A A A A A
×

2014 کتاب مقدس فارسی

اول تيموتيوس ۱

۱
از پولس که به حکم نجات‌دهندۀ ما خدا و امیدمان مسیحْ عیسی، رسول مسیحْ عیسی است؛
۲
به تیموتائوس، فرزند راستینم در ایمان: فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر و خداوندمان مسیحْ عیسی بر تو باد.
۳
چنانکه به هنگام عزیمتم به مقدونیه به تو اصرار کردم، باز از تو می‌خواهم در اَفِسُس بمانی تا بعضی را فرمان دهی که تعلیمی دیگر ندهند
۴
و خویشتن را با افسانه‌ها و شجره‌نامه‌های بی‌پایان سرگرم نسازند، زیرا اینها به جای ترویج کار خدا که از راه ایمان ممکن می‌شود، مباحثات را دامن می‌زند.
۵
هدف از این فرمان، محبت است، محبتی برخاسته از دلی پاک، وجدانی صالح و ایمانی بی‌ریا.
۶
بعضی کسان از اینها منحرف شده، به بیهوده‌گویی روی آورده‌اند،
۷
و می‌خواهند معلّمان شریعت باشند، حال آنکه نمی‌دانند چه می‌گویند یا از چه چیز چنین مطمئن دَم می‌زنند.
۸
ما می‌دانیم که شریعت نیکوست، اگر کسی آن را به‌درستی به کار بندد.
۹
نیز می‌دانیم که شریعت نه برای درستکاران، بلکه برای قانون‌شکنان و سرکشان وضع شده است، برای بی‌دینان و گناهکاران، و ناپاکان و کافران؛ برای قاتلان پدر و قاتلان مادر؛ برای آدمکشان،
۱۰
زناکاران و لواط‌گران؛ برای آدم‌ربایان، دروغگویان و شهادت‌دهندگانِ به دروغ، و نیز برای هر عملی که خلاف تعلیم صحیح باشد،
۱۱
تعلیم منطبق بر انجیلِ پرجلالِ خدای متبارک که به من سپرده شده است.
۱۲
خداوندمان مسیحْ عیسی را شکرگزارم که مرا توانایی بخشید و درخور اعتماد شمرد و به خدمت خویش برگماشت.
۱۳
با آنکه در گذشته، کفرگو و ستمگر و زورگو بودم، بر من رحم شد، زیرا از ناآگاهی و بی‌ایمانی چنین می‌کردم.
۱۴
آری، فیض خداوند ما به‌فراوانی جاری گشت، همراه با ایمان و محبتی که در مسیحْ عیسی یافت می‌شود.
۱۵
این سخن درخور اعتماد و پذیرش کامل است که مسیحْ عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد، که من بزرگترین آنهایم.
۱۶
از همین رو، بر من رحم شد تا مسیحْ عیسی صبر بی‌پایان خود را نسبت به من که بزرگترینِ گناهکاران بودم، نشان دهد، تا نمونه‌ای باشم برای جملۀ آنان که از این پس به او ایمان آورده، حیات جاویدان خواهند یافت.
۱۷
بر خدای یکتا، آن پادشاه سرمدی، نامیرا و نادیدنی، تا ابدالآباد حرمت و جلال باد؛ آمین!
۱۸
ای پسرم، تیموتائوس، این حکم را مطابق با نبوّتهایی که پیشتر بر تو شد، به تو می‌سپارم تا به مدد آنها در نبردِ نیکو پیکار کنی،
۱۹
و به ایمان و وجدانی پاک متمسّک باشی، چرا که کِشتی ایمان بعضی با زیر پا نهادن آنها در‌هم شکسته است.
۲۰
هیمِنائوس و اسکندر از این دسته‌اند، که ایشان را به شیطان سپردم تا عبرت گرفته، دیگر کفر نگویند.
اول تيموتيوس ۱:1
اول تيموتيوس ۱:2
اول تيموتيوس ۱:3
اول تيموتيوس ۱:4
اول تيموتيوس ۱:5
اول تيموتيوس ۱:6
اول تيموتيوس ۱:7
اول تيموتيوس ۱:8
اول تيموتيوس ۱:9
اول تيموتيوس ۱:10
اول تيموتيوس ۱:11
اول تيموتيوس ۱:12
اول تيموتيوس ۱:13
اول تيموتيوس ۱:14
اول تيموتيوس ۱:15
اول تيموتيوس ۱:16
اول تيموتيوس ۱:17
اول تيموتيوس ۱:18
اول تيموتيوس ۱:19
اول تيموتيوس ۱:20
اول تيموتيوس 1 / اولتي 1
اول تيموتيوس 2 / اولتي 2
اول تيموتيوس 3 / اولتي 3
اول تيموتيوس 4 / اولتي 4
اول تيموتيوس 5 / اولتي 5
اول تيموتيوس 6 / اولتي 6