A A A A A
2014 کتاب مقدس فارسی

فيليپيان ۱

۱
از پولس و تیموتائوس، خادمان مسیحْ عیسی، به همۀ مقدسین فیلیپی که در مسیحْ عیسایند، از جمله ناظران و خادمان:
۲
فیض و سلامتی از جانب خدا، پدر ما، و خداوندْ عیسی مسیح، بر شما باد.
۳
هر گاه شما را به یاد می‌آورم، خدای خود را شکر می‌گویم
۴
و همواره در همۀ دعاهایم برای همگی شما شادمانه دعا می‌کنم،
۵
زیرا از روز نخست تا به امروز، در کار انجیل شریک بوده‌اید.
۶
یقین دارم آن که کاری نیکو در شما آغاز کرد، آن را تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید.
۷
بجاست که دربارۀ جمیع شما چنین بیندیشم، چرا که در دل من جای دارید؛ زیرا شما همه با من در فیض خدا شریکید، چه در زنجیر باشم و چه مشغول دفاع از انجیل و اثبات حقانیت آن.
۸
خدا شاهد است که با عواطف خودِ مسیحْ عیسی، مشتاق همۀ شما هستم.
۹
دعایم این است که محبت شما هر چه بیشتر فزونی یابد و با شناخت و بصیرت کامل همراه باشد،
۱۰
تا بتوانید بهترین را تشخیص دهید و در روز مسیح، پاک و بی‌عیب
۱۱
و آکنده از ثمرات پارسایی باشید که به واسطۀ عیسی مسیح به بار می‌آید و به تجلیل و سپاس خدا می‌انجامد.
۱۲
ای برادران، می‌خواهم بدانید که آنچه بر من گذشت، در عمل به پیشرفت انجیل انجامید،
۱۳
به گونه‌ای که بر تمامی نگهبانان کاخ سلطنتی و بر همگان عیان شد که من به‌خاطر مسیح در زنجیرم؛
۱۴
و زنجیرهایم سبب شد که بیشترِ برادران، در خداوند قوی‌دل شوند تا با شهامتِ تمام، کلام خدا را بی‌واهمه بیان کنند.
۱۵
امّا بعضی از حسد و حس رقابت مسیح را وعظ می‌کنند، حال آنکه بعضی دیگر با حسن‌نیّت.
۱۶
اینان از محبت چنین می‌کنند، زیرا می‌دانند که من برای دفاع از انجیل در اینجا گذاشته شده‌ام.
۱۷
امّا آنان از سَرِ جاه‌طلبی به مسیح وعظ می‌کنند، نه با خلوص‌نیّت، با این گمان که بر رنجهای من در زندان می‌افزایند.
۱۸
امّا چه باک؟ مهم این است که به هر صورت، مسیح موعظه شود، چه نیّت درست باشد، چه نادرست! و من از این بابت شادمانم. آری، و باز هم شادی خواهم کرد،
۱۹
زیرا می‌دانم که با دعاهای شما و یاری روحِ عیسی مسیح، اینها به نجات من خواهد انجامید،
۲۰
چنانکه مشتاقانه انتظار می‌کشم و امید دارم که در هیچ چیز سرافکنده نخواهم شد، بلکه با کمال دلیری، اکنون نیز چون همیشه، مسیح در بدنم جلال خواهد یافت، خواه در مرگ و خواه در زندگی.
۲۱
زیرا مرا زیستن مسیح است، و مردن، سود.
۲۲
اگر می‌باید به حیات خود در این بدن ادامه دهم، این برایم به منزلۀ کار و کوششی پرثمر خواهد بود. و نمی‌دانم کدام را برگزینم!
۲۳
زیرا بین این دو سخت در کشمکشم: چرا که آرزو دارم رَخت از این جهان بربندم و با مسیح باشم، که این به مراتب بهتر است؛
۲۴
امّا ماندنم در جسم برای شما ضروریتر است.
۲۵
چون از این یقین دارم، می‌دانم که برای پیشرفت و شادی شما در ایمان، زنده خواهم ماند و با همۀ شما به سر خواهم برد،
۲۶
تا با دوباره آمدنم نزد شما، فخرتان در مسیحْ عیسی به سبب من افزون گردد.
۲۷
فقط از شما می‌خواهم که به شیوۀ شایسته انجیل مسیح رفتار کنید، تا خواه بیایم و شما را ببینم و خواه در غیابم از احوالتان بشنوم، خاطرم آسوده باشد که در یک روح استوارید و چون یک تن، دوش به دوش برای ایمان انجیل مجاهده می‌کنید،
۲۸
و در هیچ چیز از مخالفان هراسی ندارید، که همین در مورد آنان نشان هلاکت است، امّا نشان نجات شماست، و این از خداست.
۲۹
زیرا این افتخار نصیب شما شده که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه در راه او رنج هم ببرید.
۳۰
چراکه شما را همان مجاهده است که مرا مشغول به آن دیدید و اکنون می‌شنوید که هنوز هم بدان مشغولم.
فيليپيان ۱:1
فيليپيان ۱:2
فيليپيان ۱:3
فيليپيان ۱:4
فيليپيان ۱:5
فيليپيان ۱:6
فيليپيان ۱:7
فيليپيان ۱:8
فيليپيان ۱:9
فيليپيان ۱:10
فيليپيان ۱:11
فيليپيان ۱:12
فيليپيان ۱:13
فيليپيان ۱:14
فيليپيان ۱:15
فيليپيان ۱:16
فيليپيان ۱:17
فيليپيان ۱:18
فيليپيان ۱:19
فيليپيان ۱:20
فيليپيان ۱:21
فيليپيان ۱:22
فيليپيان ۱:23
فيليپيان ۱:24
فيليپيان ۱:25
فيليپيان ۱:26
فيليپيان ۱:27
فيليپيان ۱:28
فيليپيان ۱:29
فيليپيان ۱:30
فيليپيان 1 / فيليپيان 1
فيليپيان 2 / فيليپيان 2
فيليپيان 3 / فيليپيان 3
فيليپيان 4 / فيليپيان 4