A A A A A
2014 کتاب مقدس فارسی

عبرانيان ۱۰۱
شریعت فقط سایۀ چیزهای نیکوی آینده است، نه صورت واقعی آنها. از همین رو، هرگز نمی‌تواند با قربانیهایی که سال به سال پیوسته تکرار می‌شود، آنان را که برای عبادت نزدیک می‌آیند، کامل سازد.
۲
وگرنه آیا تقدیم آنها متوقف نمی‌شد؟ زیرا در آن صورت، عبادت‌کنندگان یک بار برای همیشه پاک می‌شدند و از آن پس دیگر برای گناهان خود احساس تقصیر نمی‌کردند.
۳
امّا آن قربانیها هر سال یادآور گناهانند،
۴
چرا که ممکن نیست خون گاوها و بزها گناهان را از میان بردارد.
۵
از این رو، هنگامی که مسیح به جهان آمد، فرمود: «به قربانی و هدیه رغبت نداشتی، امّا بدنی برای من مهیا ساختی؛
۶
از قربانیهای تمام‌سوز و قربانیهای گناه خشنود نبودی.
۷
آنگاه گفتم: ”اینک من می‌آیم، تا ارادۀ تو را ای خدا به جای آورم؛ در طومار کتاب درباره‌ام نوشته شده است.“‌»
۸
نخست می‌گوید: «به قربانی و هدیه، قربانیهای سوختنی و قربانیهای گناه رغبت نداشتی و از آنها خشنود نبودی»، هرچند شریعت خواهان انجامشان بود.
۹
سپس می‌فرماید: «اینک من می‌آیم تا ارادۀ تو را به جای آورم.» پس اوّلی را باطل می‌کند تا دوّمی را برقرار سازد.
۱۰
به واسطۀ همین اراده، ما یک بار برای همیشه، از طریق قربانیِ بدن عیسی مسیح تقدیس شده‌ایم.
۱۱
هر کاهن، هر روز به خدمت می‌ایستد و همان قربانیها را که هرگز نمی‌توانند گناهان را از میان بردارند، بارها می‌گذراند.
۱۲
امّا این کاهن، چون برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم کرد، به دست راست خدا بنشست.
۱۳
از آن هنگام، در انتظار است که دشمنانش کرسی زیر پایش گردند،
۱۴
زیرا با یک قربانی، تقدیس‌شدگان را تا ابد کامل ساخته است.
۱۵
روح‌القدس نیز در این خصوص به ما گواهی می‌دهد. ابتدا می‌فرماید:
۱۶
«خداوند اعلام می‌کند، این است عهدی که پس از آن ایام با ایشان خواهم بست. احکام خود را در دلهای ایشان خواهم نهاد، و بر ذهن ایشان خواهم نگاشت.»
۱۷
سپس می‌افزاید: «گناهان و نافرمانیهای ایشان را دیگر هرگز به یاد نخواهم آورد.»
۱۸
آنجا که اینها آمرزیده شده باشند، دیگر جایی برای قربانی گناه باقی نمی‌ماند.
۱۹
پس ای برادران، از آنجا که به خون عیسی می‌توانیم آزادانه به مکان اقدس داخل شویم،
۲۰
یعنی از راهی تازه و زنده که از میان آن پرده که بدن اوست، بر ما گشوده شده است،
۲۱
و از آنجا که کاهنی بزرگ بر خانۀ خدا داریم،
۲۲
بیایید با اخلاص قلبی و اطمینانِ کاملِ ایمان به حضور خدا نزدیک شویم، در حالی که دلهایمان از هر احساس تقصیر زدوده و بدنهایمان با آبِ پاک شسته شده است.
۲۳
بیایید بی‌تزلزل، امیدی را که به آن معترفیم همچنان استوار نگاه داریم، زیرا وعده‌دهنده امین است.
۲۴
و در فکر آن باشیم که چگونه می‌توانیم یکدیگر را به محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم.
۲۵
و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم، چنانکه بعضی را عادت شده است، بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم - بخصوص اکنون که شاهد نزدیکتر شدن آن روز هستید.
۲۶
زیرا اگر پس از بهره‌مندی از شناخت حقیقت، عمداً به گناه کردن ادامه دهیم، دیگر هیچ قربانی برای گناهان باقی نمی‌ماند؛
۲۷
آنچه می‌ماند، انتظار هولناک مجازات و آتشی مَهیب است که دشمنان خدا را فرو خواهد بلعید.
۲۸
هر که شریعت موسی را رد می‌کرد، بنا بر گواهی دو یا سه شاهد، بدون ترحم کشته می‌شد.
۲۹
حال به گمان شما چقدر بیشتر کسی که پسر خدا را پایمال کرده و خون عهدی را که بدان تقدیس شده بود، ناپاک شمرده و به روح فیض، بی‌حرمتی روا داشته است، سزاوار مجازاتی بس سخت‌تر خواهد بود؟
۳۰
زیرا او را می‌شناسیم که فرموده است: «انتقام از آن من است؛ من هستم که سزا خواهم داد،» و نیز: «خداوند قوم خود را داوری خواهد کرد.»
۳۱
آری، افتادن به دستهای خدای زنده چیزی هولناک است.
۳۲
آن روزهای پیشین را به یاد آورید، زمانی را که تازه منوّر شده بودید؛ در آن روزها، با تحمل رنج و زحمت، در مبارزه‌ای عظیم ایستادگی به خرج دادید.
۳۳
گاهی در برابر چشم همگان مورد اهانت و آزار قرار می‌گرفتید و گاهی دوش به دوش کسانی می‌ایستادید که با ایشان چنین رفتار می‌شد.
۳۴
با آنان که در زندان بودند، همدردی می‌کردید و تاراج اموال خود را با شادی می‌پذیرفتید، زیرا می‌دانستید از داراییهای بهتر که جاودانی است، برخوردارید.
۳۵
پس این آزادگی خود را ترک مگویید، زیرا پاداشی عظیم در پی خواهد داشت.
۳۶
چون لازم است پایداری کنید تا آنگاه که ارادۀ خدا را به انجام رساندید، وعده را بیابید.
۳۷
زیرا پس از اندک زمانی «او که باید بیاید، خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد.
۳۸
امّا شخصِ پارسای من به ایمان زیست خواهد کرد. و اگر عقب نشیند، از او خشنود نخواهم شد.»
۳۹
لیکن ما از کسانی نیستیم که به عقب برمی‌گردند و هلاک می‌شوند، بلکه از آنانیم که ایمان دارند و حیات می‌یابند.عبرانيان ۱۰:1

