A A A A A
Facebook Instagram Twitter
2014 کتاب مقدس فارسی

فيليپيان ۴۱
پس، ای برادرانِ محبوب من که مشتاق دیدارتانم، ای شما که شادی و تاجِ سر من هستید، ای عزیزان، بدین‌گونه در خداوند استوار باشید.
۲
از اِفُودیه استدعا دارم و از سینتیخی تمنا می‌کنم که در خداوند یکرأی باشند.
۳
و از تو نیز ای همکار وفادار، تقاضا دارم که این دو بانو را یاری کنی، زیرا همراه با اَکْلیمِنتُس و دیگر همکارانم که نامشان در دفتر حیات نوشته شده است، دوشادوش من برای کار انجیل مجاهده کرده‌اند.
۴
همیشه در خداوند شاد باشید؛ باز هم می‌گویم: شاد باشید.
۵
بگذارید ملایمت شما بر همگان آشکار باشد. خداوند نزدیک است.
۶
برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید.
۷
بدین‌گونه، آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیحْ عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت.
۸
در پایان، ای برادران، هرآنچه راست است، هرآنچه والاست، هرآنچه درست است، هرآنچه پاک است، هرآنچه دوست‌داشتنی و هرآنچه ستودنی است، بدان بیندیشید. اگر چیزی عالی است و شایان ستایش، در آن تأمل کنید.
۹
آنچه از من آموخته و پذیرفته‌اید و هرآنچه از من شنیده و یا در من دیده‌اید، همان را به عمل آورید، که خدای آرامش با شما خواهد بود.
۱۰
در خداوند بسیار شادمانم که اکنون دیگر بار دغدغۀ شما برای احتیاجات من شکوفه آورده است. البته شما همیشه به فکر من بوده‌اید، امّا فرصت ابراز آن را نداشتید.
۱۱
این را از سر نیاز نمی‌گویم، زیرا آموخته‌ام که در هر حال قانع باشم.
۱۲
معنی نیازمند بودن را می‌دانم، نیز معنی زندگی در وفور نعمت را. در هر وضع و حالی، رمز زیستن در سیری و گرسنگی، و بی‌نیازی و نیازمندی را فرا گرفته‌ام.
۱۳
قدرت هر چیز را دارم در او که مرا نیرو می‌بخشد.
۱۴
با این حال، لطف کردید که در زحمات من شریک شدید.
۱۵
شما نیز، ای فیلیپیان، نیک می‌دانید که در اوایل ایمانتان به انجیل، پس از آنکه مقدونیه را ترک کردم، هیچ کلیسایی جز شما در امر دادن و گرفتن با من شریک نشد.
۱۶
زیرا حتی زمانی که در تَسالونیکی بودم، چند بار برای رفع احتیاجاتم فرستادید.
۱۷
نه اینکه در پی دریافت هدیه باشم، بلکه در پی بهره‌ای هستم که بر حساب شما افزوده شود.
۱۸
وجه کامل به من پرداخت شد و بیش از احتیاج خود دارم. حال که کمکِ ارسالی شما را از اِپافْرودیتوس دریافت کرده‌ام، از همه چیز به‌فراوانی برخوردارم. هدیۀ شما عطر خوشبو و قربانی مقبولی است که خدا را خشنود می‌سازد.
۱۹
و خدای من، همۀ نیازهای شما را بر حسب دولت پرجلال خود در مسیحْ عیسی رفع خواهد کرد.
۲۰
خدا و پدر ما را تا ابد جلال باد. آمین.
۲۱
به همۀ مقدسین در مسیحْ عیسی سلام برسانید. برادرانی که با من هستند، شما را سلام می‌گویند.
۲۲
همۀ مقدسینِ اینجا شما را سلام می‌فرستند، بخصوص آنان که از دربار قیصرند.
۲۳
فیض خداوندْ عیسی مسیح با روح شما باد. آمین.فيليپيان ۴:1

فيليپيان ۴:2

فيليپيان ۴:3

فيليپيان ۴:4

فيليپيان ۴:5

فيليپيان ۴:6

فيليپيان ۴:7

فيليپيان ۴:8

فيليپيان ۴:9

فيليپيان ۴:10

فيليپيان ۴:11

فيليپيان ۴:12

فيليپيان ۴:13

فيليپيان ۴:14

فيليپيان ۴:15

فيليپيان ۴:16

فيليپيان ۴:17

فيليپيان ۴:18

فيليپيان ۴:19

فيليپيان ۴:20

فيليپيان ۴:21

فيليپيان ۴:22

فيليپيان ۴:23فيليپيان 1 / فيليپيان 1

فيليپيان 2 / فيليپيان 2

فيليپيان 3 / فيليپيان 3

فيليپيان 4 / فيليپيان 4