشکار خواهد شد، مشایخ را در میان شما پند می‌دهم:‏
۲
گلۀ خدا را که به دست شما سپرده شده است شبانی و نظارت کنید، امّا نه به اجبار بلکه با میل و رغبت، [آن‌گونه که خدا می‌خواهد]؛ و نه برای منافع نامشروع بلکه با عشق و علاقه.
۳
نه آنکه بر کسانی که به دست شما سپرده شده‌اند سروری کنید، بلکه برای گله نمونه باشید،
۴
تا چون رئیس شبانان ظهور کند، تاج جلالِ غیرفانی را دریافت کنید.
۵
ای جوانان، شما نیز تسلیم مشایخ باشید. همگی در رفتارتان با یکدیگر فروتنی را بر کمر بندید، زیرا، «خدا در برابر متکبران می‌ایستد، امّا فروتنان را فیض می‌بخشد.»
۶
پس خویشتن را زیرِ دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد.
۷
همۀ نگرانیهای خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست.
۸
هشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری غرّان در گردش است و کسی را می‌جوید تا ببلعد.
۹
پس در ایمان راسخ باشید و در برابر او بایستید، زیرا آگاهید که برادران شما در دنیا با همین زحمات روبه‌رویند.
۱۰
پس از اندک زمانی زحمت، خدای همۀ فیضها که شما را به جلال ابدی خود در مسیح فرا خوانده است، خودْ شما را احیا و استوار و نیرومند و پایدار خواهد ساخت.
۱۱
او را تا ابد توانایی باد. آمین.
۱۲
به کمک سیلاس که او را برادری امین می‌دانم، این چند خط را به اختصار به شما نوشتم تا تشویقتان کنم و شهادت دهم که همین است فیض حقیقی خدا. در آن استوار بمانید.
۱۳
خواهر برگزیده با شما که در بابِل است، و پسر من مَرقُس، به شما درود می‌فرستند.
۱۴
یکدیگر را با بوسۀ محبت‌آمیز سلام گویید. بر همۀ شما که در مسیح هستید، سلامتی باد.اول پترس ۵:1

اول پترس ۵:2

اول پترس ۵:3

اول پترس ۵:4

اول پترس ۵:5

اول پترس ۵:6

اول پترس ۵:7

اول پترس ۵:8

اول پترس ۵:9

اول پترس ۵:10

اول پترس ۵:11

اول پترس ۵:12

اول پترس ۵:13

اول پترس ۵:14اول پترس 1 / اولپ 1

اول پترس 2 / اولپ 2

اول پترس 3 / اولپ 3

اول پترس 4 / اولپ 4

اول پترس 5 / اولپ 5