عبرانيان ۱۰:2

عبرانيان ۱۰:3

عبرانيان ۱۰:4

عبرانيان ۱۰:5

عبرانيان ۱۰:6

عبرانيان ۱۰:7

عبرانيان ۱۰:8

عبرانيان ۱۰:9

عبرانيان ۱۰:10

عبرانيان ۱۰:11

عبرانيان ۱۰:12

عبرانيان ۱۰:13

عبرانيان ۱۰:14

عبرانيان ۱۰:15

عبرانيان ۱۰:16

عبرانيان ۱۰:17

عبرانيان ۱۰:18

عبرانيان ۱۰:19

عبرانيان ۱۰:20

عبرانيان ۱۰:21

عبرانيان ۱۰:22

عبرانيان ۱۰:23

عبرانيان ۱۰:24

عبرانيان ۱۰:25

عبرانيان ۱۰:26

عبرانيان ۱۰:27

عبرانيان ۱۰:28

عبرانيان ۱۰:29

عبرانيان ۱۰:30

عبرانيان ۱۰:31

عبرانيان ۱۰:32

عبرانيان ۱۰:33

عبرانيان ۱۰:34

عبرانيان ۱۰:35

عبرانيان ۱۰:36

عبرانيان ۱۰:37

عبرانيان ۱۰:38

عبرانيان ۱۰:39عبرانيان 1 / عبرانيان 1

عبرانيان 2 / عبرانيان 2

عبرانيان 3 / عبرانيان 3

عبرانيان 4 / عبرانيان 4

عبرانيان 5 / عبرانيان 5

عبرانيان 6 / عبرانيان 6

عبرانيان 7 / عبرانيان 7

عبرانيان 8 / عبرانيان 8

عبرانيان 9 / عبرانيان 9

عبرانيان 10 / عبرانيان 10

عبرانيان 11 / عبرانيان 11

عبرانيان 12 / عبرانيان 12

عبرانيان 13 / عبرانيان 13