A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

عبرانيان ۱۳

۱
محبت برادرانه همچنان برقرار باشد.
۲
از میهمان‌نوازی نسبت به غریبان غافل مباشید، چرا که با این کار، بعضی نادانسته از فرشتگان پذیرایی کردند.
۳
آنان را که در زندانند به یاد داشته باشید، چنانکه گویی خود نیز با ایشان در بندید؛ همچنین به یاد کسانی باشید که آزار می‌بینند، چنانکه گویی خود نیز جسماً رنج می‌کشید.
۴
زناشویی باید در نظر همگان محترم باشد و بسترش پاک نگاه داشته شود، زیرا خدا بی‌عفتان و زناکاران را مجازات خواهد کرد.
۵
زندگی شما بَری از پولدوستی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا خدا فرموده است: «تو را هرگز وا نخواهم گذاشت، و هرگز ترک نخواهم کرد.»
۶
پس با اطمینان می‌گوییم: «خداوند یاور من است، پس نخواهم ترسید. انسان به من چه تواند کرد؟»
۷
رهبران خود را که کلام خدا را برای شما بیان کردند، به یاد داشته باشید. به ثمرۀ شیوۀ زندگی آنها توجه کنید و از ایمانشان سرمشق گیرید.
۸
عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابد همان است.
۹
با تعالیم مختلف و عجیب از راه به در مشوید؛ زیرا نیکوست که دل انسان از فیض تقویت یابد، نه از خوراکهایی که برای معتقدانِ به آنها نفعی ندارد.
۱۰
ما مذبحی داریم که خدمتگزارانِ خیمه حق ندارند از آنچه بر آن است بخورند.
۱۱
کاهن اعظم، خون حیوانات را به عنوان قربانیِ گناه به قُدس‌الاقداس می‌بَرَد، امّا لاشه‌ها بیرون از اردوگاه سوزانیده می‌شوند.
۱۲
به همین‌سان، عیسی نیز بیرون دروازۀ شهر رنج کشید تا با خون خود، قوم را تقدیس کند.
۱۳
پس بیایید در حالی که همان ننگ را که او متحمل شد، بر خود حمل می‌کنیم، نزد او بیرون از اردوگاه برویم.
۱۴
زیرا در اینجا شهری ماندگار نداریم بلکه مشتاقانه در انتظار آن شهر آینده هستیم.
۱۵
پس بیایید به واسطۀ عیسی قربانیِ سپاس را پیوسته به خدا تقدیم کنیم. این قربانی، همان ثمرۀ لبهایی است که به نام او معترفند.
۱۶
از نیکویی کردن و سهیم نمودن دیگران در آنچه دارید غفلت مورزید، زیرا خدا از چنین قربانیها خشنود است.
۱۷
از رهبران خود اطاعت کنید و تسلیم آنها باشید؛ زیرا ایشان بر جانهای شما دیدبانی می‌کنند و باید حساب بدهند. پس بگذارید کار خود را با شادمانی انجام دهند نه با آه و ناله، زیرا این به نفع شما نخواهد بود.
۱۸
برای ما دعا کنید، زیرا مطمئنیم که وجدانمان پاک است و می‌خواهیم از هر جهت با سربلندی زندگی کنیم.
۱۹
بخصوص از شما استدعا دارم دعا کنید که بتوانم هر چه زودتر نزدتان بازگردم.
۲۰
حال، خدای سلامتی که شبانِ اعظم گوسفندان یعنی خداوند ما عیسی را به خون آن عهد ابدی از مردگان برخیزانید،
۲۱
شما را به هر چیز نیکو مجهز گرداند تا ارادۀ او را به انجام رسانید. باشد که او هرآنچه را که موجب خشنودی اوست به واسطۀ عیسی مسیح در ما به عمل آورد، که او را جلال جاودانه باد. آمین.
۲۲
ای برادران، از شما می‌خواهم این کلامِ نصیحت‌آمیزِ مرا تحمّل کنید، زیرا به اختصار به شما نوشته‌ام.
۲۳
بدانید که برادر ما تیموتائوس آزاد شده است. اگر او زود بیاید، با او به دیدارتان خواهم آمد.
۲۴
به همۀ رهبران خود و به تمام مقدسین سلام برسانید. آنان که از ایتالیا هستند، به شما سلام می‌گویند.
۲۵
فیض با همۀ شما باد.
عبرانيان ۱۳:1
عبرانيان ۱۳:2
عبرانيان ۱۳:3
عبرانيان ۱۳:4
عبرانيان ۱۳:5
عبرانيان ۱۳:6
عبرانيان ۱۳:7
عبرانيان ۱۳:8
عبرانيان ۱۳:9
عبرانيان ۱۳:10
عبرانيان ۱۳:11
عبرانيان ۱۳:12
عبرانيان ۱۳:13
عبرانيان ۱۳:14
عبرانيان ۱۳:15
عبرانيان ۱۳:16
عبرانيان ۱۳:17
عبرانيان ۱۳:18
عبرانيان ۱۳:19
عبرانيان ۱۳:20
عبرانيان ۱۳:21
عبرانيان ۱۳:22
عبرانيان ۱۳:23
عبرانيان ۱۳:24
عبرانيان ۱۳:25
عبرانيان 1 / عبرانيان 1
عبرانيان 2 / عبرانيان 2
عبرانيان 3 / عبرانيان 3
عبرانيان 4 / عبرانيان 4
عبرانيان 5 / عبرانيان 5
عبرانيان 6 / عبرانيان 6
عبرانيان 7 / عبرانيان 7
عبرانيان 8 / عبرانيان 8
عبرانيان 9 / عبرانيان 9
عبرانيان 10 / عبرانيان 10
عبرانيان 11 / عبرانيان 11
عبرانيان 12 / عبرانيان 12
عبرانيان 13 / عبرانيان 13