English
A A A A A
×
Norsk Bibel 1930
1 Mosebok 2
1
Så blev himmelen og jorden med hele sin hær fullendt.
2
Og Gud fullendte på den syvende dag det verk som han hadde gjort, og han hvilte på den syvende dag fra all den gjerning som han hadde gjort.
3
Og Gud velsignet den syvende dag og helliget den; for på den hvilte han fra all sin gjerning, den som Gud gjorde da han skapte.
4
Dette er himmelens og jordens historie, da de blev skapt, den tid da Gud Herren gjorde jord og himmel:
5
Det var ennu ingen markens busk på jorden, og ingen markens urt var ennu vokset frem; for Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og der var intet menneske til å dyrke jorden.
6
Da steg det op en damp av jorden og vannet hele jordens overflate.
7
Og Gud Herren dannet mennesket av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese; og mennesket blev til en levende sjel.
8
Og Gud Herren plantet en have i Eden, i Østen, og der satte han mennesket som han hadde dannet.
9
Og Gud Herren lot trær av alle slag vokse op av jorden, prektige å se til og gode å ete av, og midt i haven livsens tre og treet til kunnskap om godt og ondt.
10
Og det gikk en elv ut fra Eden og vannet haven; og siden delte den sig i fire strømmer.
11
Den første heter Pison; det er den som løper omkring hele landet Havila, der hvor det er gull.
12
Og gullet i dette land er godt; der er bdellium og onyks-stenen.
13
Den annen elv heter Gihon; det er den som løper omkring hele landet Kus.
14
Den tredje elv heter Hiddekel; det er den som går østenfor Assur. Og den fjerde elv er Frat.
15
Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens have til å dyrke og vokte den.
16
Og Gud Herren bød mennesket: Du må fritt ete av alle trær i haven;
17
men treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av; for på den dag du eter av det, skal du visselig dø.
18
Og Gud Herren sa: Det er ikke godt at mennesket er alene; jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.
19
Og Gud Herren hadde dannet av jorden alle dyr på marken og alle fugler under himmelen, og han ledet dem til mennesket for å se hvad han vilde kalle dem; og som mennesket kalte hver levende skapning, så skulde den hete.
20
Så gav mennesket navn til alt feet og fuglene under himmelen og alle ville dyr; men for et menneske fant han ingen medhjelp som var hans like.
21
Da lot Gud Herren en dyp søvn falle på mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt.
22
Og Gud Herren bygget av det ribben han hadde tatt av mennesket, en kvinne og ledet henne til mennesket.
23
Da sa mennesket: Dette er endelig ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt; hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt.
24
Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.
25
Og de var nakne både Adam og hans hustru, men bluedes ikke.
1 Mosebok 2:1
1 Mosebok 2:2
1 Mosebok 2:3
1 Mosebok 2:4
1 Mosebok 2:5
1 Mosebok 2:6
1 Mosebok 2:7
1 Mosebok 2:8
1 Mosebok 2:9
1 Mosebok 2:10
1 Mosebok 2:11
1 Mosebok 2:12
1 Mosebok 2:13
1 Mosebok 2:14
1 Mosebok 2:15
1 Mosebok 2:16
1 Mosebok 2:17
1 Mosebok 2:18
1 Mosebok 2:19
1 Mosebok 2:20
1 Mosebok 2:21
1 Mosebok 2:22
1 Mosebok 2:23
1 Mosebok 2:24
1 Mosebok 2:25
1 Mosebok 1 / 1Mos 1
1 Mosebok 2 / 1Mos 2
1 Mosebok 3 / 1Mos 3
1 Mosebok 4 / 1Mos 4
1 Mosebok 5 / 1Mos 5
1 Mosebok 6 / 1Mos 6
1 Mosebok 7 / 1Mos 7
1 Mosebok 8 / 1Mos 8
1 Mosebok 9 / 1Mos 9
1 Mosebok 10 / 1Mos 10
1 Mosebok 11 / 1Mos 11
1 Mosebok 12 / 1Mos 12
1 Mosebok 13 / 1Mos 13
1 Mosebok 14 / 1Mos 14
1 Mosebok 15 / 1Mos 15
1 Mosebok 16 / 1Mos 16
1 Mosebok 17 / 1Mos 17
1 Mosebok 18 / 1Mos 18
1 Mosebok 19 / 1Mos 19
1 Mosebok 20 / 1Mos 20
1 Mosebok 21 / 1Mos 21
1 Mosebok 22 / 1Mos 22
1 Mosebok 23 / 1Mos 23
1 Mosebok 24 / 1Mos 24
1 Mosebok 25 / 1Mos 25
1 Mosebok 26 / 1Mos 26
1 Mosebok 27 / 1Mos 27
1 Mosebok 28 / 1Mos 28
1 Mosebok 29 / 1Mos 29
1 Mosebok 30 / 1Mos 30
1 Mosebok 31 / 1Mos 31
1 Mosebok 32 / 1Mos 32
1 Mosebok 33 / 1Mos 33
1 Mosebok 34 / 1Mos 34
1 Mosebok 35 / 1Mos 35
1 Mosebok 36 / 1Mos 36
1 Mosebok 37 / 1Mos 37
1 Mosebok 38 / 1Mos 38
1 Mosebok 39 / 1Mos 39
1 Mosebok 40 / 1Mos 40
1 Mosebok 41 / 1Mos 41
1 Mosebok 42 / 1Mos 42
1 Mosebok 43 / 1Mos 43
1 Mosebok 44 / 1Mos 44
1 Mosebok 45 / 1Mos 45
1 Mosebok 46 / 1Mos 46
1 Mosebok 47 / 1Mos 47
1 Mosebok 48 / 1Mos 48
1 Mosebok 49 / 1Mos 49
1 Mosebok 50 / 1Mos 50