A A A A A
Facebook Instagram Twitter
2014 کتاب مقدس فارسی

کولوسيان ۳۱
پس چون با مسیح برخیزانیده شده‌اید، آنچه را که در بالاست بجویید، آنجا که مسیح به دست راست خدا نشسته است.
۲
به آنچه در بالاست بیندیشید، نه به آنچه بر زمین است.
۳
زیرا مُردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است.
۴
چون مسیح که زندگی شماست، ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد.
۵
پس، هرآنچه را در وجود شما زمینی است، بکُشید، یعنی بی‌عفتی، ناپاکی، هوی و هوس، امیال زشت و شهوت‌پرستی را که همان بت‌پرستی است.
۶
به سبب همینهاست که غضب خدا بر سرکشان نازل می‌شود.
۷
شما نیز در زندگی گذشتۀ خود به این راهها می‌رفتید.
۸
امّا اکنون باید همۀ اینها را از خود دور کنید، یعنی خشم، عصبانیت، بدخواهی، ناسزاگویی و سخنان زشت را از دهان خود.
۹
به یکدیگر دروغ مگویید، زیرا آن انسانِ قدیم را با کارهایش از تن به در آورده‌اید
۱۰
و انسانِ جدید را در بر کرده‌اید، که در معرفتِ حقیقیْ هر آن نو می‌شود تا به صورت آفرینندۀ خویش در‌آید.
۱۱
در این انسانِ جدید، یونانی یا یهودی، ختنه‌شده یا ختنه‌ناشده، بَربَر یا سَکایی، غلام یا آزاد دیگر معنی ندارد، بلکه مسیح همه چیز و در همه است.
۱۲
پس همچون قوم برگزیدۀ خدا که مقدّس و بسیار محبوب است، خویشتن را به شفقت، مهربانی، فروتنی، ملایمت و صبر ملبس سازید.
۱۳
نسبت به یکدیگر بردبار باشید و چنانچه کسی نسبت به دیگری کدورتی دارد، او را ببخشاید. چنانکه خداوند شما را بخشود، شما نیز یکدیگر را ببخشایید.
۱۴
و بر روی همۀ اینها محبت را در بر کنید که همه چیز را به هم می‌پیوندد و شما را کامل می‌گرداند.
۱۵
صلح مسیح بر دلهایتان حکمفرما باشد، زیرا فرا خوانده شده‌اید تا چون اعضای یک بدن در صلح و صفا به سر برید، و شکرگزار باشید.
۱۶
کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن شود؛ و با مزامیر، سرودها و نغمه‌هایی که از روح است، با کمال حکمت یکدیگر را پند و تعلیم دهید؛ و با شکرگزاری و از صمیم دل برای خدا بسرایید.
۱۷
و هرآنچه کنید، چه در گفتار و چه در کردار، همه را به نام خداوندْ عیسی انجام دهید، و به واسطۀ او خدای پدر را شکر‌گزارید.
۱۸
ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید، چنانکه در خداوند شایسته است.
۱۹
ای شوهران، زنان خود را محبت کنید و به آنان تندی روا مدارید.
۲۰
ای فرزندان، والدین خود را در هر امری اطاعت کنید، زیرا این خداوند را خشنود می‌سازد.
۲۱
ای پدران، فرزندان خویش را تلخکام مسازید، مبادا دلسرد شوند.
۲۲
ای غلامان، اربابان زمینی خویش را در هر امری اطاعت کنید، نه فقط آنگاه که مراقب شما هستند و یا برای جلب توجه‌شان، بلکه با اخلاص قلبی و به احترام خداوند مطیع باشید.
۲۳
هر کاری را از جان و دل چنان انجام دهید که گویی برای خداوند کار می‌کنید، نه برای انسان،
۲۴
زیرا می‌دانید پاداشتان میراثی است که از خداوند خواهید یافت، چرا که در حقیقت خداوندْ مسیح را خدمت می‌کنید.
۲۵
هر کس بدی کند، سزای عمل بد خویش را خواهد دید و تبعیضی در کار نیست.کولوسيان ۳:1

کولوسيان ۳:2

کولوسيان ۳:3

کولوسيان ۳:4

کولوسيان ۳:5

کولوسيان ۳:6

کولوسيان ۳:7

کولوسيان ۳:8

کولوسيان ۳:9

کولوسيان ۳:10

کولوسيان ۳:11

کولوسيان ۳:12

کولوسيان ۳:13

کولوسيان ۳:14

کولوسيان ۳:15

کولوسيان ۳:16

کولوسيان ۳:17

کولوسيان ۳:18

کولوسيان ۳:19

کولوسيان ۳:20

کولوسيان ۳:21

کولوسيان ۳:22

کولوسيان ۳:23

کولوسيان ۳:24

کولوسيان ۳:25کولوسيان 1 / کولوسيان 1

کولوسيان 2 / کولوسيان 2

کولوسيان 3 / کولوسيان 3

کولوسيان 4 / کولوسيان 4